Når du har funnet en feil i bankavstemmingen er det viktig at denne blir rettet. Regnskapet ditt i Fiken skal gjenspeile hva som faktisk har skjedd på bankkontoen din. Inngående og utgående saldo skal være lik både i Fiken og nettbanken.

Når du har funnet en feil i Fiken kan du klikke på linken for å rette feilen. 

Under kan du lese mer om vanlige feil ved bankavstemming:

Kjøp/utgift 

Kjøp mangler 

Har du glemt å føre et kjøp i Fiken, legger du det inn som vist her: Kjøp // Utgift.

Har du allerede lagt inn kjøpet i Fiken, uten at det kommer frem på bankavstemmingen, kan du gå til Kjøp  ⟶  Kjøpsoversikt for å finne det. Klikk deg inn på kjøpet det gjelder og legg merke til datoen for betaling under "Fakturasaldo" til høyre. Det er denne som avgjør hvilken periode kjøpet kommer med i bankavstemmingen.

Utbetaling er feil 

Er det en utbetaling som er feil, klikker du på linken under "Relevante linker" for å komme videre til selve kjøpet. 

Inne på selve kjøpsoversikten angrer du betalingen som er feil:

Legg inn riktig betaling ved å klikke på "Registrer ny betaling"

Salg / inntekt 

Innbetaling er feil 

Hvis en innbetaling er feil kan du klikke på linken i bankavstemmingen. For å komme til selve salget som innbetalingen er registrert mot kan du klikker på linken under "Relevante linker": 

For å angre en feilregistrert betaling klikker du på "angre". Kikk på "Registrer ny innbetaling" hvis du ønsker å legge inn en ny innbetaling. 

Renteinntekter

For å registrere renteinntekter på bankinnskudd kan du klikke her: 

Lønn 

Forskuddstrekk (Skattetrekk) 

Når du gjør en lønnsutbetaling i Fiken føres forskuddstrekket automatisk over på skattetrekkskontoen ved utbetaling av lønn. Det er lovpålagt og sette forskuddstrekker til de ansatte over på en egen skattetrekkskonto i banken. Hvis dette faktisk ikke har skjedd i banken kan du kan du gjøre en motpostering for denne linjen under Annet  ⟶  Kontooverføring. Bruk samme dato som lønnsutbetalingen.

 Når du faktisk har gjort denne overføringen i banken legger du inn overføringen slik i Fiken:

Lønnsutbetaling i Fiken

  • Er det blitt utbetalt lønn til en ansatte i banken uten at dette er ført i Fiken må du opprette en ny lønnsutbetaling slik: Opprette lønnsutbetaling

Annet

Betaling av mva

Mangler du å legge inn en inn-/utbetaling i forbindelse med mva kan du legge den inn under Oversikt  ⟶  MVA og steg 3.  Har du sendt inn en korrigert oppgave og summen på mva-oppgaven ikke stemmer med det du har betalt legger du inn betalingene slik de faktisk har skjedd på bankkontoen din. 

Kontooverføringer

Har du gjort en intern overføring mellom kontoene dine i banken og ikke lagt det inn i Fiken kan det legges inn under Annet  ⟶  Kontooverføring.  

Overført til/fra privat konto (Gjelder ENK) 

Har du overført penger til/fra din private konto fra/til foretakets konto kan du registrere dette i Fiken under Annet  ⟶  Personlig uttak / Personlig innskudd. 

Intern overføring

Har du gjort en inter overføring mellom kontoene dine i banken og ikke lagt det inn i Fiken kan det legges inn under Annet  ⟶  Kontooverføring.  

Gebyr

Gebyr som er blitt feilregistrert, kan du rette ved å klikker på linjen. Bla nederst og klikk på "Annuller": 

Gå tilbake til bankavstemmingen og registrer gebyret på nytt her:

Typiske feil ved avstemming av første måned ved overgang til Fiken: