Hvis du gjør bankavstemming og har veldig mange transaksjoner i løpet av en måned, kan det være lurt å dele bankavstemmingen opp i kortere perioder. Gå til Annet -> Bankavstemming, eller klikk på "Alle påbegynte bankavstemminger" dersom du allerede er i gang med en bankavstemming:

Klikk deg inn på den bankavstemmingen som inneholdt veldig mange transaksjoner:

Sett ny dato i "til"-feltet. Begynn gjerne med å halvere perioden i to.

På denne måten vil du få færre transaksjoner å gå gjennom når du skal bankavstemme.
Når du har gått igjennom alle postene går du tilbake å endrer datoen slik at den blir for en litt lenger periode. Slik fortsetter du til du har fått gått igjennom hele perioden og kontoutskriften.

Mer informasjon