Reglene for julebord er litt forskjellige avhengige av om du har et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap og om det er et julebord internt i selskapet eller også for forretningsforbindelser.

Det er i hovedsak fire forskjellige typer julebord:

1. Enkeltpersonforetak, kun for selskapet

Du kan føre utgifter til julebord som en utgift i foretaket ditt, dersom formålet er å øke trivselen blant de ansatte i selskapet. Hvis du ikke har noen ansatte i foretaket ditt kan du derfor ikke få fradrag for dette. Dersom du har betalt slike utgifter fra driftskontoen din så fører du dette under Annet->Personlig uttak.

Føre som utgift i selskapet: NEI

Mva-fradrag: NEI

2. Enkeltpersonforetak med deltakelse fra andre utenfor selskapet

Det er ikke fradrag for julebord med kunder og andre forretningsforbindelser.

Føre som utgift i selskapet: NEI

Mva-fradrag: NEI

Føres i Fiken: Du trenger egentlig ikke å føre utgiften på noen som helst måte i Fiken siden du ikke får fradrag for det. Men dersom du foretar bankavstemning så er det fint å registrere alle kjøp med betaling, får å få bankavstemningen til å gå opp. Du kan da føre dette under Kjøp->Nytt kjøp mot konto 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget. Det vil da vises som en utgift i regnskapet ditt, men denne utgiften vil ikke redusere skatten din.

3. Aksjeselskap (eller enkeltpersonforetak med andre ansatte enn innehaver)

Julebord som alle ansatte eller en vesentlig gruppe av de ansatte er invitert til, kan føres som en utgift i selskapet. Så lenge julebordet er innenfor normale rammer og er i samme by/område som bedriften ligger så blir det heller ikke noen skatteplikt for de ansatte. Dette gjelder også hvis den ansattes nærmeste familie deltar. 

Selskap uten ansatte, eller selskap med samlet sett mindre enn ett årsverk fra ansatte som ikke eier eller er nær familie av eier, får ikke fradrag for julebord.

Føre som utgift i selskapet: JA

Mva-fradrag: NEI

Skatteplikt for de ansatte: NEI

Føres i Fiken Under Kjøp->Nytt kjøp mot konto 5990 Annen personalkostnad med 0% mva uansett om der er spesifisert mva. på fakturaen/kvitteringen.

4. Aksjeselskap med deltakelse fra andre utenfor selskapet

Hvis eksterne personer som kunder og andre forretningforbindelser deltar på julebord sammen med de ansatte i bedriften er det kun fradragsrett for den delen av kostnaden som dekker de ansatte og eventuelt andre personer med intern tilknytning som f.eks. eiere og styremedlemmer. Selskap uten ansatte, eller selskap med samlet sett mindre enn ett årsverk fra ansatte som ikke eier eller er nær familie av eier, får ikke fradrag for julebord.

Alle ansatte eller en vesentlig gruppe av de ansatte må være invitert. Så lenge julebordet er innenfor normale rammer og er i samme by/område som bedriften ligger så blir det heller ikke noen skatteplikt for de ansatte. Dette gjelder også hvis den ansattes nærmeste familie deltar. 

Kostnaden deles på to kontoer i regnskapet når både ansatte og eksterne personer deltar. Kostnaden  som omfatter de ansatte (og andre interne) føres på konto 5990, mens kostnaden tilknyttet eksterne personer føres på konto 7360.

Føre som utgift i selskapet: JA for interne, NEI for eksterne

Mva-fradrag: NEI

Skatteplikt for de ansatte: NEI

Føres i Fiken Under Kjøp->Nytt kjøp mot konto 5990 Annen personalkostnad / 7360 Representasjon med 0% mva uansett om der er spesifisert mva. på fakturaen/kvitteringen.