Det vanligste i slike saker er at du legger ned driften i ditt ENK, mens du oppretter et helt separat AS. Det er ingen direkte kobling mellom disse to selskapene.

Avvikling av enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak må slettes hvis det ikke lenger har salg eller annen aktivitet. Slettingen meldes fra om til Brønnøysundregistrene med en Samordnet registermelding i Altinn.

Foretaket kan få fradrag for kostnader helt frem til det slettes, og du kan derfor også føre relevante kostnader i forbindelse med slettingen på for eksempel Kjøp -> Nytt kjøp. Næringsoppgave 1 må også leveres for avslutningsåret med leveringsfrist 31. mai året etter. Denne kan leveres på vanlig måte fra Annet -> Årsavslutning i Fiken.

Eiendeler som biler, produksjonsutstyr, maskiner eller lignende som er igjen på balansen (Oversikt -> Balanserapport), må enten tas ut av eieren, selges eller kasseres. Uttak av eieren regnes som en inntekt, og et salg føres for eksempel via eiendelsmodulen på Foretak -> Eiendeler. Dersom aksjeselskapet skal overta noen av disse eiendelene eller varelageret så må disse selges fra ENK-et til AS-et

Bedrifter som er mva-pliktig må også betale merverdiavgift på varer og eiendeler som tas ut av eieren når bedriften avvikles. Mva beregnes med samme beløp som om disse hadde blitt solgt til markedspris, og tas med på den siste mva-meldingen som leveres.

Husk at eier av enkeltpersonforetak er ansvarlig for foretakets gjeld også etter foretaket er avviklet. Penger som er igjen på bankkontoen kan tas ut og uttaket registreres på Annet -> Personlig uttak.

Til slutt må hele regnskapet med bilag må oppbevares i fem år, og dette kan lastes ned fra Foretak -> Eksport av regnskap.

Oppstart av aksjeselskap

Aksjeselskapet kan opprettes i Altinn, via skjema BR-1010. Her legger du ved bekreftelse på godkjent innbetalt aksjekapital. Her kan du lese et innlegg om hvordan du går frem for å stifte AS.

Når Brønnøysund har godkjent aksjeselskapet kan dette legges inn i Fiken ved å opprette et helt nytt foreta under Foretak->Opprett nytt foretak.

Mer informasjon