Skillet mellom enkeltpersonforetaket og deg som person kan noen ganger være uklart. Her har vi skrevet litt om de forskjellige situasjonene du kan komme borti ved bruk av privat bankkonto i forbindelse med foretaket ditt.

1. Jeg har overført penger fra foretakets driftskonto til min private bankkonto

I et enkeltpersonforetak kan man fritt ta penger ut fra firmakontoen, for eksempel som "lønn" til seg selv, uten at dette forårsaker skatt.

Det er nemlig overskuddet fra ditt enkeltpersonforetak som danner grunnlag for hvor mye skatt det skal beregnes.

Uttakene må registreres i Fiken på Annet -> Personlig uttak. Registrer dato, det beløpet du tar ut av selskapet, hvilken bankkonto du tok ut pengene fra (Motkonto), og trykk "Opprett postering":

2. Jeg har overført penger fra min private bankkonto til foretakets driftskonto

Et personlig innskudd, som for eksempel å sette inn penger på selskapets konto, legger du inn i menyvalget Annet -> Personlig innskudd som vist under:

3. Jeg har brukt foretakets driftskonto til en privat utgift

Dette kan du registrere i Fiken på Annet -> Personlig uttak. Registrer dato, det beløpet som var på kjøpet, hvilken bankkonto du tok ut pengene fra (Motkonto), og trykk "Opprett postering":

4. Jeg har kjøpt noe som er en relevant utgift for selskapet, men har betalt det privat

Vi anbefaler alle enkeltpersonforetak å opprette en egen bankkonto som kun brukes til foretaket og som hovedregel ikke å betale utgifter privat. Men noen ganger kan det skje at du må betale en utgift som er knyttet til selskapet fra et privat visakort, bankkonto eller egne personlige kontanter. I disse tilfellene må registrerer du utgiften som Kjøp -> Nytt kjøp på vanlig måte, men markerer betalingen som "Betalt privat / personlig utlegg":

5. Jeg har en faktura/kvittering der deler er relevant for foretaket og deler er privat

Et eksempel kan være at du har en kvittering på 1.000 kr der 800 kr av dette er en utgift til foretaket (f,eks varekjøp med mva), mens 200 kr av dette er en privat utgift. Du fører dette som Kjøp -> Nytt kjøp som vist her.

Mer informasjon