I Fiken er vi veldig opptatt av personvern og derfor har vi skrevet en del om dette i vår brukeravtale. Denne finner du her: https://fiken.no/bruker/avtaler

Som et vedlegg til brukeravtalen er det en "Databehandleravtale" som regulerer hvordan vi som leverandør skal behandle og forvalte personopplysninger på vegne av deg som kunde. Et utdrag fra databehandleravtalen ser du her:

Vi har også en egen Liste over samarbeidspartnere og underleverandører.

Dette er laget for å rette oss etter GDPR-direktivet.
Kundens data lagres på egne servere i Norge og vi tar regelmessig backup av alle data.