Hvis du tar ut noe annet enn penger fra bedriften, for eksempel varer eller eiendeler, skal dette legges inn på en bestemt måte i Fiken. Hvis det er penger du har tatt ut, se linkene under "Mer informasjon" nederst i denne hjelpeartikkelen.

Når du kjøper noe som du skal bruke i bedriften får du vanligvis trekke fra kjøpet på skatten (og mva-oppgjøret hvis du er mva-registrert). Det vil si at kjøpet gjør at du betaler mindre skatt og mva, men betingelsen er at det du kjøper faktisk skal brukes i bedriften. Når du bestemmer deg for å bruke det du har kjøpt til noe annet må du føre det som et uttak. I praksis regnskapsføres derfor et uttak på en måte som gjør at du betaler mer skatt (og eventuelt mva).

Det kan for eksempel være at du har varer du vanligvis selger eller en PC i bedriften, som du heller ønsker å bruke privat. Om du gir noe bort som gave (verdi over 270 kr, 2020) eller som sponsing/reklame kan det også regnes som uttak.

1. Hvordan gjøre uttak for ENK?

Hvis du ikke førte kjøpet av varen eller eiendelen i regnskapet behøver du heller ikke å regnskapsføre uttaket.

Hvis du derimot regnskapsførte kjøpet (for eksempel under "Jeg har kjøpt noe"), fører du uttaket som en vanlig faktura som du oppretter til deg selv som kunde. Husk å bruke den vanlige salgsprisen og vanlig mva. sats, men velg konto 3260 — Uttak av varer, utenfor avgiftsområdet eller 3061 — Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats.

Du trenger da ikke faktisk å betale denne summen, men kan markere fakturaen som "Innbetalt privat". 

2. Hvordan gjøre uttak for AS?

  • Hvis du selger varen eller eiendelen på vanlig måte fra selskapet ditt (for eksempel under "Jeg har solgt noe") behøver du ikke å regnskapsføre det som et uttak i tillegg.
  • Hvis ikke har du et eksempel her på hvordan du kan regnskapsfører det om selskapet gir bort en gave til en forretningsforbindelse, ansatt, eller andre. Bare varer med verdi på over 270 kr per vare føres på denne måten. Du kan da lage en ny postering under Annet -> Fri postering der beløpet i den første linjen verdien på varen inkludert mva, beløpet i den andre linjen verdien uten mva (20 % mindre), og beløpet i den tredje linjen innkjøpsprisen på varen (varekjøpet ble ført på konto 4300):

Mer informasjon