Amendo leverer en komplett kasseløsning med sin egenutviklede programvare ProTouch, som har integrasjon mot Fiken. Fra kassesystemet kan regnskapsdata automatisk overføres til Fiken med et gitt intervall. Overføringen inneholder datagenererte i z-rapporter i en gitt periode.

Hvis du har spørsmål om hvordan dette fungerer, kan du lese her: Regnskapsintegrasjon mellom Fiken og ProTouch eller kontakte Amendo sin kundeservice.