Amendo leverer en komplett kasseløsning med sin egenutviklede programvare ProTouch, som har integrasjon mot Fiken. Fra kassesystemet kan regnskapsdata automatisk overføres til Fiken med et gitt intervall. Overføringen inneholder datagenererte i z-rapporter i en gitt periode.
For å komme i gang må du først bestille og aktivere modulen hos Amendo .
Slik er oppsettet i Amendo ProTouch:

1. Oppsett av Fiken

Legg inn kontoinformasjon (Brukernavn og passord), dato for første overføring, samt ønsket intervall for overføring, daglig, ukentlig eller månedlig.
image

2. Oppsett kontoplan

Her legger du inn regnskapskontoene som er satt opp i Fiken.
image

3. Integrasjonslogg

Her vil du kunne se status på de siste overføringene: 
image

Hvis du trenger mer hjelp til dette kan du ta kontakt med Amendo på telefon 21 53 80 00. Tast 2 og tast 2 igjen.