I noen tilfeller kan det hende at du har kjøp/salg eller andre posteringer før det du har tenkt som oppstartsdato for regnskapet i Fiken. Et eksempel kan være at du skal levere 2019-regnskapet fra Fiken, men har ført noe i 2018 som gir feil inngående verdier pr 01.01.19. Som oftest skyldes dette at du har begynt å føre regnskap for et år (2018), men finner ut at du heller vil fullføre regnskapet i det tidligere systemet og starte i Fiken fra 1. januar neste år (2019). Dette hindrer deg fra å levere korrekt Næringsoppgave for 2019 fra Fiken.

Du har da fire valg:

1. Du har ikke ført veldig mye i regnskapet 

I dette tilfellet  anbefaler vi å nullstille foretaket ditt under Foretak -> Foretaksinnstillinger, fane "Nullstill/slett", og starte helt på nytt. Merk at dette også sletter det du eventuelt har ført i 2019 og 2020. Hvis du har regnskapsdata du ønsker å ta vare på før du sletter foretaket, kan du hente det via Foretak -> Eksport av regnskap.

2. Du har et nesten komplett regnskap for 2018

I dette tilfellet anbefaler vi å fullføre regnskapet for 2018 og lukke regnskapet for 2018 under Annet -> Årsavslutning. Inngående verdier i 2019 vil da bli korrekte.

3. Du ikke har gjort veldig mange posteringer i 2018, men vil beholde det du har gjort i 2019 og 2020 

a) Annuller alle posteringene du har gjort enkeltvis

Gå til Oversikt -> Transaksjoner, velg periode 2018 og slett hver enkelt føring der. Klikk på linje etter linje og slett hver eneste linje til det ikke lengre er noen linjer igjen. Gå så på Oversikt -> Saldobalanse og velg 2018. Kontroller at alle utgående tall er null. 

b) Legg inn inngående balanse

Når dette er gjort går du til Annet -> Inngående balanse og legger inn den inngående balansen basert på korrekt rapport som du har fått fra et tidligere system, per 01.01.2019. Datoen i Fiken på den inngående balansen vil være i 2018, men det går helt fint.

c) Foreta årsavslutning av 2018

Til slutt går du på Annet -> Årsavslutning og og lukker 2018. Kontroller etterpå under Oversikt -> Saldobalanse 2019 at de inngående verdiene der er korrekte. 

4. Du har ført veldig mye i 2018, og i tillegg har ført mye i 2019 og/eller 2020 

Sjekk først om et av alternativene 1 til 3 kan passe bedre for deg. Merk at du her må ta en god del manuelle steg. I tillegg må du sende skjermbilder til support. Vi hjelper deg gjerne med hvordan dette skal rettes opp, men her er det viktig å være nøyaktig i kommunikasjonen. Vi på support har ikke mulighet til å gjøre noen posteringer for deg.

a) Opprett alle mva oppgavene (kun dersom du er mva. registrert).

Gå på Oversikt -> MVA og fullfør steg 1-3 i alle mva. oppgavene for 2018.

b) Registrer alle kundefordringer som betalt i 2018

Gå på Salg -> Faktura/salgsoversikt og registrer betaling 31.12.2018 på alle salgene som du ikke allerede har registrert en betaling på.

c) Registrer all leverandørgjeld som betalt i 2018

Gå på Kjøp -> Kjøpsoversikt og registrer betaling 31.12.2018 på alle kjøpene som du ikke allerede har registrert en betaling på.

d) Slett eventuelle eiendeler du har opprettet med startdato i 2018.

Ta en titt her om hvordan du kan slette eiendeler.

e) Start på årsavslutningen (men ikke fullfør den)

Gå på Annet -> Årsavslutning. Lukk 2018 og fullfør alle stegene i årsavslutningen, helt fram til selve lukkingen. Men stopp før du klikker på "Lukk 2018".

f) Send saldobalansen til support

Gå så på Oversikt -> Saldobalanse og velg 2018, bruk Hjelp -> "Spør Fiken"-funksjonen og skriv inn følgende kommentar "Henvendelsen gjelder feil oppstartsdato. Jeg trenger hjelp til å sette spesialpostering via fri postering som kansellerer 2018".

g) Legg inn fri postering basert på tilbakemeldingen du får fra support

Support vil sende deg et skjermbilde av en fri postering som du legger inn helt identisk i Fiken 31.12.2018. Gå så på Oversikt -> Saldobalanse og velg 2018. Kontroller at alle utgående tall er null. 

h) Legg inn inngående balanse

Når dette er gjort går du til Annet -> Inngående balanse og legger inn den inngående balansen basert på korrekt rapport som du har fått fra et tidligere system. Datoen i Fiken på den inngående balansen vil være i 2018, men det går helt fint.

i) Foreta årsavslutning av 2018

Til slutt går du på Annet -> Årsavslutning og og lukker 2018. Kontroller etterpå under Oversikt -> Saldobalanse 2019 at de inngående verdiene der er korrekte.