Oppdatering 27.03.2020

Regjeringen har foreslått at firma som har hatt betydelig nedgang i omsetningen skal få dekket en andel av de faste kostnadene som de ikke kommer seg unna (typisk husleie og forsikring).
 • Det vil ikke bli 100% dekning av disse kostnadene, men der er foreløpig usikker hvor stor prosentgrad som vil bli dekket.
 • De som er pålagt til å stenge skal få et høyere kompensasjonskrav enn andre.
 • I første omgang gjelder dette for to måneder, men med mulighet for utvidelse.
 • Dette gjøres via en automatisert og rask prosess der bedriftene søker direkte på Internett og får utbetalt støtten rett inn på bankkonto. Ambisjon om at pengene skal være på konto om tre uker.
 • Detaljene om hvordan det søkes blir klart fredag 3. april.

Oppdatering 16.03.2020

Stortinget har vedtatt en rekke endringer på grunn av korona-pandemien. Flere av disse reglene kan (og vil trolig) bli endret når økonomien normaliserer seg igjen. De viktigste endringene er:
 • Permitterte har krav på full lønn de 20 første dagene.
 • Perioden for omsorgspenger (hvis hjemme med barn pga stengte skoler/barnehager) økes til 20 dager.
 • Frister for innleveringer og betalinger til Skatteetaten blir utsatt.
 • Lav mva-sats reduseres fra 12 % til 8 %.

Korona-pandemien skaper en rekke utfordringer for næringslivet i Norge. Ikke minst rammer dette de minste bedriftene ekstra kraftig. Vi har her forsøkt å samle de vanligste spørsmålene rundt dette temaet:

Inntektene til selskapet er redusert og jeg må permittere ansatte. Hva gjør jeg?

 • Å permittere en arbeidstaker betyr at vedkommende ikke lenger trenger å møte på jobb. Permisjon er ment å være midlertidig. Personen i permisjon er fortsatt ansatt og har rett og plikt til å komme tilbake til jobben når permisjonen er over. 
 • De nye retningslinjene fra myndighetene sier at permitterte arbeidstakere skal få full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver dekker de to første dagene, og Staten dekker de 18 påfølgende dagene. Du betaler ut de to første dagene på vanlig måte gjennom Lønn -> Lønnsutbetaling.
 • Les mer om permisjon her: Permittering av en ansatt.

Jeg er eneste ansatt i mitt eget AS. Kan jeg permittere meg selv?

 • Dersom du er eneste ansatt i eget AS har du i utgangspunktet ikke rett til dagpenger ved en permitteringsgrad på 80% eller mer. Dette skyldes at permittering skal være midlertidig og da må det være noen igjen i selskapet til å jobbe for at selskapet skal få nye oppdrag.
 • I forbindelse med korona-pandemien så uttaler derimot NAV at "Sett i lys av de spesielle omstendighetene, kan du søke også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt."

Jeg har ansatte som må være hjemme med barn under 12 år fordi skole/barnehage er stengt. Hvordan håndterer jeg det?

 • Ansatte med barn under 12 år har rett til å være hjemme for å passe barn, og perioden for omsorgspenger er utvidet fra 10 til 20 dager. Arbeidsgiver betaler ut omsorgspengene som lønn til de ansatte i Fiken på vanlig måte gjennom Lønn -> Lønnsutbetaling. Bare de tre første dagene skal dekkes av arbeidsgiveren, og resten dekkes av NAV. Selskapet må likevel betale ut beløpet for hele perioden og få refusjon fra NAV for andelen de skal dekke.

Jeg har ansatte som er syke/pålagt karantene. Hva gjør jeg?

 • Ansatte har rett til å være hjemme og kan levere egenmelding for de første 16 dagene. Som arbeidsgiver skal du betale ut lønn for de tre første dagene før NAV tar over, og det gjør du på vanlig måte i Fiken gjennom Lønn -> Lønnsutbetaling.

Kan jeg utsette innleveringer og betalinger til Skattetaten og kemneren?

Hva gjør jeg hvis selskapet mitt ikke kan betale leverandører?

 • Forklar gjerne leverandøren din hvorfor du ikke kan betale, og forsøk å be om utsatt forfall, eller komme til en annen ordning som fungerer for begge parter.
 • Hvis du har problemer med å betale fakturaen til Fiken AS, send en e-post til kontakt@fiken.no, så skal vi finne en løsning dersom du har behov for mer tid på betaling.

Må kundene mine betale fakturaer som vanlig?

 • Du har full rett til å kreve betaling som før, og kunden din har ikke rett på utsatt betaling.
 • Men dersom du har mulighet, så er dette en god anledning til å hjelpe hverandre i en vanskelig situasjon. Kanskje du kan vurdere å utsette forfall, begrense purringer, eller stoppe inkassosaker? Eller be om delvis betaling nå, og resten senere?

Hva betyr endringene i lav sats på mva?

 • Den lave momssatsen reduseres fra 12 % til 8 %. I praksis vil nok det bety at begge satsene er akseptert å bruke. Dette skal i utgangspunktet gjelde fra 01.01.2020, men det er foreløpig litt uklart hvordan myndighetene vil praktisere dette. Vi vil lage egne veiledninger som forklarer dette, så snart reglene er klare.

Hva gjør jeg ved konkurs/nedleggelse av selskapet?

Dersom det ikke lengre er grunnlag for videre drift, har du i hovedsak to alternativer.

 1. Legge ned selskapet etter alminnelige regler for nedleggelse: Hvordan oppløse og slette et aksjeselskap (AS).
 2. Melde selskapet konkurs etter alminnelige regler for konkurs: Konkurs i aksjeselskap.

Mer informasjon

Vi er til for de små, og skal prøve å hjelpe alle så godt vi kan - selv om det for oss også er en vanskelig situasjon og endringer skjer raskt. Send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no dersom du har et spørsmål du ikke finner svar på her, så skal vi prøve så godt vi kan å hjelpe utifra den kompetansen vi sitter på.