Sist oppdatert 07.05.2020

Det er to nye typer støtte du som enkeltpersonforetak kan få. Noen kan søke på den ene typen, noen på den andre og noen veldig få foretak kan få begge.

 1. Foretaket kan få støtte for å dekke uunngåelige faste utgifter som husleie mm. Tanken her er at foretaket ditt skal bruke disse pengene til å betale leverandørene dine. Les mer her om hvordan du kan få dette:
 2. Du som person kan få støtte for bortfall av inntekter, på tilsvarende måte som dagpenger. Tanken her er at dette er penger du kan bruke rent personlig. Les mer her:
 3. I tillegg er mange frister utsatt, du kan lese om det her:

Korona-pandemien skaper en rekke utfordringer for næringslivet i Norge. Ikke minst rammer dette de minste bedriftene ekstra kraftig. Vi har her forsøkt å samle de vanligste spørsmålene rundt dette temaet:

Hvilken støtte kan jeg få når jeg er selvstendig næringsdrivende, og må være hjemme med barn nå som skole og barnehage er stengt?

 • Som innehaver av ENK kan du nå, som hovedregel, få omsorgspenger fra NAV fra den fjerde dagen, til dag 20, hvis du må være hjemme med barn som er under 12 år. Omsorgspenger tar utgangspunkt i 80% av næringsinntekten din (dette er en helt ny regel for ENK).

Jeg har et ENK og all inntekten min har nå forsvunnet. Hvilken støtte kan jeg få?

 • Selvstendig næringsdrivende (ENK) skal nå, ved bortfall av inntekt, få støtte fra NAV tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet for inntekten de siste tre år (maksimum grunnlag er 6G ca 600.000 kr). Dette gjelder fra dag sytten – de første seksten dagene blir altså ikke kompensert.
 • Dette vil basere seg på innrapportert inntekt for 2018/2017/2016 (hvordan dette skal beregnes hvis selskapet ditt ikke har eksistert i tre år, er foreløpig ukjent). Dersom du har ført regnskapet for disse årene i Fiken, kan du finne inntekten under Oversikt  -> Resultatregnskap for hvert av årene, men vær oppmerksom på at støtten du kan få teknisk sett tar utgangspunkt i tallene på skattemeldingen (selvangivelsen) din, som ikke er nøyaktig lik som i regnskapet.

Jeg har et ENK og er nå sykemeldt. Hvilken støtte kan jeg få?

 • Du kan få sykepenger av NAV fra dag tre av fraværet (tidligere var det fra dag sytten). Utover dette gjelder samme regler som før. Grunnlaget for sykepenger er 80% av gjennomsnittlig inntekt siste tre år.

Kan jeg utsette innleveringer og betalinger til Skattetaten og kemneren?

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale leverandørene mine?

 • Forklar til leverandøren din hvorfor du ikke kan betale, og forsøk å be om utsatt forfall, eller komme til en annen ordning som fungerer for begge parter.
 • Hvis du har problemer med å betale fakturaen til Fiken AS, send en e-post til kontakt@fiken.no, så skal vi finne en løsning, dersom du har behov for mer tid på betaling. 

Må kundene mine betale meg som vanlig?

 • Du har full rett til å kreve betaling som før, og kunden din har ikke rett på utsatt betaling. 
 • Men dersom du har mulighet, så er det en god anledning til å hjelpe hverandre i en vanskelig situasjon. Kanskje du kan vurdere å utsette forfall, begrense purringer, eller stoppe inkassosaker? Eller be om delvis betaling nå, og resten senere?

Hva betyr endringene i lav sats på mva?

 • Den lave momssatsen reduseres fra 12 % til 8 %. I praksis vil nok det bety at begge satsene er akseptert å bruke. Dette skal i utgangspunktet gjelde fra 01.01.2020, men det er foreløpig litt uklart hvordan myndighetene vil praktisere dette. Vi vil lage egne veiledninger som forklarer dette, så snart reglene er klare.

Hvordan avslutter jeg foretaket mitt?

Dersom det ikke lengre er grunnlag for videre drift har du i hovedsak to alternativer:

 1. For de fleste enkeltpersonforetak er løsningen rett og slett bare å slutte å drifte selskapet. For mange enkeltpersonforetak medfører ikke dette store økonomiske belastninger eller bindinger. De fleste har avtaler som enkelt kan sies opp. Selskapet ditt kan fortsatt bestå, og du kan enkelt ta opp driften igjen når som helst senere.
 2. Du kan alternativt avslutte selskapet ditt fullstendig ved å legge det ned. Men dersom du har opparbeidet deg betydelig gjeld eller forpliktelser, så er du ikke fri av disse selv om du legger ned selskapet ditt. Disse forpliktelsene vil uansett være knyttet til deg selv som person. Det er ikke mulig å erklære selskapet ditt konkurs uten at dette også inkluderer deg selv som person. Les gjerne mer om dette hos Altinn.

Mer informasjon

Vi er til for de små, og skal prøve å hjelpe alle så godt vi kan - selv om det for oss også er en vanskelig situasjon og endringer skjer raskt. Send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no dersom du har et spørsmål du ikke finner svar på her, så skal vi prøve så godt vi kan å hjelpe utifra den kompetansen vi sitter på.