Regjeringen har signalisert at det vil komme en ny kompensasjonsordning på grunn av innstramningene fra desember 2021. Det er ventet at denne vil bygge videre på tilsvarende kompensasjonsordninger som har vært før, men at det også vil komme noen endringer. Det er sannsynlig at denne nye ordningen vil være på plass før jul 2021. Når den nye kompensasjonsordningen er på plass så vil vi oppdatere denne hjelpeartikkelen.


Det er hovedsakelig tre typer støtte du som enkeltpersonforetak kan få. Noen kan søke på den ene typen, andre to og noen få foretak kunne få alle tre.

 1. Foretaket kan få støtte fra Brønnøysund for å dekke uunngåelige faste utgifter som husleie mm.
  • Den nye ordningen som er ventet å komme fra desember 2021 er ikke klar enda.
  • Du kan lese mer her om ordningene for 2020 og ordningene for 2021.
  • Dersom du har fått slik støtte fører du det under Salg->Annet salg mot konto 3400 — Spesielt offentlig tilskudd (uten mva).
 2. Du som person kan få støtte for bortfall av inntekter, på tilsvarende måte som dagpenger. Tanken her er at dette er penger du kan bruke rent personlig. Les mer her:
  • https://www.nav.no/arbeid/inntektskompensasjon
  • Denne ordningen gjelder foreløpig kun fram til 31. desember 2021 og det er usikkert om den vil forlenges til etter det.
  • Dette er en ren privat kompensasjon og skal derfor i utgangspunktet ikke regnskapføres. Men du må kontrollere at denne blir rapportert korrekt på den private delen av selvangivelsen din. Dersom den har blitt utbetalt til din driftskonto så kan du føre det under Annet->Personlig innskudd.
 3. Dersom du er syk eller har syke barn mm. kan du få sykepenger eller omsorgspenger. Men reglene er strengere her en for ansatte.


I tillegg er det mulig å få utsatt betaling på enkelte offentlige avgifter, du kan lese om det her:

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg utsette innleveringer og betalinger til Skattetaten og kemneren?

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale leverandørene mine?

 • Forklar til leverandøren din hvorfor du ikke kan betale, og forsøk å be om utsatt forfall, eller komme til en annen ordning som fungerer for begge parter.
 • Hvis du har problemer med å betale fakturaen til Fiken AS, send en e-post til kontakt@fiken.no, så skal vi finne en løsning, dersom du har behov for mer tid på betaling. 

Må kundene mine betale meg som vanlig?

 • Du har full rett til å kreve betaling som før, og kunden din har ikke rett på utsatt betaling. 
 • Men dersom du har mulighet, så er det en god anledning til å hjelpe hverandre i en vanskelig situasjon. Kanskje du kan vurdere å utsette forfall, begrense purringer, eller stoppe inkassosaker? Eller be om delvis betaling nå, og resten senere?

Hvordan avslutter jeg foretaket mitt?

Dersom det ikke lengre er grunnlag for videre drift har du i hovedsak to alternativer:

 1. For de fleste enkeltpersonforetak er løsningen rett og slett bare å slutte å drifte selskapet. For mange enkeltpersonforetak medfører ikke dette store økonomiske belastninger eller bindinger. De fleste har avtaler som enkelt kan sies opp. Selskapet ditt kan fortsatt bestå, og du kan enkelt ta opp driften igjen når som helst senere.
 2. Du kan alternativt avslutte selskapet ditt fullstendig ved å legge det ned. Men dersom du har opparbeidet deg betydelig gjeld eller forpliktelser, så er du ikke fri av disse selv om du legger ned selskapet ditt. Disse forpliktelsene vil uansett være knyttet til deg selv som person. Det er ikke mulig å erklære selskapet ditt konkurs uten at dette også inkluderer deg selv som person. Les gjerne mer om dette hos Altinn.

Mer informasjon

Vi er til for de små, og skal prøve å hjelpe alle så godt vi kan - selv om det for oss også er en vanskelig situasjon og endringer skjer raskt. Send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no dersom du har et spørsmål du ikke finner svar på her, så skal vi prøve så godt vi kan å hjelpe utifra den kompetansen vi sitter på.