Permisjon skyldes forhold hos den ansatte Tilsvarende kan en ansatt gå ut i permisjon når hen midlertidig ikke kan jobbe for foretaket men ikke er syk, feks på grunn av utdanning, velferdsgrunner eller graviditet. 

Permittering skyldes forhold hos arbeidsgiver Arbeidsgiver kan permittere en ansatt ved midlertidig bortfall av ordre/oppdrag. Det vil si at det ikke lengre er noe arbeid å gjøre for den ansatte.

Det er flere steg som må utføres for å gjennomføre en permisjon eller permittering. I artikkelen her bruker vi begrepet permittering videre. Men utenom det første punktet om permitteringsvarsel, vil punktene gjelde tilsvarende for permisjoner. 

1. Den ansatte må varsles om permitteringen før hen tas ut i permittering

Permitteringsvarselet skal være datert, angi varselsfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. Nederst i denne hjelpeartikkelen er det en mal du kan bruke. Husk å bytte ut informasjonen markert med parentes, men dine egne forhold.

Hovedregelen er at det skal varsles om permittering 14 dager før det tas ut permittering, også nå under korona-utbruddet. Men i særlige situasjoner er det tilstrekkelig med to dagers varsel. Feks dersom korona-pandemien fører til at arbeidsmengden gradvis reduseres over flere uker så er det en frist på 14 dager. Men dersom korona førte til at hele omsetningen forsvant "over natten" så er fristen på to dager.

Skjemaet "Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering" er ikke nødvendig for permitteringer som følge av korona-viruset.

2. Den ansatte permitteres

Permittering betyr at arbeidstaker ikke trenger å møte på jobb. Permittering er ment å være midlertidig. Personen er fortsatt ansatt og har rett og plikt til å komme tilbake til jobben når permitteringen er over.

3. Permitteringen må meldes inn til Altinn

Gå på Lønn -> Ansatte og klikk deg inn på den ansatte det gjelder. Velg "Ny permisjon". Her legger du inn dato for oppstart og eventuell sluttdato for permitteringen, samt type og prosent:

For å få permisjonen registrert hos Altinn kan du sende inn en tom lønnsutbetaling. Dette gjør du ved å sende inn en tom lønnsutbetaling på dagens dato.


NB! Husk at du må fortsette å sende a-meldinger hver måned, selv om alle ansatte i selskapet ditt er permittert. I få fall kan du sende en tom a-melding uten noen lønnslinjer.

4. Den ansatte kan søke om dagpenger hos NAV

Dersom permitteringen er med minimum 40% og den ansatte har hatt minst 75,000 kr i lønn (inkludert lønn fra andre arbeidsgivere) de siste 12 månedene så kan den ansatte som hovedregel få dagpenger fra NAV. (Unntak er blant annet dersom du er eneste ansatt i eget AS. Da vil du i utgangspunktet ikke ha rett til dagpenger ved en permitteringsgrad på mer enn 80%.)  Den ansatte kan enkelt her sjekke om hen har rett til dagpenger

NAV trenger forskjellig informasjon og dokumentasjon ettersom de konkrete forholdene til den ansatte. Men de fleste vil trenge i alle fall det vi har satt opp under her.

Informasjon

 1. Datoen du startet i jobben din
 2. Stillingsprosent eller avtalt arbeidstid
 3. Permitteringsdato

Dokumentasjon

 1. Permitteringsvarselet
 2. Arbeidsavtale med stillingsprosent eller antall timer per uke.

Slik søker den ansatte om dagpenger

Du kan søke om dagpenger ved å følge linken her. Den tar deg gjennom forskjellige spørsmål om deg som person slik at NAV skal kunne vurdere saken din best mulig. Husk da å velge at du er permittert.

 1. Først registrerer du deg som arbeidssøker.
 2. Så kan du etterpå på samme sted søke om dagpenger:

5. Lønn i permitteringsperioden og delvis permittering

Foretaket har plikt til å betale lønn til den ansatte i de første ti dagene i permitteringen (for permitteringer startet fra 1. september 2020). Når du fortsatt skal betale ut noe lønn i en tid med permittering så betales dette ut på den samme lønnstypen som før. Du endrer bare på summen på lønnstypen (Det skal ikke legges til noen egen lønnstype for permittering). 

Du kan velge i hvilken grad den ansatte skal permitteres. For eksempel kan den ansatte permitteres 100% eller 60%. Dersom du permitterer den ansatte med 100% skal du så ikke betale noe mer under permitteringen (utover de ti første dagene). Dersom den ansatte permitteres med 60% skal du betale 40% av lønnen (utover de ti første dagene der du betaler 100%)

Her er et eksempel på lønn ved permittering:

 • La oss si at den ansatte har en fastlønn på 40.000 kr i måneden.
 • Og at du ønsker å betale den ansatte for to arbeidsdager.
 • Det er et snitt på 21,67 arbeidsdager i en måned.
 • Regn da ut med månedslønn delt på snittdager for dagslønn og gang med antall dager som skal lønnes.
 • Her blir det da (40.000/21,67)*2 = 3692 kr
 • Den ansatte skal da få 3692 kr utbetalt for de to første dagene.
 • Dersom den ansatte er permittert med 100% skal hen få resten av lønnen direkte fra NAV for resten av måneden.
 • Dersom den ansatte er permittert med feks 60% skal hen få 60% av lønnen direkte fra NAV for resten av måneden. Men du må betale de resterende 40%. 
  • Den første måneden må du da betale 14.523 kr ((40.000 kr -3692 kr)*0,4)
  • Den neste måneden og kommende måneder må du betale 16.000 kr (40.000 kr*0,4)

Mer informasjon