Skatteetaten utsatte i vår og sommer 2020 frister for innlevering og innbetaling av en rekke forskjellige oppgaver i forbindelse med Korona-pandemien. 

Utsatt innlevering

  • Alle innleveringer som i vår og sommer fikk utsatt frist har nå forfalt. Det er ikke lenger noen spesialfrister på grunn av koronapandemien.
  • Tidligere har Skatteetaten ikke ilagt bøter ved sen levering, men det er det nå slutt på og du vil framover risikere bøter om du leverer for sent.  

Utsatt betaling