Fakturasalg innebærer å selge en faktura og få pengene med en gang mot et lite gebyr (typisk 2-4 % av fakturaen). Med denne modulen kan du selv velge hvilke fakturaer du vil selge (til partneren vår Aprila). Ved et eventuelt salg blir alt automatisk bokført og du er "ferdig" med fakturaen. 

Inngå avtale om fakturasalg

Før du kan selge en faktura må du inngå avtale med Aprila slik at disse kan gi deg et tilbud om å selge en faktura. Dette gjør du under Foretak -> Abonnement / moduler

Du vil her bli tatt gjennom en veileder i Aprila for å opprette et kundeforhold. Merk at det tar inntil en virkedag før du få svar. Selve svaret på søknaden mottar du på e-post. 

Merk at som del av denne prosessen får Aprila tilgang til regnskapsdataene dine.

Selge en faktura

Etter at du har inngått avtale med Aprila vil du ved opprettelse av faktura få et valg om å motta et tilbud om salg av denne fakturaen.

Dersom du haker av for "Umiddelbar betaling" vil du etter at fakturaen er opprettet motta et tilbud om å selge denne fakturaen.

Du velger selv om du vil akseptere tilbudet. Dersom du aksepterer tilbudet skal fakturaen sendes ut på vanlig måte, men kontonummeret er nå byttet ut med Aprila sitt. Pengene blir betalt ut samme eller neste virkedag og blir regnskapsført automatisk. 

Bekreft betaling 

For å bekrefte hvilken dag Aprila betalte fakturaen til din bankkonto, gå til Faktura -> Faktura-/salgsoversikt og klikk deg inn på fakturaen. Blir ikke betalingen bekreftet vil betalingen automatisk føres på Planlagt utbetalingsdato når du gjør en bankavstemming for gjeldene periode. 

Ofte stilte spørsmål

Kan man selge alle fakturaer?

De viktigste grunnene til at en faktura ikke kan selges er:

 • Fakturamottaker som er bedrift har ikke et gyldig, norsk organisasjonsnummer 
 • Fakturamottaker har ikke en norsk adresse
 • Fakturaen er i utenlandsk valuta
 • Levering skal ha skjedd for mer enn 45 dager siden
 • Forfallsdato er mer enn 90 dager frem i tid
 • Fakturabeløp er 200 kroner eller mindre
 • Faktura er en internfaktura hvor selskapene er relatert til hverandre  

Kan man selge faktura til privatpersoner uten et foretak? 

Ja, det er mulig. Men i dette tilfellet har Aprila en strengere kontroll, så det er ikke sikkert du får tilbud på alle fakturaene til privatpersoner du ønsker å sende en faktura til. Dette kan endre seg over tid, når Aprila får mer historikk.  

Kan alle bli kunde?

Aprila gjør en vurdering av hvert enkelt kundeforhold. De vanligste årsakene til at man ikke blir kunde er:

 • Ubetalte offentlige avgifter
 • Vesentlige betalingsanmerkninger
 • Nøkkeltall i regnskapet

Du må gjerne prøve igjen senere ved et eventuelt avslag - det vil da bli gjort en ny vurdering.

Hvor mye koster det?

Det er ingen andre kostnader ved fakturasalg enn gebyret til hver enkelt faktura. Du betaler altså kun hver gang du bruker funksjonen. 

Hvilke data utveksles med Aprila?

Data utveksles med Aprila:

 • En gang som ledd i å etablere kundeforholdet
 • Løpende dersom du velger å bli kunde

Detaljer finnes under Utveksling av data med tredjepart. 

Hvem kan bruke integrasjonen?

Fakturasalg fungerer for deg som har:

 • et reelt foretak med organisasjonsnummer
 • enten ENK, AS, ASA, DA eller ANS
 • et selskap som ikke er konkurs eller under avvikling
 • en betalende bruker i Fiken (fakturasalg virker ikke i prøveperioden)

Hvor endrer jeg konto for tilbakebetaling? 

Hvis du vil endre konto for tilbakebetaling kan du gjøre det under Foretak -> Foretaksinnstillinger på fanen "Andre innstillinger".

Mer informasjon