Du kan kreditere en faktura som er solgt til Aprila. Litt avhengig av hvor lang tid som er gått skjer det på en av to måter:

Jeg har ikke fått pengene fra Aprila enda

Gå inn på salget det gjelder fra Salg -> Faktura-/salgsoversikt og krediter fakturaen på vanlig måte. Du kan lese mer om dette her: Kreditnota // Slette og endre fakturaer.

Jeg har mottatt penger fra Aprila

Dersom du har fått penger fra Aprila må prosessen gjøres i to steg.

Steg1: Gå inn på salget det gjelder fra Salg -> Faktura-/salgsoversikt og krediter fakturaen på vanlig måte (uten å slette betalingen). Du kan lese mer om dette her: Kreditnota // Slette og endre fakturaer. Aprila vil da tilbakebetale til kunden din.

Steg2: Siden du har mottatt penger fra Aprila må disse betales tilbake. Her vil du motta en såkalt regressfaktura fra Aprila. Denne registrerer du via knappen "Registrere regressfaktura" som er tilgjengelig på krediterte og solgte fakturaer:

Du kan da legge inn dato, beløp og konto regressfakturaen ble betalt fra så regnskapsføres det for deg.

Vanlig spørsmål

Hvordan delkrediterer jeg en faktura? 

Det er dessverre ikke mulig å delkreditere en faktura som er solgt via Aprila. Du må da eventuelt kreditere hele fakturaen og så lage en ny faktura på det beløpet som fortsatt er et gjeldendesalg. 

Mer informasjon