Kompensasjonsordningen til Skatteatten for næringslivet gjaldt for mars-august 2020. Den skulle kompensere for bortfall av inntekter på grunn av koronapandemien. Det er ikke lenger mulig å levere nye søknader for mars-august 2020.

Det kom en ny kompensasjonsordning fra Brønnøysundregistrene for perioden september 2020 - 2021. Du kan lese mer om denne ordningen her.

Gammel ordning (ikke lenger mulig å levere nye søknader)

Kompensasjonsordningen er en støtteordning for selskaper som har blitt rammet hardt av korona-pandemien. Ordningen gjelder for selskaper med mer enn 10.000-15.000 kr i faste unngåelige kostander (som husleie og forsikring). Disse foretakene kan få deler av inntektene som har forsvunnet fra kundene sine, betalt direkte fra Staten.  

Det er ikke meningen at dette skal dekke alle utgiftene dine, kun hjelpe deg ved å gi en inntekt som kompenserer delvis for bortfallet du har fått på grunn av pandemien.

Denne artikkelen gjelder for selskaper som ikke er pålagt å stenge av myndighetene. Vi har en egen artikkel for selskaper som ble pålagt å stenge. Dersom du får mer enn 15.000 k ri støtte en måned skal tallene også kontrolleres av en regnskapsfører før selvangivelsen for 2020 leveres inn (i våren 2021). 

Her følger noen grove eksempler på hva som skal til for å få støtte. Støtte under 5.000 kr utbetales ikke. Med uunngåelige kostnader menes blant annet husleie, telefon og forsikring. 

 • Dersom du har hatt et omsetningsfall på 30% i april 2020, må du ha 26.000 kr i uunngåelige kostnader for å få 5.000 kr i støtte
 • Dersom du har hatt et omsetningsfall på 50% i april 2020, må du ha 17.500 kr i uunngåelige kostnader for å få 5.000 kr i støtte
 • Dersom du har hatt et omsetningsfall på 100% i april 2020, må du ha 11.500 kr i uunngåelige kostnader for å få 5.200 kr i støtte
 • Du kan lage ditt eget eksempel her.

Dersom du fortsatt tror dette kan være aktuelt for deg kan du lese mer om hvordan du søker her.

Hva kan det søkes om?

Du kan søke om å få dekket uunngåelige kostnader som selskapet ikke enkelt kommer seg vekk fra. 

 • Ordningen gjelder i første omgang for mars-august, men det er mulig at den vil bli utvidet. Du kan søke for hver måned uavhengig av hverandre. Dersom du tilfredsstiller vilkårene for mars, vil du få kompensasjon for mars, selv om du ikke tilfredsstiller vilkårene for april og/eller mai. 
 • Du må ha hatt en minimum nedgang på 20% (30% for april eller mai) i omsetningen sammenlignet med samme måned i fjor eller januar/februar 2020 dersom selskapet ditt ikke eksisterte i fjor. 
 • Det er en egenandel på 10.000 kr
 • Støtte på under 5.000 kr betales ikke ut.
 • Støtten beregnes etter følgende formel

Reduksjon i omsetning X uunngåelige faste kostnader X 0,80 = Støtte

Feks: 0,40 (40% nedgang i omsetningen) X 30.000 kr (40.000 kr i uunngåelige kostnader minus 10.000 kr i egenandel for mars eller 5.000 kr i egenandel for april/mai) X 0,8 = 9.600 kr i støtte

Hvilke selskaper kan søke?

 • Selskaper registrert i Brønnøysund før 01.03.2020
 • Aksjeselskap som har ansatte 
 • ENK der omsetningen er innehavers hovedinntekt
 • ANS/DA der omsetningen er en av innehavernes hovedinntekt

Hvilke bransjer kan søke?

Foretak som driver innenfor de aller fleste vanlige typer bransjer i Norge kan søke. Men det finnes noen unntak. Selskap innenfor disse næringene kan ikke søke

 • Finansnæringen
 • Elektrisitet- og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • Utenriks varetransport på sjø
 • Private barnehager (har egen støtteordning)
 • Flyselskaper (har egen støtteordning)

Hvordan søke?

Hvordan regne ut fall i omsetningen?

Fallet i omsetningen tar utgangspunkt i salg av varer som er levert og tjenester som er utført i den aktuelle måneden. Dette tallet kan være betydelig annerledes enn det du faktisk har fakturert ut i en måned. Du bør derfor vurdere om det er nødvendig å flytte en inntekt fra en måned til en annen måned (periodisere). Etter at du eventuelt har gjort det kan du gå til Oversikt -> Resultatregnskap og finn følgende tall. Disse tallene skal senere legges inn i skjemaet. 

 1. Omsetningen for mars 2020
 2. Omsetningen for mars 2019.
 3. Omsetning for januar og februar 2020.
 4. Prosentvis nedgang (må være høyere enn 20% for mars eller 30% for april/mai)

Hva er unngåelige kostnader?

Dette er kostnader som ikke enkelt kan sies opp eller med rimelighet kan forventes at forsvinner selv om selskapet har store utfordringer. Dette gjelder for følgende utgifter (konto i Fiken). Du kan se en oversikt over dine utgifter for mars 2020 under Oversikt -> Resultatregnskap. Disse tallene skal senere legges inn i skjemaet.

 • Leie av lokaler (6300)
 • Strøm til lys og varme (6341 og 6345)
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. (6320, 6360, 6391)
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. (6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6490)
 • Regnskap, revisjonshonorar (6701, 6702, 6705, 6721, 6725)
 • Elektronisk kommunikasjon (6901, 6903, 6905, 6907, 6909)
 • Forsikring og avgifter på transportmidler (7041)
 • Kontingenter (7400)
 • Forsikringspremie (7500)
 • Renter på bankinnskudd
 • Renter på gjeld til banker og kredittinstitusjoner

Jeg har fått innvilget og utbetalt støtte. Hvordan skal jeg føre det i Fiken?

Dersom du har fått støtte fører du det under Salg->Annet salg mot konto 3900 (uten mva).

Mer informasjon

 • Jeg har ikke brukt Fiken i 2019. Hvordan kan jeg sammenligne 2020 mot 2019?

  Da må du kontakte regnskapsføreren din for 2019 og be om Resultatregnskap for mars 2019 (og eventuelt april og mai hver for seg).

 • Jeg har brukt Fiken i 2019, men har omsetning i mars 2019 som egentlig er omsetning for februar 2019

  Da kan du periodisere inntekten fra mars 2019 til februar 2019. Les mer om det her: Periodisering av inntekter og kostnader.

 • Jeg har omsetning i mars 2020 som egentlig gjelder for februar 2020

  Da kan du periodisere inntekten fra mars 2020 til februar 2020. Les mer om det her: Periodisering av inntekter og kostnader.

 • Jeg har ført utgifter i mars 2020 mot feil konto. slik at disse ikke er blant utgiftene som regnes som uunngåelige

  Da kan du endre på kjøpene slik at de kommer på korrekt utgiftskonto. Les mer om det her: Endre eller slette et kjøp.