Denne hjelpeartikkelen hjelper deg med å registrere innbetalinger på inkassooppgjør fra Svea, hvor bankkontoen Svea har sendt pengene til ikke er lagt inn i Fiken. Hvis du har byttet bank bør du ta kontakt med Svea for å endre hvilken bankkonto de betaler til, og du må også opprette den nye bankkontoen under Foretak -> Bankkontoer i Fiken.

Fiken fører oppgjøret automatisk for deg basert på informasjon vi får fra Svea, men om bankkontoen Svea utbetaler til ikke er en konto som vi kjenner igjen fører vi beløpet mot den midlertidige kontoen 1579. Det du behøver å gjøre da er å føre innbetalingen mot riktig konto manuelt under Annet -> Fri postering som dette:

Men:

  • Hvis du har et ENK og fikk pengene inn på en privat bankkonto eller en konto som ikke er lagt inn under Foretak -> Bankkontoer i Fiken, bruker du 2061 som til-konto i posteringen.
  • Hvis du har et AS og fikk pengene inn på en bankkonto som selskapet eier, men som ikke er lagt inn i Fiken, må du først opprette bankkontoen under Foretak -> Bankkontoer. AS må ha alle bankkontoer med i regnskapet.
  • Hvis du har et AS og fikk pengene inn på en privat bankkonto må du overføre pengene til selskapets bankkonto. Denne innbetalingen fører du med den fri posteringen ovenfor.