Når du gjør årsavslutning gjør Fiken en kontroll av kontantbeholdningen til selskapet. Du må fysisk telle opp alle sedler og mynter som ligger i kassebeholdningen din 31. desember og sammenligne summen du kommer fram til der, med summen som Fiken viser.

Fiken viser at jeg har en POSITIV sum på kontantbeholdningen

Sammenlign summen som står i Fiken, her 1.000 kr, med det du har telt opp i kroner og mynter i kassen din. Dersom denne er lik og du da i dette eksempelet hadde 1.000 kr i kassen, så er alt korrekt og du klikker bare på "Godkjenn kontantbeholdningen per 31.12.2020".

Dersom den du ikke hadde 1.000 kr i faktiske sedler og mynter så må du gjøre noe. Du har da flere valg. Start på det øverste valget og ikke gå videre til neste med mindre du må.

 1. Kun for ENK: Kan det være at du har registrert et eller flere salg som "Innbetalt med kontanter" når det egentlig skulle vært ført som "Innbetalt privat"? For å se hvilke salg det gjelder kan du gå på Oversikt -> Hovedbok og velg regnskapsår 2020 og konto 1901. Hvis det er tilfelle at dette er salg som skulle vært ført som innbetalt privat kan du korrigere dette ved å gjøre en Annet -> Fri postering Dato 31.12.2020, 1.000 kr, Debet: 2061, Kredit: 1901.
 2. Gå gjennom alle kasseoppgjør du har hatt i løpet av året. Kan det være at du har glemt å legge inn et kasseoppgjør eller lagt inn ett kasseoppgjør to ganger?
 3. Gå på Oversikt -> Hovedbok og velg regnskapsår 2020 og konto 1901. Finner du der noen summer som er feil? Er det noen kjøp eller salg her som er blitt ført mot 1901 men skulle vært ført mot noen annet? Kanskje du aldri har fått en eneste krone i mynt eller seddel? Da endrer du på betalingen av disse kjøpene eller salgene og velger heller betalt mot bankkonto eller (inn)betaling privat for ENK.
 4. Foreta en bankavstemning for å sjekke at du ikke har registrert noe mot banken som skulle ha vært mot kontanter.
 5. Dersom du har f.eks 3.000 kr i kassen men Fiken sier du kun har 1.000 kr kan du inntektsføre forskjellen under Annet -> Fri postering. Dato 31.12.2020, 2.000 kr, Debet: 1901, Kredit: 3900 (mva-kode 7). Merk at dette da blir en skattbar inntekt i regnskapet ditt. Du bør derfor kun bruke dette alternativet om du ikke finner en løsning på de fire alternativene over.
 6. Dersom du derimot ikke har noen penger i kassen men Fiken sier du har 1.000 kr kan du føre forskjellen under Annet -> Fri postering Dato 31.12.2020, 1.000 kr, Debet: 2915 for AS / 2061 for ENK, Kredit: 1901. For AS blir da dette en gjeld som du som eier må tilbakebetale til foretaket. Det må du ikke dersom du har ENK.

Fiken viser at jeg har en NEGATIV sum på kontantbeholdningen

Det er ikke fysisk mulig å ha negative mynter og sedler. Enten har du mynter og sedler foran deg, eller så har du ingen.

Du har da flere valg. Start på det øverste valget og ikke gå videre til neste med mindre du må.

 1. Kun for ENK: Kan det være at du har registrert et eller flere kjøp som "Betalt med kontanter" når det egentlig skulle vært ført som "Betalt privat"? For å se hvilke kjøp det gjelder kan du gå på Oversikt -> Hovedbok og velg regnskapsår 2020 og konto 1901. Hvis det er tilfelle at dette er kjøp som skulle vært ført som betalt privat kan du korrigere dette ved å gjøre en Annet -> Fri postering Dato 31.12.2020, 1.000 kr, Debet: 1901, Kredit: 2061.
 2. Gå gjennom alle kasseoppgjør du har hatt i løpet av året. Kan det være at du har glemt å legge inn et kasseoppgjør eller lagt inn et kasseoppgjør to ganger?
 3. Gå på Oversikt -> Hovedbok og velg regnskapsår 2020 og konto 1901. Finner du der noen summer som er feil? Er det noen kjøp eller salg her som er blitt ført mot 1901 men skulle vært ført mot noen annet? Kanskje du aldri har fått en eneste krone i mynt eller seddel? Da endrer du på betalingen av disse kjøpene eller salgene og velger heller betalt mot bankkonto eller (inn)betaling privat for ENK.
 4. Foreta en bankavstemning for å sjekke at du ikke har registrert noe mot banken som skulle ha vært mot kontanter.
 5. Dersom du har feks 0 kr i kassen men Fiken sier du har -1.000 kr kan du inntektsføre forskjellen under Annet -> Fri postering Dato 31.12.2020, 1.000 kr, Debet: 1901, Kredit: 3900. Merk at dette da blir en skattbar inntekt i regnskapet ditt. Du bør derfor kun bruke dette alternativet om du ikke finner en løsning på de fire alternativene over.

Mer informasjon