Når du sender en faktura på e-post til kunde, kan du velge mellom å enten legge den ved som et e-postvedlegg, eller som en link til en fakturaside:

Fordelen med å sende en slik link, er at du selv kan følge med på om/når fakturaen blir mottatt og sett av kunden din. Denne siden gjør det også enklere for kunden din å hente ut informasjon fra fakturaen i forbindelse med betaling. 

Kundens fakturaside

Når kunden klikker på linken til faktura i e-posten du har sendt, vises denne siden:

Her kan kunden din kopiere beløp, dato, kontonummer og eventuell melding for å gjøre betalingen enklere. Kunden kan i tillegg laste ned selve fakturaen og eventuelle vedlegg.

Når kunden betaler og dette blir registret i regnskapet så vil det fremkomme på siden: 

Hvis du ikke skal ha betalt allikevel, og du krediterer fakturaen, vil det se slik ut:

Fakturaer med KID

Hvis du har KID-avtale (se hjelpeartikkel KID: OCR-avtale og faktura med KID-nummer) vil det komme opp en status oppe i høyre hjørne om fakturaen er oppgjort eller ikke: 

Status oppgjort vil også komme på fakturaer som ikke har KID men som har en manuelt registrert betaling.

Mer informasjon

Hvis du lurer på noe rundt dette, send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no så hjelper vi deg videre.