Her har vi skrevet litt om utvalgte avanserte tema innen regnskap som vi får spørsmål om fra kunder. Hvis du har spørsmål rundt temaene i denne hjelpeartikkelen, send gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, men vær klar over at i kompliserte tilfeller må vi kanskje henvise til regnskapsfører.

Utbytte

Når et selskap går med overskudd kan du velge å enten beholde pengene i selskapet, eller å betale det ut som utbytte til eierne. Dette gjøres vanligvis årlig: På våren bestemmer selskapet om overskuddet fra det forrige året skal betales ut til eierne. I Fiken føres dette når du lukker regnskapsåret under Annet -> Årsavslutning. Litt forenklet kan selskapet bare betale ut overskuddet som er opptjent fra tidligere år som utbytte, men det finnes unntak. Aksjekapitalen (30 000 kr for de fleste) kan ikke betales ut som utbytte. Dersom du er usikker på om du har lov til å ta ut utbytte, eller hvor stort utbytte du har lov til å ta ut, så anbefaler vi deg å ta kontakt med en av regnskapførerne som kjenner godt til Fiken.

Om du er eneste eier av et aksjeselskap står du i stor grad fritt til å bestemme hvordan du skal få betalt fra selskapet. Alternativene er utbytte eller lønn. Lønn er mer fleksibelt og om du er eneste eier kan du ta ut lønn når som helst, så lenge det regnskapsføres riktig og det betales skatt og arbeidsgiveravgift. Lønnsmodulen i Fiken kan ta seg av dette automatisk. Når det gjelder skattenivå er det relativt likt om du velger utbytte eller lønn, men om du tjener mye er det litt mindre skatt på utbytte.

  • Dersom du tar ut et utbytte i selskapet ditt så påvirker det ikke skatten i selskapet ditt. Så dersom du går feks 200.000 kr i overskudd og velger å ta ut 150.000 kr i utbytte så må foretakt ditt likevel skatte av 200.000 kr.
  • Dersom du tar ut et utbytte fra foretaket til deg som privatperson og eier av aksjeselskapet, så må du som privatperson skatte 31,68% av dette utbyttet direkte på den private delen av selvangivelsen din.
  • Dersom du tar ut et utbytte fra foretaket til et holdingselskap som eier av aksjeselskapet, så må ikke dette holdingselskapet skatte av utbyttet. (Men dersom du som privatperson senere vil ta ut pengene fra dette holdingselskapet, så må du som privatperson skatte 31,68% av det)

Holdingselskap

Et holdingselskap er et vanlig aksjeselskap, bare at det ikke selger noen varer eller tjenester selv, men eier andeler av andre selskap som gjør det. Holdingselskap kan også eie aksjer, eiendom eller andre verdipapirer.

Hvis holdingselskapet eier over halvparten av et annet aksjeselskap er det andre selskapet et datterselskap, og holdingselskapet et morselskap. De to selskapene sammen er et konsern. For små selskap betyr ikke det så mye i praksis, men husk at selskapene er separate fra hverandre med egne regnskap og vanligvis også bankkontoer. I utgangspunktet må overføringer mellom selskapene derfor gjøres til samme betingelser som mellom to uavhengige selskap. Når selskapene handler med hverandre føres det derfor som et kjøp i det ene selskapet og salg i det andre. Et unntak fra dette er at holdingselskapet kan få utbytte fra datterselskapet (selskapet det eier over halvparten av), eller det kan betales konsernbidrag.

Konsernbidrag

Konsernbidrag går ut på at du overfører penger mellom selskapene i et konsern uten at det er nødvendig å begrunne. Et konsernbidrag trekkes fra på skatten til selskapet som betaler (som med en utgift), og legges til (som med en inntekt) på selskapet som mottar konsernbidraget.

Regnskapsføringen av konsernbidrag er fullt mulig å føre under Annet -> Fri postering i Fiken, men på grunn av hvordan det påvirker skatten til begge selskapene er det vanligvis utenfor det kundestøtte hos Fiken kan hjelpe til med. Begge selskapene, altså både det som betaler og mottar konsernbidrag, må legge ved skjemaet RF-1206 til skattemeldingen/næringsoppgaven.

Fusjon

Når to eller flere selskap slås sammen til ett kalles det for en fusjon. Regnskapene til selskapene må slås sammen, så hvis det er for eksempel to selskap som skal fusjonere én bil hver, vil det nå være to biler i regnskapet. Fordi det finnes flere måter å fusjonere på, er det ikke én enkel fremgangsmåte en kan følge når det kommer til regnskapsføringen av fusjonen. Om et selskap fusjoneres inn i et annet legges for eksempel eiendelene og gjelden fra det selskapet inn med en fri postering i selskapet det fusjoneres inn i. Det skal være utarbeidet en fusjonsplan på forhånd som beskriver eiendelene og gjelden, som kan være til hjelp når du skal regnskapsføre fusjonen. I noen tilfeller kan det være nødvendig å endre selskapsnavn og organisasjonsnummer i Fiken, når det gamle selskapet legges ned og et nytt selskap overtar alle eiendelene. Du kan kontakte oss om dette gjelder i ditt tilfelle.

Fisjon

En fisjon er det motsatte av en fusjon. Et selskap deles opp i to eller flere selskap. For regnskapet sin del betyr det at du må starte et nytt regnskap for hvert av de nye selskapene som opprettes. Inngående balanse i nye selskap består av eiendelene, gjelden og egenkapitalen som det nye selskapet overtar, og det skal være utarbeidet en fisjonsplan på forhånd som viser hva som skal overtas og verdien. Denne kan du bruke som utgangspunkt når du legger inn inngående balanse i Fiken.

Mer informasjon