Hovedregelen i et regnskap er at du kan føre utgifter i den grad du har en faktura eller kvittering. Dersom du har en flybillett på 1.000 kr kan du føre dette som en utgift på 1.000 kr.

Men unntaksvis er det slik at du ikke skal legge inn basert på kvittering eller faktura. Du skal i stedet legge inn basert på en sats. Det vil si at Skattetaten ikke ønsker at du skal få fradrag for det eksakte beløpet du hadde som en utgift i ditt foretak. Alle skal derimot få samme nivå på fradraget. 

Det finnes er rekke forskjellige slike satser for regnskap. Beløpene kan variere fra år til år. Alle tallene i artikkelen her gjelder for 2021 med mindre vi eksplisitt skriver noe annet. AS har lov til å kreve flere satser enn enkeltpersonforetak (ENK). Derfor deler vi opp på ENK og AS. Dersom du har et ENK kan du ikke kreve fradrag for noe av de satsene vi skriver om under satser for ansatte.

Det finnes mange hundre satser. Vi viser her de vi tror er aktuelle for Fiken-kunder. Er det en sats du savner her? Send oss en e-post på kontakt@fiken.no.

Satser for ansatte

Dette er satser som gjelder for ansatte i et selskap. Dersom du skal betale ut etter disse satsene så må personen legges inn som en ansatt. Det gjelder også om personen ellers ikke får lønn. Dersom du som eier av egen selskap ønsker å få noe etter disse satsene må du derfor registreres som en ansatt , selv om du ellers ikke tar ut lønn. Innehavere av enkeltpersonforetak kan ikke få noe etter disse satsene. Alle satsene legges inn på den ansatte på en lønnsutbetalingen. 

Diett

Dette er penger som foretaket kan utbetale til den ansatte uten at den ansatte må skatte av summen.

 • 200 kr Diett på reise mellom 6 og 12 timer uten overnatting. Bruk lønnstypen "Diett etter statens satser (uten overnatting)"
 • 400 kr Diett på reise over 12 timer uten overnatting. Bruk lønnstypen "Diett etter statens satser (uten overnatting)"
 • 609 kr Diett på reise med overnatting på hotell. Bruk lønnstypen "Diett etter statens satser (med overnatting)".

Bil

Dette er penger som foretaket kan utbetale til den ansatte uten at den ansatte må skatte av summen.

 • 3,50 kr per km: Bilgodtgjørelse til arbeidstakere som bruker sin private bil til kjøring i næring. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse bil"
 • 1,00 kr per km: Tilhengertillegg (herunder godtgjørelse for varebils lasterom). Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 1,00 kr per km: Godtgjørelse for kjøring på skogs- og anleggsveier. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 7,50 kr per km: Godtgjørelse for bruk av egen motorbåt. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 7,50 kr per km: Godtgjørelse for bruk av egen snøscooter/ATV. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 2,00 kr per km: Moped og motorsykkel tom. 125 ccm. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 2,95 kr per km: Motorsykkel over 125 ccm. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".

Telefon 

Dette er penger den ansatte må skatte av uten at det blir utbetalt.

 • 4392 kr i året/366 kr i måneden: Beskatning av en ansatt for privat  bruk av telefon/Internett som foretaket betaler. Bruk lønnstypen "Elektronisk kommuniksasjon"

Satser for innehavere av enkeltpersonforetak

Dette er satser som kun gjelder for deg som har ditt eget enkeltpersonforetak. Du kan ikke benytte deg av noen av satsene som gjelder for ansatte, men kun de satsene under her:

Forskjell på Skattefrie satser, Statens satser og andre satser

 • Alle satsene vi har nevnt over er de skattefrie satsene. For eksempel er den skattefrie satsen på 3,50 kr per km når du bruker din private bil i næring. Du kan da kreve en utgift på 3,50 kr per km og som ansatt eller ikkehaver av enkeltpersonforetak så slipper du da å skatte for dette. 
 • Det finnes også noe som kalles Statens satser. Disse kan ofte være høyere enn de skattefrie satsene. Men om du bruker de må det da skattes av den delen som er høyere enn de skattefrie satsene. For eksempel er Statens sats 4,03 kr på bilgodtgjørelse. Dersom du bruker den så må du skatte av de siste 53 ørene (forskjellen mellom 3,50 kr og 4,03 kr).
 • Tilsvarende finnes Statens satser for diett på reise til utlandet. Det er her forskjellige satser på alle land i verden. Men den skattefrie satsen er uansett kun den som er nevnt over her på 609 kr på reise med overnatting på hotell. 
 • For de fleste foretak blir derfor Statens satser irrelevante. 
 • Hva du fakturerer til kunden din i satser er et spørsmål mellom deg og kunden din. Du står fritt til å avtale en høyere sats til kunden din enn det som føler av de skattefrie satsene (eller statens satser). Men det er vanlig kutyme å følge disse satsene om ikke annet er avtalt. Således kan du fint fakturere kunden din for 4,03 kr i bilgodtgjørelse, men vil uansett selv kun kunne kreve 3,50 kr skattefritt i utgift. Du får da et lite "overskudd" som må beskat
 • Du kan lese mer om satser her: