Hovedregelen i et regnskap er at du kan føre utgifter i den grad du har en faktura eller kvittering. Dersom du har en flybillett på 1.000 kr kan du føre dette som en utgift på 1.000 kr.

Men unntaksvis er det slik at du ikke skal legge inn basert på kvittering eller faktura. Du skal i stedet legge inn basert på en sats. Det vil si at Skattetaten ikke ønsker at du skal få fradrag for det eksakte beløpet du hadde som en utgift i ditt foretak. Alle skal derimot få samme nivå på fradraget. 

Det finnes er rekke forskjellige slike satser for regnskap. Beløpene kan variere fra år til år. Alle tallene i artikkelen her gjelder for 2021 med mindre vi eksplisitt skriver noe annet. AS har lov til å kreve flere satser enn enkeltpersonforetak (ENK). Derfor deler vi opp på ENK og AS. Dersom du har et ENK kan du ikke kreve fradrag for noe av de satsene vi skriver om under satser for ansatte.

Det finnes mange hundre satser. Vi viser her de vi tror er aktuelle for Fiken-kunder. Er det en sats du savner her? Send oss en e-post på kontakt@fiken.no.

Satser for ansatte

Dette er satser som gjelder for ansatte i et selskap. Dersom du skal betale ut etter disse satsene så må personen legges inn som en ansatt. Det gjelder også om personen ellers ikke får lønn. Dersom du som eier av egen selskap ønsker å få noe etter disse satsene må du derfor registreres som en ansatt , selv om du ellers ikke tar ut lønn. Innehavere av enkeltpersonforetak kan ikke få noe etter disse satsene. Alle satsene legges inn på den ansatte på en lønnsutbetalingen. 

Diett

Dette er penger som foretaket kan utbetale til den ansatte uten at den ansatte må skatte av summen.

 • 200 kr Diett på reise mellom 6 og 12 timer uten overnatting. Bruk lønnstypen "Diett etter statens satser (uten overnatting)"
 • 400 kr Diett på reise over 12 timer uten overnatting. Bruk lønnstypen "Diett etter statens satser (uten overnatting)"
 • 609 kr Diett på reise med overnatting på hotell. Bruk lønnstypen "Diett etter statens satser (med overnatting)".

Bil

Dette er penger som foretaket kan utbetale til den ansatte uten at den ansatte må skatte av summen.

 • 3,50 kr per km: Bilgodtgjørelse til arbeidstakere som bruker sin private bil til kjøring i næring. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse bil"
 • 1,00 kr per km: Tilhengertillegg (herunder godtgjørelse for varebils lasterom). Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 1,00 kr per km: Godtgjørelse for kjøring på skogs- og anleggsveier. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 7,50 kr per km: Godtgjørelse for bruk av egen motorbåt. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 7,50 kr per km: Godtgjørelse for bruk av egen snøscooter/ATV. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 2,00 kr per km: Moped og motorsykkel tom. 125 ccm. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".
 • 2,95 kr per km: Motorsykkel over 125 ccm. Bruk lønnstypen "Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler".

Telefon 

Dette er penger den ansatte må skatte av uten at det blir utbetalt.

 • 4392 kr i året/366 kr i måneden: Beskatning av en ansatt for privat  bruk av telefon/Internett som foretaket betaler. Bruk lønnstypen "Elektronisk kommuniksasjon"

Mer informasjon

Satser for innehavere av enkeltpersonforetak

Dette er satser som kun gjelder for deg som har ditt eget enkeltpersonforetak. Du kan ikke benytte deg av noen av satsene som gjelder for ansatte, men kun de satsene under her: