I forbindelse med korona-pandemien har myndighetene besluttet at arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for 3. termin (mai/juni) 2020. Fristen for betalingen av denne terminen er utsatt fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Dette betyr at akkurat denne terminen må håndteres spesielt i Fiken da det ikke er samsvar mellom beløpet myndighetene oppgir at du skal betale i a-meldingen (som vises under Lønn -> Betaling av skatt og aga) og det du faktisk skal betale.

Klikk under på det alternativet som passer for deg for å lese hvordan du gjør dette i Fiken:

1. Jeg har ikke gjort noe med arbeidsgiveravgift for terminen

Dette alternativet er for deg som enda ikke har betalt eller regnskapsført betalingen av arbeidsgiveravgiften som har betalingsfrist 15. oktober (men som vanligvis ville hatt frist 15. juli).

Gå først til Lønn -> Betaling av skatt og aga:

image

La oss si at Fiken der viser 20.238 kr å betale, men så har du nå fått et krav på kun 15.000 kr å betale (som faktura enten pr post eller EHF). Du fyller da inn summen som Skatteetaten vil ha her, 15.000 kr i dette eksempelet, og klikker så på "Registrer betaling":

image

Fiken vil da automatisk regnskapsføre 15.000 som betalt mot banken og 5.238 kr som en reduksjon i kostnaden til arbeidsgiveravgift. 

Når du har gjort dette er du ferdig.

2. Jeg har registrert betalingen som vanlig under Lønn -> Betaling av skatt og aga (og da betalt/registrert for mye)

Dette alternativet er for deg som har registrert betalingen av arbeidsgiveravgiften som vanlig (under Lønn -> Betaling av skatt og aga), uten å ta hensyn til at beløpet for denne terminen er redusert.

Du har da betalt for mye arbeidsgiveravgift og kan få forskjellen refundert. Venligvis settes disse pengene direkte inn på kontoen din, men du kan kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000 for mer informasjon om dette.

Etter du har fått pengene tilbake kan du føre innbetalingen under Annet -> Fri postering som i skjermbildet nedenfor, med innbetalingsdatoen på bankkontoen som dato. Dette eksempelet viser hvordan en tilbakebetaling regnskapsføres når det var betalt 1000 kr for mye og du fikk dette refundert på bankkontoen din 24.09.2020:

3. Jeg registrerte faktura fra Kemneren som et kjøp eller fri postering i Fiken

Hvis du har fått krav om betaling av arbeidsgiveravgift på en faktura (altså det reduserte beløpet) og registrert den som et kjøp eller fri postering (og altså ikke under Lønn -> Betaling av skatt og aga), følger du trinnene nedenfor.

Som kjøp:

1. Gå til Kjøp -> Kjøpsoversikt -> Kjøpsregistreringen

2. Velg "Angre kjøpsregistrering" nederst på siden

3. Følg oppskriften i det første alternativet i denne hjelpeartikkelen

Som fri postering:

1. Gå til Annet -> Fri postering -> Aktuell registrering

2. Velg "Annuller" nederst på siden og bekreft

3. Følg oppskriften i det første alternativet i denne hjelpeartikkelen

4. Jeg har mottatt faktura fra kemneren på EHF/post, men ikke ført den i Fiken

Dette trinnet er for deg som har fått faktura fra Kemnerkontoret for betaling av arbeidsgiveravgiften, men ikke registrert den i Fiken enda. Du skal kun betale denne i nettbanken, så kan du slette den fra Fiken og følge alternativ 1 i denne hjelpeartikkelen.