Hvordan starte prosessen med å avvikle foretaket

 • For å avvikle et aksjeselskap må det først avholdes en generalforsamling som tar beslutningen om avvikling. Beslutningen må føres i en generalforsamlingsprotokoll som dokumentasjon. 
 • Selskapet må deretter melde fra om avviklingen minst seks uker før den endelige slettingen kan skje, ved å sende en Samordnet registermelding i Altinn til Brønnøysundregistrene. Generalforsamlingsprotokollen legges ved.
 • Formelt sett er det styret som har ansvaret for avviklingsprosessen.
 • Dersom foretaket er revisjonspliktig skal også revisor godkjenne denne prosessen. Det er ikke krav til revisor ved avvikling av selskap som til vanlig ikke har revisor.
 • Du må sette opp en oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, og du kan bruke balansen på Oversikt -> Balanserapport som utgangspunkt for dette. Leverandører, banker, ansatte og andre som selskapet skylder penger må også gis beskjed. Disse må få betalt, og selskapet kan selge eiendeler for å dekke gjelden om nødvendig.
 • Hvis selskapet ikke kan betale all gjelden, må selskapet slås konkurs, og kan ikke avvikles slik det beskrives her.

Posteringer du må gjøre i regnskapet i Fiken

 • Uttak. Eiendeler og andre gjenstander som er igjen i foretaket etter at eventuelle kreditorer har fått sitt må tas ut av eierne. Merk at dette må føres som en inntekt i foretaket og med mva. dersom foretaket er mva. pliktig. Les mer om uttak her. 
 • Kjøp og salg. Dersom du selger noen eiendeler eller feks varelager må dette føres på samme måte som i et vanlig regnskap. Dersom disse tingene vanligvis skulle vært med mva. så vil de bli med mva. her også. Dersom du har hatt utgifter i forbindelse med avviklingen så registreres dette som helt vanlige kjøp.

Siste innleveringer du må gjøre til Skatteetaten/Brønnøysund før sletting

MVA-oppgave

Selskapet må levere en siste mva-melding (dersom det er mva-pliktig). Etter at du har meldt fra om avviklingen vil du få brev fra Skatteetaten om hvilken termin som er den siste de vil at du skal levere.

A-melding

Hvis selskapet har ansatte, må alle arbeidsforhold registreres som avsluttet på den siste a-meldingen som leveres.

Næringsoppgaven

Selskapet må også levere en skattemelding (selvangivelse) når overskuddet eller underskuddet for avslutningsåret er klart, slik at eventuell skatt kan betales før selskapet slettes. Dette skal gjøres umiddelbart for inneværende år, og ikke til den normale fristen i mai neste år. Siden dette gjøres før året er ferdig skal det ikke gjøres noen lukking av regnskapsåret i Fiken, men alle relevante posteringer må være ført. Dette må så leveres gjøres manuelt direkte i Altinn, eller du kan få hjelp fra en regnskapsfører. 

Årsregnskap

Årsregnskap til Brønnøysundregistrene skal også leveres for det siste året. Dette skal gjøres umiddelbart for inneværende år, og ikke til den normale fristen i juli neste år. Dette må derfor gjøres manuelt direkte i Altinn. 

Aksjonærregisteroppgaven

En endelig aksjonærregisteroppgave må også leveres. Fiken kan ikke hjelpe med utfylling av denne, men sjekk punkt 2 her for noen tips til hvordan du kan gjøre det.


Gjenstående sum på bankkonto

Etter at du har levert Skattemeldingen med Næringsoppgaven for det siste året og når all gjeld er betalt og oppgjort og du er sikker på at det ikke kommer noen flere utgifter foretaket må betale, så er det tillatt å betale ut en eventuell resterende sum på bankkontoen til aksjonærene. 

Dette blir regnet som en reduksjon i aksjekapitalen, men du trenger ikke å regnskapsføre dette. Det må derimot meldes inn i den siste aksjonærregisteroppgaven du leverer.


Sletting

 • Når all gjeld er betalt og oppgjort og du er sikker på at det ikke kommer noen flere utgifter foretaket må betale så er det tillatt å betale ut den resterende summen på bankkontoen til aksjonærene.
 • Selskapet sender til slutt inn melding om sletting på en ny Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene. Denne må altså sendes i tillegg til den første meldingen om at avviklingen er besluttet.
 • Hele regnskapet med bilag må oppbevares i fem år etter slettingen, og kan lastes ned fra Foretak -> Eksport av regnskap i Fiken.

Mer informasjon