For å avvikle et aksjeselskap må det først avholdes en generalforsamling som tar beslutningen om avvikling. Beslutningen må føres i en generalforsamlingsprotokoll som dokumentasjon. Selskapet må deretter melde fra om avviklingen minst seks uker før den endelige slettingen kan skje, ved å sende en Samordnet registermelding i Altinn til Brønnøysundregistrene. Generalforsamlingsprotokollen legges ved.
Formelt sett er det styret som har ansvaret for avviklingsprosessen.

Eiendeler og gjeld

Du må sette opp en oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, og du kan bruke balansen på Oversikt -> Balanserapportsom utgangspunkt for dette. Leverandører, banker, ansatte og andre som selskapet skylder penger må også gis beskjed. Disse må få betalt, og selskapet kan selge eiendeler for å dekke gjelden om nødvendig. Hvis selskapet ikke kan betale all gjelden, må selskapet slås konkurs, og kan ikke avvikles slik det beskrives her.

Revisor

Er du revisjonspliktig skal også revisor godkjenne denne prosessen. Det er ikke krav til revisor ved avvikling av selskap som til vanlig ikke har revisor.

Mva

Hvis selskapet er mva-pliktig må det betales mva på både eventuelt salg av eiendeler, og på verdien av eiendeler som er igjen i selskapet og som overtas av eierne når selskapet slettes. Mva på kostnader i forbindelse med avviklingen kan trekkes fra. Selskapet må også levere en skattemelding (selvangivelse) når overskuddet eller underskuddet for avslutningsåret er klart, slik at eventuell skatt kan betales før selskapet slettes. Årsregnskap til Brønnøysundregistrene og en endelig aksjonærregisteroppgave må også leveres. Merk at hvis selskapet har ansatte, må alle arbeidsforhold registreres som avsluttet på den siste a-meldingen som leveres.

Eiendeler

Eiendeler og penger som er til overs etter all gjeld og forpliktelser er betalt, fordeles mellom eierne etter eierandel.

Sletting

Selskapet sender til slutt inn melding om sletting på en ny Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene. Denne må altså sendes i tillegg til den første meldingen om at avviklingen er besluttet.
Hele regnskapet med bilag må oppbevares i fem år etter slettingen, og kan lastes ned fra Foretak -> Eksport av regnskap i Fiken.

Mer informasjon