Fiken har inngått et samarbeid med Duvi rundt pensjon. Dette samarbeidet innebærer:

  • Rabatt for deg som Fiken-kunde
  • Alt rundt pensjon automatiseres
  • Eventuell gammel avtale flyttes for deg

Du kan lese mer om pensjon i vår hjelpeartikkel Innskuddspensjon og OTP.

Hva innebærer integrasjonen mellom Fiken og Duvi?

Hvis du aktiverer integrasjonen sender Fiken automatisk inn lønnsdata som del av lønnsutbetaling (og melder eventuelle ansatte inn og ut for deg). I praksis trenger du derfor ikke gjøre noe annet enn å kjøre lønn som vanlig.
Selve fakturaen på pensjonsinnbetalingen kommer automatisk inn i Fiken, og blir automatisk lagt til på neste lønnskjøring for gjeldene måned. Utbetales det ikke noe lønn den måneden vil du få opp en knapp "Innrapporter nå", som du kan trykke på Når du skal registrere selve betalingen og legge til evt. bilag går du under Lønn -> Pensjonstilskudd/OTP og klikker på "Registrer pensjonsinnbetaling". 

Da kommer du til dette skjermbildet, og kan legge inn betalingsinformasjon og laste opp fakturaen du har fått fra Duvi, før du trykker "Opprett nytt kjøp":

Hvordan blir jeg Duvi-kunde?

Du kan tegne pensjon hos Duvi ved å klikke deg gjennom denne veilederen. Fiken sender med data (antall ansatte, snittlønn) slik at Duvi kan gi et skreddersydd tilbud for akkurat ditt foretak. Hele bestillingsprosessen er gjort på et par minutter. Eventuell eksisterende avtale flyttes for deg - dette tar vanligvis 2-3 måneder (du får beskjed når det er gjort). 

NB! Den som bestiller avtalen må ha signaturrett (prokura) for selskapet.

Hva koster det?

Modulen koster ingenting i Fiken, men Duvi fakturerer for selve pensjonssparingen/gebyrer som beskrevet under. 

Det du betaler for pensjon består av to deler:

  • Selve sparingen til de ansatte (som settes av de til de ansattes pensjon). Denne er på minimum 2 % av de ansattes lønn, men du kan velge å spare mer om du vil.
  • Gebyr til leverandør av OTP. Som Fiken-kunde får du 20% av listeprisen på innskuddsfritak og administrasjonsgebyr. Se for øvrig priser hos Duvi: https://duvi.no/kostnader/.

Vanlige spørsmål

Når kommer faktura fra Duvi?

Den kommer mellom 10.-12. påfølgende måned.

Hvordan ser jeg at lønningen er sendt/rapportert til Duvi?

Det ser du på selve lønnsutbetalingen under Lønn -> Lønnsutbetaling:

Jeg har registrert meg som kunde, når kan jeg gjøre en lønnsutbetaling?

Du kan kjøre lønnsutbetalinger når som helst i måneden. Vi vil sende alle tidligere lønnsutbetalinger som ble gjort før signering til Duvi, og vi sender oppdaterte data til Duvi hvis du gjør endringer i lønnsubetalinger i samme periode som du signerte.

Hvordan kan jeg aktivere integrasjonen hvis jeg allerede er Duvi-kunde?

Det gjør du under Foretak -> Abonnement/moduler, klikk på "Bestill pensjonsintegrasjon med Duvi". Hvis du velger "DUVI AS" i nedtrekksmenyen, får du spørsmål om du vil aktivere integrasjonen direkte: (Fungerer ikke dette så legg inn Duvi som OTP leverandør under Lønn -> Lønnsinnstillinger, og gå tilbake til Foretak -> Abonnement/moduler).

Ved aktivering av integrasjonen vil Fiken sende over lønnsfiler fra og med inneværende måned (vi sender også over eventuelle utbetalinger tidligere i måneden) slik at fakturaen du mottar fra Duvi neste måned (som oftest mellom den 10. og 15.) er basert på det du har registrert i lønnsmodulen i Fiken.

Hvilke typer arbeidsforhold sendes over til Duvi?

Som selskap er man ikke pliktig å spare for frilansere og ikke-ansatte. Det vil si at hvis du har ansatte som har disse arbeidsforholdtypene, så vil de ikke bli med i innrapporteringen fra Fiken til Duvi. Skulle du allikevel ønske å spare for disse, ta kontakt med Duvi (e-post fiken@duvi.no, telefon 64 80 80 64).

Mer informasjon