Fiken har inngått et samarbeid med Duvi rundt pensjon. Dette samarbeidet innebærer:

  • Rabatt for deg som Fiken-kunde
  • Alt rundt pensjon automatiseres
  • Eventuell gammel avtale flyttes for deg

Hva er OTP?

I praksis er OTP (obligatorisk tjenestepensjon) lovpålagt for de fleste bedrifter med 2 ansatte eller flere. Mer spesifikt er det pålagt dersom foretaket faller innunder en av følgende:

  • Det er to ansatte i selskapet som hver jobber 75 % eller mer.
  • Det er en ansatt i selskapet som jobber 75 % eller mer og som ikke også er eier.
  • Summen av stillingsandel for de som jobber 20 % eller mer i selskapet er to årsverk (200%) eller mer.

Som et minimum skal bedriften da spare 2 % av de ansattes lønn til pensjon. Det er også mulig for selvstendig næringsdrivende og frilansere å inngå frivillig innskuddspensjon. 

Hva innebærer integrasjonen mellom Fiken og Duvi?

Hvis du aktiverer integrasjonen sender Fiken automatisk inn lønnsdata som del av lønnsutbetaling (og melder eventuelle ansatte inn og ut for deg). I praksis trenger du derfor ikke gjøre noe annet enn å kjøre lønn som vanlig. Det eneste du må gjøre er å betale og føre fakturaene på selve sparingen fra Duvi. 

Hvordan blir jeg Duvi-kunde?

Du kan tegne pensjon hos Duvi gjennom en enkel kjøpsprosess. Du setter i gang denne fra Foretak -> Abonnement/moduler i Fiken, og Fiken sender med data (antall ansatte, snittlønn) slik at Duvi kan gi et skreddersydd tilbud for akkurat ditt foretak. Hele bestillingsprosessen er gjort på et par minutter. Eventuell eksisterende avtale flyttes for deg - dette tar vanligvis 2-3 måneder (du får beskjed når det er gjort). 

Hva koster det?

Modulen koster ingenting i Fiken, men Duvi fakturerer for selve pensjonssparingen/gebyrer som beskrevet under. 

Det du betaler for pensjon består av to deler:

  • Selve sparingen til de ansatte (som settes av de til de ansattes pensjon). Denne er på minimum 2 % av de ansattes lønn, men du kan velge å spare mer om du vil.
  • Gebyr til leverandør av OTP. Som Fiken-kunde får du 20% av listeprisen på innskuddsfritak og administrasjonsgebyr.