Hvordan starte prosessen med å avvikle foretaket

Du må slette enkeltpersonforetaket hvis det ikke lenger har salg eller annen aktivitet. Meld fra om slettingen til Brønnøysundregistrene med en Samordnet registermelding i Altinn.

Posteringer du må gjøre i regnskapet i Fiken

Foretaket kan få fradrag for kostnader helt frem til det slettes, og du kan derfor også føre relevante kostnader i forbindelse med slettingen på for eksempel Kjøp -> Nytt kjøp

Eiendeler som biler, produksjonsutstyr, maskiner eller lignende som er igjen på balansen (Oversikt -> Balanserapport), må enten tas ut av innehaver, selges eller kasseres. Dersom du som innehaver av foretaket ender opp med å ta ut disse eiendelene regnes dette som en inntekt, og må føres som et uttak slik vist her.

Bedrifter som er mva-pliktig må også betale merverdiavgift på varer og eiendeler som tas ut av eieren når bedriften avvikles. Mva beregnes med samme beløp som om disse hadde blitt solgt til markedspris, og tas med på den siste mva-meldingen som leveres.

Husk at eier av enkeltpersonforetak er ansvarlig for foretakets gjeld også etter foretaket er avviklet. Penger som er igjen på bankkontoen kan du ta ut og registrere uttaket på Annet -> Personlig uttak.

Siste innleveringer du må gjøre til Skatteetaten/Brønnøysund før sletting

MVA-oppgave

Selskapet må levere en siste mva-melding (dersom det er mva-pliktig). Etter at du har meldt fra om avviklingen vil du få brev fra Skatteetaten om hvilken termin som er den siste de vil at du skal levere.

Næringsoppgaven

Næringsoppgave 1 må også leveres for avslutningsåret med leveringsfrist 31. mai året etter. Denne kan leveres på vanlig måte fra Annet -> Årsavslutning i Fiken.

Oppbevaring av dokumentasjon

Til slutt må hele regnskapet med bilag oppbevares i fem år, og dette kan lastes ned fra Foretak -> Eksport av regnskap.