Det er mange kunstnere som bruker Fiken. Det meste i et regnskap for kunstnere føres likt som for alle andre foretak. Men noen ting er litt spesielt for kunstnere. Vi har derfor samlet litt informasjon her om de problemstillingene vi vet kan dukke opp. 

Næringsoppgaven for billedkunstnere

Mange kunstnere leverer samme Næringsoppgave som vanlige foretak og kan da følge automatikken som alle andre foretak i Fiken. 

Dersom du skal levere Næringsoppgaven for billedkunstnere (RF-1242) så må tallene legges manuelt over til Altinn. Vi holder hver vår et gratis webinar i samarbeid med www.visp.no for billedkunstnere om hvordan dette relativt enkelt kan gjøres. Sjekk når neste webinar skal holdes her: https://webinar.fiken.no, eller sjekk ut et opptak av webinaret vil holdt i 2020.

Kunstnerstipend og andre stipender og støtteordninger

De aller fleste tilskudd, stipender og støtteordninger er skattepliktige som næringsinntekt. Det betyr at du skal legge de inn som et "salg" i Fiken. Det kan du gjøre under Salg -> Registrer annet salg. Opprett de du fikk penger av som en kunde og registrer "salget" mot konto 3400 eller 3440 avhengig av hva slags støtte du har fått. 

Salg av brukte varer (Mva etter "avansemetoden")

Salg med avansemetoden betyr at dersom du selger bruktvarer trenger du kun å legge på mva. på avansen/fortjenesten av salget. Det er frivillig å bruke denne metoden, du kan velge å fakturerer helt normalt om du foretrekker det. La oss si du kjøper en antikk stol for 1000 kr og selger den for 2500 kr. Da skal du kun betale mva. av fortjenesten på 1.500 kr.


Hvordan du gjør det i Fiken:

Du kan lage en vanlig faktura på en linje, f.eks 2500 kr uten mva mot konto 3200. (3100 dersom det er bøker). Avansen her da er 1200+300 kr mva =1500 kr. På selve fakturaen vil dette derimot ikke vises, men kun én linje på 2500 kr:

Vi må derfor endre dette i en fri postering slik at mva blir spesifisert. Du kan gjøre denne korreksjonen samlet, f.eks en gang hver måned. 

Reglene til Skatteetaten krever da at du lager en logg over alle kjøp med innkjøpsprisen der du nummererer hver enkelt vare. Dette nummeret legger du inn i kommentarfelt på fakturaen du sender ut. Dersom f.eks produkt 10 i denne loggen har en innkjøpspris på 1000 kr og du selger for 2500 kr så blir da avansen 1500 kr. La oss si at summen av avansen på alle slike kjøp/salg i oktober er 20.000 kr. Da legger du det inn i Fiken under Annet -> Fri postering:

Kommisjonssalg kunst (salg på vegne av kunstner)

Dersom du kun skal registrere dine provisjonsinntekter i regnskapet må du gjøre det i flere steg. I dette eksempelet har vi et salg uten mva på 10.000 kr, og en kunstavgift på 500 kr (5% av salgssum). 40% av salget går til selger, og 60% går til kunstner.
  1. Produkt: Opprett to forskjellige produkter:
    • Ett produkt du kaller "Kunstverk" (eller noe lignende) som "Vare (egenprodusert)" (konto 3210 om du ikke er mva. registrert, eller 3010 om du er mva. registrert).
    • Ett produkt du kaller "Kunstavgift 5% ifølge lov 4. november 1948 nr. 1" som "Vare (egenprodusert)" (konto 3210 om du ikke er mva. registrert, eller 3010 om du er mva. registrert).
  2. Faktura: Lag en faktura som du deler på de to forskjellige produktene:
  3. Kjøp: Kunstneren sender deg da en faktura på 6000 kr og du registrerer den som et helt vanlig kjøp
  4. Betaling av kunstavgift: Dette legger du inn under Salg->Registrer annet salg mot BKH som kunde. Sett minus foran summen og registrer betalingen når du faktisk betaler.  Les mer om betaling på BKHs egne sider her https://kunstavgiften.no/informasjon.html.

Kunstner selger kunst direkte 5% BKH

Dersom du skal selge et eget kunstverk med 5% i kunstneravgift i tillegg så kan det føres som vist her. I dette eksempelet har vi et salg uten mva. på 10.000 kr, og en kunstavgift på 500 kr (5% av salgssum).


1. Produkter: Opprett to forskjellige produkter:
  • Ett produkt du kaller "Kunstverk" (eller noe lignende) som "Vare (egenprodusert)" (konto 3210 om du selger egen kunst fra ditt eget enkeltpersonforetak)
  • Ett annet produkt du kaller "Kunstavgift 5% ifølge lov 4. november 1948 nr. 1" som "Vare (egenprodusert)" (konto 3210 om du selger egen kunst fra ditt eget enkeltpersonforetak)


2. Faktura: Lag en faktura som du deler på de to forskjellige produktene:3. Betaling av kunstavgift: Dette legger du inn under Salg->Registrer annet salg mot BKH som kunde. Sett minus foran summen og registrer betalingen når du faktisk betaler.  Les mer om betaling på BKHs egne sider her https://kunstavgiften.no/informasjon.html.

Mer informasjon

Hvis hjelpeartikkelen ikke ga deg svar på det du lurte på, send gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, så skal vi forsøke å hjelpe deg videre.