Det er mange kunstnere som bruker Fiken. Det meste i et regnskap for kunstnere føres likt som for alle andre foretak. Men noen ting er litt spesielt for kunstnere. Vi har derfor samlet litt informasjon her om de problemstillingene vi vet kan dukke opp. 

Inntekter for kunstnere

Kort sagt skal alle penger du får inn som har tilknytning til at du er kunstner føres som en inntekt. De vanligste former for inntekter er like for kunstnere som alle andre:

Men noen inntekter er ganske spesielle for kunstnere. Vi har derfor samlet mer om disse under her:

Kunstnerstipend og andre stipender og støtteordninger

De aller fleste tilskudd, stipender og støtteordninger er skattepliktige som næringsinntekt. Det betyr at du skal legge de inn som et "salg" i Fiken. Det kan du gjøre under Salg -> Registrer annet salg. Opprett de du fikk penger av som en kunde og registrer "salget" mot konto 3400 eller 3440 avhengig av hva slags støtte du har fått. 

Kommisjonssalg kunst (salg på vegne av kunstner)

Dersom du kun skal registrere dine provisjonsinntekter i regnskapet må du gjøre det i flere steg. I dette eksempelet har vi et salg uten mva på 10.000 kr, og en kunstavgift på 500 kr (5% av salgssum). 40% av salget går til selger, og 60% går til kunstner.
 1. Produkt: Opprett to forskjellige produkter:
  • Ett produkt du kaller "Kunstverk" (eller noe lignende) som "Vare (egenprodusert)" (konto 3210 om du ikke er mva. registrert, eller 3010 om du er mva. registrert).
  • Ett produkt du kaller "Kunstavgift 5% ifølge lov 4. november 1948 nr. 1" som "Vare (egenprodusert)" (konto 3210 om du ikke er mva. registrert, eller 3010 om du er mva. registrert).
 2. Faktura: Lag en faktura som du deler på de to forskjellige produktene:
 3. Kjøp: Kunstneren sender deg da en faktura på 6000 kr og du registrerer den som et helt vanlig kjøp
 4. Betaling av kunstavgift: Dette legger du inn under Salg->Registrer annet salg mot BKH som kunde. Sett minus foran summen og registrer betalingen når du faktisk betaler.  Les mer om betaling på BKHs egne sider her https://kunstavgiften.no/informasjon.html.

Kunstner selger kunst direkte 5% BKH

>Dersom du skal selge et eget kunstverk med 5% i kunstneravgift i tillegg så kan det føres som vist her. I dette eksempelet har vi et salg uten mva. på 10.000 kr, og en kunstavgift på 500 kr (5% av salgssum).


1. Produkter: Opprett to forskjellige produkter:
 • Ett produkt du kaller "Kunstverk" (eller noe lignende) som "Vare (egenprodusert)" (konto 3210 om du selger egen kunst fra ditt eget enkeltpersonforetak)
 • Ett annet produkt du kaller "Kunstavgift 5% ifølge lov 4. november 1948 nr. 1" som "Vare (egenprodusert)" (konto 3210 om du selger egen kunst fra ditt eget enkeltpersonforetak)


2. Faktura: Lag en faktura som du deler på de to forskjellige produktene:


3. Betaling av kunstavgift: Dette legger du inn under Salg->Registrer annet salg mot BKH som kunde. Sett minus foran summen og registrer betalingen når du faktisk betaler.  Les mer om betaling på BKHs egne sider her https://kunstavgiften.no/informasjon.html.

Utgifter til bolig og atelier for kunstnere som kan levere Næringsoppgaven for Billedkunstnere RF-1242

 • Dersom du har atelier i samme bygning som bolig kan utgifter til vedlikehold og drift av denne bygningen føres fortløpende som vanlige kjøp. 
 • Dette kan da være for eksempel strømutgifter, renovasjon eller utgifter til maling om bygget trenger et nytt strøk med maling. 
 • Du fører da alle kjøpene forløpende med de summene som står på kvitteringene/fakturaene.
 • NB! Men det er viktig at du gjør en avkortning for den private delen i årsavslutningen. Vi viser mer om det i punktet om Årsavslutning.

Årsavslutning for kunstnere som kan levere Næringsoppgaven for Billedkunstnere RF-1242

Mange kunstnere leverer samme Næringsoppgave som vanlige foretak og skal da følge automatikken som alle andre foretak i Fiken uten å gjøre noe spesielt i årsavslutningen fordi du er kunstner. Dersom du for eksempel både lager kunst og annet "vanlig" salg så må du bruke denne.

Dersom du derimot skal levere Næringsoppgaven for billedkunstnere (RF-1242) så er det noen spesielle forhold det kan være grei å være klar over.

Dersom du har atelier (eller galleri) i samme bygning som bolig så må du foreta en avkortning for den private delen. Kort fortalt betyr det at dersom du allerede har ført 10.000 kr som kjøp, men 7.000 kr av dette dreier seg om private forhold og ikke atelieret så må du i årsavslutningen redusere utgiften med 7.000 kr, slik at du kun krever fradrag for 3.000 kr. Fiken har dessverre ikke mulighet til å vurdere detaljer rundt hvilke avkortninger du bør gjøre og anbefaler derfor at du kontakter Skatteetaten for å finne detaljer om hva du har lov til her. Men som et utgangspunkt vil vi peke på følgende:

 • Dersom du har utgifter som er utelukkende private, feks. at du pusser opp et soverom, så kan ikke dette føres på noen som helst måte i regnskapet ditt, og dersom du allerede har ført det, må det avkortes med 100%
 • Dersom du har utgifter som både er private og knyttet til atelieret ditt, feks. strømutgifter (uten egen måler), renovasjon eller andre utgifter som ikke enkelt kan sies å tilhøre kun private eller kun kunstnerdelen så må du avkorte i forhold til den antatte leieandelen. Feks dersom du anslår at atelieret ditt tilsvarer 30% av en faktisk eller tenkt leieinntekt, så må du avkorte med 70%.
 • Dersom du har utgifter som utelukkende knytter seg til atelieret, feks. legge nytt gulv på kun atelieret, så trenger du ikke å gjøre noen avkortning.
 • Dersom du leier et atelier utenfor egen bolig kan du som hovedregel sette alle utgiftene på atelieret uten noen avkortning.


Du kan gjøre den faktiske avkortningen under Annet->Fri postering. Dersom du har ført 10.000 kr som en utgift, men nå vil avkorte med 3.000 kr (slik at du kun sitter igjen med 7.000 kr som utgift) så må du legge inn 3.000 kr i posteringen. På venstresiden legges du uansett inn konto 7799. På høyresiden legger du inn den kontoen du brukte når du registrerte kjøpene, her har vi valgt 6600, men du kan ha ført det mot en annen konto, og må da bruke den du førte det mot. Dato skal være 31. desember 2020.


Gammel næringsoppgave for 2020 billedkunstnere

 • Mange kunstnere leverer samme Næringsoppgave som vanlige foretak og kan da følge automatikken som alle andre foretak i Fiken. Dersom du feks både lager kunst og annet "vanlig" salg så må du bruke denne.
 • Dersom du kun lager kunst så kan du velge om du vil levere oppgaven over eller en egen Næringsoppgaven for billedkunstnere (RF-1242).
 • Dersom du velger Næringsoppgaven for billedkunstnere (RF-1242) så må tallene legges manuelt over til Altinn. Fordelen med denne oppgaven er at du kan få litt bedre fradrag og betale litt mindre i skatt enn om du leverer den som gjelder for vanlige foretak. 
 • Vi holdt i april 2021 et eget webinar spesielt rettet mot Næringsoppgaven for billedkunstnere. Du kan se et opptak av webinaret vi holdt i 2021.

Ny næringsoppgave for 2021 billedkunstnere

 • Fra 2021 vil Fiken støtte en helautomatisk løsning for nesten alle billedkunstnerne. Det vil si at du ikke lengre trenger å fylle ut noe manuelt direkte på Altinn.
 • Du gjør bare en årsavslutning i Fiken og sender tallene automatisk fra Fiken til Altinn, ferdig utfylt på Altinn,
 • Vi vil vise mer detaljer om dette når de blir klart.

Mer informasjon

Hvis hjelpeartikkelen ikke ga deg svar på det du lurte på, send gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, så skal vi forsøke å hjelpe deg videre.