Den vanligste typen salg i et regnskap er ved å opprette en faktura. Det kan du gjøre direkte fra Fiken og programmet vil da regnskapsføre salget automatisk. Du kan lese mer om hvordan du gjør det her: Lage en faktura.

I denne artikkelen skal vi derimot se på unntak fra normalen, spesielle typer salg som er ganske uvanlige, og derfor må føres litt annerledes. Alle disse salgene kan gjøres via en faktura fra Fiken, men må settes opp mot spesielle kontoer eller over flere linjer.

1. Kommisjon

Kommisjonssalg er at ditt foretak selger noe på vegne av ett annet foretak eller privatperson. Det er et vanlig varekjøp og varesalg, men rekkefølgen er litt uvanlig. For eksempel så tar du inn en vare i butikken din men betaler ikke noe for den før du eventuelt selger den. Du gjør en avtale med de som eier varen at dersom du klarer å selge denne varen, skal du få feks. 40% av salget mens de som eier varen skal få 60% av salget. Så dersom du klarer å selge varen for 10.000 kr, skal du sitte igjen med 4.000 kr, mens du må betale 6.000 kr til de som eier varen. Kunden din forholder seg kun til deg, og ser ikke på noen måte hvem du har kjøpt dette av. 

Hvordan du gjør det i Fiken

 1. Lag en vanlig faktura i Fiken på 10.000 kr, og registrer en betaling på 10.000 kr.
 2. Be de som eier varen om å sende deg en faktura på 6.000 kr. Når du får den så betaler du til de, og registrerer betalingen på 6.000 kr på kjøpet i Fiken.

2. Formidling for deg som selger på vegne av andre

Formidlingsalg er at ditt foretak selger noe på vegne av ett annet foretak eller privatperson. Men til forskjell fra kommisjonssalg så er det kun "overskuddet" som skal være en inntekt og det blir ikke noen utgift. Eksempelet her blir det samme som for kommisjon: Du tar inn en vare i butikken din men betaler ikke noe for den før du eventuelt selger den. I motsetning til kommisjonssalg så selger du derimot varen i navnet til de du kjøper den fra. Du som formidler eier aldri denne varen. Du gjør feks en avtale med en billedkunstner om at dersom du klarer å selge maleriet hens, skal du få feks. 20% av salget mens kunstneren skal få 80% av salget. Så dersom du klarer å selge varen for 10.000 kr, skal du sitte igjen med 2.000 kr, mens du må betale 8.000 kr til de som eier varen. Når maleriet henger i galleriet ditt så kommer det fram for kundene at det er kunstneren som har laget dette og ikke du. 

Hvordan du gjør det i Fiken

 1. Lag en faktura i Fiken på 10.000 kr som du deler på to produkter:
  • Ett produkt på 2.000 kr som du setter mot konto 3000 (3200 dersom det ikke er mva. pliktig)
  • Ett produkt på 8.000 kr som du setter mot konto 2900 Forskudd kunder.
  • Skriv i kommentarfeltet på fakturaen "Formidlingsalg på vegne av X"
 2. Betal 8.000 kr til de du formidlet salget for og registrer dette under Annet->Fri postering 
  • 8.000 kr Debet 2900 Forskudd kunder Kredit 1920: Bankkontoen du betalte fra.

3. Formidling for deg som får noen andre til å selge på dine vegne

Dersom du har en vare som du vil levere til en annen butikk som selger varen for deg å må dette føres litt spesielt. Feks så leverer du inn en gjenstand til butikken, men når du gjør det er dere ikke enige om prisen enda. Prisen avhenger av hva de faktisk får solgt den for. Dere har feks. avtalt at du skal sitte igjen med 60% av gevinsten, mens butikken som selger varen skal sitte igjen med 40%. Butikken selger varen så for 200kr, beholder 80 kr selv og betaler deg 120 kr. Dette kan du da føre under Annet->Fri postering og laste opp fakturaen butikken har laget mot kunden som dokumentasjon:

4. Provisjon

Provisjonsalg betyr at du får betalt en hvis sum for produkt eller tjeneste som du selger for noen andre. Det er ikke selve varen eller tjenesten du skal få som en inntekt, men en prosentsats eller fast sum for hver gang du selger dette. Feks. har du en avtale med en leverandør av sykler at for hver sykkel du selger for de så skal du få 20% i provisjon. Så dersom du selger en sykkel for 10.000 kr så skal du få 2.000 kr i provisjon. Selve sykkelen er aldri verken et kjøp eller salg i foretaket ditt. Du skal derfor ikke føre de 10.000 kr på noen måte. Men du må registrere inn 2.000 kr som en inntekt i foretaket ditt.

Hvordan du gjør det i Fiken

Lag en faktura i Fiken på 2.000 kr og sett den mot konto 3701 — Provisjonsinntekt, avgiftspliktig om dette er mva. pliktig og eventuelt 3705 — Provisjonsinntekt, avgiftsfri om det faller inn under unntakene slik at du slipper mva.

5. Dropshipping

Dropshipping betyr at du selger en vare via nettbutikk til en sluttkunde, men du kjøper varen fra leverandøren din etter at du har solgt den til kunden din. Du selger varen i ditt eget navn, typisk ved at sluttkunden går på din nettside som er profilert som ditt foretak. Dette skal da føres på samme måte som kommisjonssalg. La oss si at du solgte noe for 10.000 kr og betaler 6.000 kr til leverandøren.

Hvordan du gjør det i Fiken

 1. Lag en vanlig faktura i Fiken på 10.000 kr, og registrer en betaling på 10.000 kr. Dersom du allerede har dokumentasjon fra nettbutikken trenger du ikke å lage faktura fra Fiken. Salget skal være med mva. om det selges til Norge og uten mva. om det selges til utlandet (mva. kode 52 om du sender varen ut fra Norge og mva-kode 7 dersom varen aldri har vært innom Norge)
 2. Registrer så faktura på 6.000 kr fra leverandøren som et vanlig kjøp. 

Mva. kode 7 er sjeldent brukt og må derfor aktiveres. Du kan aktiver den under Salg->Registrer annet salg. Klikk direkte "Velg mva type" og "Innstillinger:

6. Forskudd

Hovedregelen er at du ikke kan lage en faktura med mva. før du har levert den varen eller tjenesten som du selger. (Det finnes endel unntak for denne regelen. Sjekk gjerne med Skatteetaten om du har grunn til å tro at du havner inn under unntakene.) 

Dersom du selger en vare for 12.500 kr (10.000 kr + 2.500 kr i mva) og har levering 1. mars så kan du da ikke sende en faktura med mva. 1. februar. Dersom du vil kreve inn penger 1. februar så kan du kun kreve inn hele eller deler av selve inntekten, maks 10.000 kr i eksempelet her. De siste 2.500 kr må du vente med til etter at levering har skjedd.

Hvordan du gjør det i Fiken

 1. Lag en faktura i Fiken 1. februar på 10.000 kr som du setter mot en produkt på konto 2900 Forskudd fra kunder.
 2. Registrer en betaling på 10.000 kr på denne fakturaen når kunden betaler til deg.
 3. Lag en ny faktura 1. mars (når du har levert varen) som du foredler på to linjer:
  • En linje med produkt på konto 3000 på 10.000 kr + 25% mva (eventuelt 15% eller 12%)
  • En linje på produkt på konto 2900 på -10.000 kr (uten mva)
  • Samlet sett vil da fakturaen komme på 2.500 kr (og alt av dette vil være mva).

7. Avanse

Salg med avansemetoden betyr at dersom du selger bruktvarer trenger du kun å legge på mva. på avansen/fortjenesten av salget. Du kan kun bruke avansemetoden om varen er kjøpt uten at mva var spesifisert. Det er frivillig å bruke denne metoden, du kan velge å fakturerer helt normalt om du foretrekker det. Dersom du fakturerer etter avansemetoden vil ikke kunden din kunne kreve mva. fradrag på kjøpet sitt, siden det ille vil stå mva. spesifisert på fakturaen fra deg.  La oss si du kjøper en antikk stol for 1000 kr og selger den for 2500 kr. Da skal du kun betale mva. av fortjenesten på 1.500 kr.

Hvordan du gjør det i Fiken

Du kan lage en vanlig faktura på en linje, f.eks 2500 kr uten mva mot konto 3200. (3100 dersom det er bøker). Avansen her da er 1200+300 kr mva =1500 kr. På selve fakturaen vil dette derimot ikke vises, men kun én linje på 2500 kr:

Vi må derfor endre dette i en fri postering slik at mva blir spesifisert. Du kan gjøre denne korreksjonen samlet, f.eks en gang hver måned.

Reglene til Skatteetaten krever da at du lager en logg over alle kjøp med innkjøpsprisen der du nummererer hver enkelt vare. Dette nummeret legger du inn i kommentarfelt på fakturaen du sender ut. Dersom f.eks produkt 10 i denne loggen har en innkjøpspris på 1000 kr og du selger for 2500 kr så blir da avansen 1500 kr. La oss si at summen av avansen på alle slike kjøp/salg i oktober er 20.000 kr. Da legger du det inn i Fiken under Annet -> Fri postering:

Mer informasjon