Den vanligste typen salg i et regnskap er ved å opprette en faktura. Det kan du gjøre direkte fra Fiken og programmet vil da regnskapsføre salget automatisk. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her:

I denne artikkelen skal vi derimot se på forskjellige type inntekter som ikke er via faktura fra Fiken. Alle disse inntektene forutsetter at du har gyldig dokumentasjon fra et annet sted som du så laster opp i Fiken. Dersom du har det trenger du ikke å lage en faktura i Fiken, men kan legge inn inntekten Fiken basert på denne dokumentasjonen.

Inntekter fra eksterne systemer (kasse, nettbutikk ol.)

 • Kassaoppgjør: Hvordan du fører kasseoppgjør og dagsoppgjør.
 • Izettle: Hvordan Fikens integrasjon med Izettle fungerer.
 • Nettbutikker: Hva du gjør med regnskapsføring av salg som er gjort i en nettbutikk.
 • Faktura fra andre systemer: Hvordan du legger inn en faktura du har laget i et annet system.

Offentlig støtte, tilskudd eller stipender

De aller fleste offentlige støtter, tilskudd eller stipender som tildeles et AS eller ENK er skattepliktig inntekt uten mva. Det vil si at du må skatte for dette som all annen inntekt, men det rapporteres ikke inn på mva. oppgave. (Dersom du har grunn til å tro at din ordning faller inn under et av unntakene så anbefaler vi at du avklarer dette med Skatteetaten eller de som her gitt deg utbetalingen). Dersom du har fått utbetalt noe som skal gjelde over flere år kan du i mange tilfeller periodisere dette.

Hvordan du gjør det i Fiken

 • Dersom utbetalingen er ment å dekke en konkret ting så skal det redusere denne utgiften på denne tingen, feks du får 10.000 kr for å kjøpe en maskin. Du fører da dette under Kjøp->Nytt kjøp og setter -10.000 kr på samme konto som du førte kjøpet av maskinen på.
 • Dersom utbetalingen er generell for en periode så skal det føres som en inntekt, feks at du får 70.000 kr i støtte for et prosjekt du skal gjennomføre. Da fører du dett under Salg->Annet salg mot konto 3440 — Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste.

Privat støtte, tilskudd eller stipender

De aller fleste offentlige støtter, tilskudd eller stipender som tildeles et AS eller ENK er skattepliktig inntekt uten mva. Det vil si at du må skatte for dette som all annen inntekt, men det rapporteres ikke inn på mva. oppgave. (Dersom du har grunn til å tro at din ordning faller inn under et av unntakene så anbefaler vi at du avklarer dette med Skatteetaten eller de som her gitt deg utbetalingen). Dersom du har fått utbetalt noe som skal gjelde over flere år kan du i mange tilfeller periodisere dette.

Hvordan du gjør det i Fiken

 • Du fører dette under Salg->Annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt. Sjekk på tildelingen du har fått om det er spesifisert mva. Dersom det er det, så må du også legge til 25% mva. på salget i Fiken.

Korona

I forbindelse med koronapandemien er det innført en rekke støtteordninger. Vi har samlet informasjon om de vanligste ordningene her. 

Royalty

Royalties eller andre lisensinntekter er en vanlig skattepliktig inntekt og er som hovedregel mva. pliktig. 

Hvordan du gjør det i Fiken

 • Du fører dette under Salg->Annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt. Sjekk på tildelingen du har fått om det er spesifisert mva. Dersom det er det, så må du også legge til 25% mva. på salget i Fiken.

Tono og gramo

Musikere kan få kompensasjon fra det offentlige for musikk de har skrevet eller fremført. Dette er en vanlig skattbar inntekt og skal som hovedregel tillegges 25% mva. Men dersom det er knyttet til egen musikk i eget enkeltpersonforetak vil det være uten mva. 

Hvordan du gjør det i Fiken

 • Du fører dette under Salg->Annet salg mot konto 3220 — Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet. Sjekk på tildelingen du har fått om det er spesifisert mva. Dersom det er det, så må du endre til konto 3020 og legge til 25% mva. på salget i Fiken.

Gave- eller spleisekampanjer

Gaver eller spleiselag er som hovedregel en skattbar inntekt. Dersom gavene mottas uten motytelse så er det mva. fritt, men dersom det gis en motytelse så skal det beregnes mva. av summen.

Hvordan du gjør det i Fiken

 • UTEN motytelse, feks rene donasjoner via vipps, spleis.no eller bidra.no: Du fører dette under Salg->Annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt, med 0% mva "Utenfor".
 • MED motytelse, feks får den som gir penger tilgang til ekstra innhold via Patreon.com : Du fører dette under Salg->Annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt, med 25% mva.