Den vanligste typen salg i et regnskap er ved å opprette en faktura. Det kan du gjøre direkte fra Fiken og programmet vil da regnskapsføre salget automatisk. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her:

I denne artikkelen skal vi derimot se på forskjellige type inntekter som ikke er via faktura fra Fiken. Alle disse inntektene forutsetter at du har gyldig dokumentasjon fra et annet sted som du så laster opp i Fiken. Dersom du har det trenger du ikke å lage en faktura i Fiken, men kan legge inn inntekten Fiken basert på denne dokumentasjonen.

1. Fakturaer fra andre systemer før du begynte med Fiken

Når du starter med Fiken kan du ha fakturaer som er utstedt tidligere i året og som må regnskapsføres i Fiken. Registrering av et salg/faktura som ikke er sendt som en faktura fra Fiken gjør du gjennom menyvalget Salg -> Registrer annet salg.

Legg deretter inn salget som vist i bildet under:

Detaljer: Velg kunde og last opp fakturaen/bilaget som dokumenterer salget under "Bilag". Salget skal registreres på den fakturadatoen som står på bilaget. 

Beløp: Legg inn dataene fra fakturaen/bilaget under "Beløp", som hva det var som ble solgt, hvilken inntektskonto det skal gå mot og hvilket beløp det var.

Betaling: Registrer betalingen for salget under "Betaling" på dato for betalingen.

2. Inntekter fra eksterne systemer (faktura, kasse, nettbutikk, avregninger ol.)

Når du fortløpende selger noe via et annet program samtidig som du bruker Fiken har du flere alternativer til hvordan dette skal føres i Fiken. Det er en forutsetning at du har en gyldig dokumentasjon i dette andre systemet som da kan lastes opp i Fiken, slik at du kun trenger å gjøre selve regnskapsføringen i Fiken. Er du usikker på om dokumentasjonen din er gyldig så les mer om dokumentasjon her. 

A. Register hver enkelt kunde, faktura og betaling
Salg
Last opp hver enkelt faktura fra det andre programmet under Salg->Registrer annet salg i Fiken. Du må da registrere et salg for hver faktura mot den spesifikke kunden.
Fortløpende betalinger
Betalingene må registreres mot den spesifikke kunden og de spesifikke salget du har opprettet.

B. Registrer ett samlesalg for en hel periode (feks ett salg for en hel måned)
Alle kan velge å følge alternativ 1, men ikke alle kan velge alternativ 2. For å kunne velge alternativ 2 må de du selger gjennom oppfylle kravene som gjør at "salgsdelen" av regnskapet kan lagres og dokumenteres hos dem. Det er dessverre vanskelig for oss å vurdere om din leverandør gjør det, men sjekk gjerne direkte med de, eller med Skattetaten om du er usikker.
Salg
Gå på Salg->Registrer annet salg og opprett ett salg for hver rapport du får fra dette systemet på en felleskunde. Legg da inn en sum som er lik sluttsummen i omsetningsrapporten for hele denne perioden. Etter at du har opprettet salget klikker du på "Sett til oppgjort uten betaling". Feks om du får en rapport for hele januar så legger du inn det som kun ett enkelt salg for hele januar, datert 31. januar.
Fortløpende betalinger
Hver enkelt innbetaling du får fra systemet skal føres på den datoen og med det beløpet som faktisk ble betalt inn til deg. Men det trengs ikke å kobles direkte til salget. Så at du feks 19.01.2021 fikk innbetalt 5000 kr så registrerer du det under Annet->Fri postering 5000 kr Debet 1920 Bankkontoen du fikk pegene på Kredit 1500:100XX Felleskunden. Dersom du da har hatt feks ti dager med utbetalinger i januar , så må du lage ti slike posteringer i januar.

C. Nettbutikker
Salg via egen nettbutikk kan aldri følge alternativ B, men må følge alternativ A. Det vil si at du må legge inn hvert enkelt slag mot hver enkelt kunde. Mer om salg via nettbutikker her.

D. Kassaoppgjør
Salg via kassaoppgjør må registres med ett salg for hver dag. Du trenger ikke å legge inn salg mot hver enkelt kunde. Men du kan heller ikke føre basert på ukes- eller månedsrapporter. Mer om salg via kassoppgjør her. Vi har automatisert prosessen mot iZettle som vist her: Izettle

E. Avregninger 
Vi har samlet informasjon her om hvordan du kan legge inn avregninger når noen andre har laget dokumentasjon på dine vegne. Avregninger kjennetegnes ved at det både er inntekter og utgifter på samme dokumentasjonen.

3. Offentlig støtte, tilskudd eller stipender

De aller fleste offentlige støtter, tilskudd eller stipender som tildeles et AS eller ENK er skattepliktig inntekt uten mva. Det vil si at du må skatte for dette som all annen inntekt, men det rapporteres ikke inn på mva. oppgave. (Dersom du har grunn til å tro at din ordning faller inn under et av unntakene så anbefaler vi at du avklarer dette med Skatteetaten eller de som her gitt deg utbetalingen). Dersom du har fått utbetalt noe som skal gjelde over flere år kan du i mange tilfeller periodisere dette.

Hvordan du gjør det i Fiken

  • Dersom utbetalingen er ment å dekke en konkret ting så skal det redusere denne utgiften på denne tingen, feks du får 10.000 kr for å kjøpe en maskin. Du fører da dette under Kjøp -> Nytt kjøp og setter -10.000 kr på samme konto som du førte kjøpet av maskinen på.
  • Dersom utbetalingen er generell for en periode så skal det føres som en inntekt, feks at du får 70.000 kr i støtte for et prosjekt du skal gjennomføre. Da fører du dett under Salg -> Registrer annet salg mot konto 3440 — Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste.

4. Privat støtte, tilskudd eller stipender

De aller fleste offentlige støtter, tilskudd eller stipender som tildeles et AS eller ENK er skattepliktig inntekt uten mva. Det vil si at du må skatte for dette som all annen inntekt, men det rapporteres ikke inn på mva. oppgave. (Dersom du har grunn til å tro at din ordning faller inn under et av unntakene så anbefaler vi at du avklarer dette med Skatteetaten eller de som her gitt deg utbetalingen). Dersom du har fått utbetalt noe som skal gjelde over flere år kan du i mange tilfeller periodisere dette.

Hvordan du gjør det i Fiken

  • Du fører dette under Salg -> Registrer annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt. Sjekk på tildelingen du har fått om det er spesifisert mva. Dersom det er det, så må du også legge til 25% mva. på salget i Fiken.

5. Korona

I forbindelse med koronapandemien er det innført en rekke støtteordninger. Vi har samlet informasjon om de vanligste ordningene her. 

6. Royalty

Royalties eller andre lisensinntekter er en vanlig skattepliktig inntekt og er som hovedregel mva. pliktig. 

Hvordan du gjør det i Fiken

  • Du fører dette under Salg -> Registrer annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt. Sjekk på tildelingen du har fått om det er spesifisert mva. Dersom det er det, så må du også legge til 25% mva. på salget i Fiken.

7. Tono og gramo

Musikere kan få kompensasjon fra det offentlige for musikk de har skrevet eller fremført. Dette er en vanlig skattbar inntekt og skal som hovedregel tillegges 25% mva. Men dersom det er knyttet til egen musikk i eget enkeltpersonforetak vil det være uten mva. 

Hvordan du gjør det i Fiken

  • Du fører dette under Salg -> Registrer annet salg mot konto 3220 — Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet. Sjekk på tildelingen du har fått om det er spesifisert mva. Dersom det er det, så må du endre til konto 3020 og legge til 25% mva. på salget i Fiken.

8. Gave- eller spleisekampanjer

Gaver eller spleiselag er som hovedregel en skattbar inntekt. Dersom gavene mottas uten motytelse så er det uten mva, men dersom det gis en motytelse så skal det beregnes mva. av summen. Du kan føre dette slik i Fiken:


Gave UTEN motytelse, feks rene donasjoner via vipps, spleis.no eller bidra.no 

Du fører dette under Salg -> Registrer annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt, med 0% mva "Utenfor".


Gaver du selv krever inn MED motytelse, feks får den som gir penger tilgang til ekstra innhold eller annet av verdi.

Dersom du selv krever inn dette så fører du det under Salg -> Registrer annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt, med 25% mva.


Gaver andre krever inn for deg MED motytelse, feks får den som gir penger tilgang til ekstra innhold eller annet av verdi.

Dersom dette blir krevd inn via ekstern formidler, så må du sjekke på dokumentasjonen fra de som krever pengene inn for deg. Mange slike formidlere som feks. Patreon er registret slik at de krever inn mva. direkte fra kunden uten å betale mva. videre til deg. Du skal da føre den summen du faktisk får utbetalt fra Patreon. Du fører i så fall dette under Salg -> Registrer annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt, med 0% mva. (mva. kode "fritatt" om det er i Norge og "utførsel" om det er fra personer i utlandet")