Det er flere bønder som benytter Fiken som landbruksregnskap. Fiken er et generelt regnskapsprogram, og er derfor ikke spesielt tilrettelagt for enkelte bransjer. Målet vårt er at så mange som mulig skal klare å føre regnskapet sitt selv, og dermed skal Fiken være enklest mulig å bruke for alle, også uten regnskaperfaring. Ta gjerne en titt her for å se hvordan programmet fungerer, og hvordan du kan komme i gang med Fiken.

Et landbruksregnskap har noen spesielle krav, regnskapskontoer og skjemaer. Det er ikke alt dette som støttes automatisk av Fiken, men det er fullt mulig å bruke Fiken selv om du driver med landbruk. Hvis det er noe spesielt bransjespesifikt vi ikke støtter kan du f.eks ta kontakt med Bondelaget, hvor du som medlem har tilgang til gratis rådgivning og støtte fra økonom og advokat.  Sjekk dette opp på Bondelaget sine nettsider

Les mer under om de forskjellige temaene:

1. Regnskapskontoer

Vi kan gjerne hjelpe deg med å finne kontoer i Fiken som er nærmest mulig spesial-kontene for landbruk, men de vil ikke bli helt identiske som de du er kjent med fra før. Du kan ikke opprette nye kontoer som blir helt like de du har brukt før. (men det er heller ikke nødvendig). Kontoplanen for Fiken er en generisk kontoplan. I regnskapsprogram som er spesialtilpasset landbruk, som en regnskapsfører kanskje tidligere har brukt, er kontoene tilpasset landbruk. Likevel kan du finne kontoer i Fiken som er i samme kategori, men som ikke har helt lik tekst. Forslag på kontoer under. 

Noen ønsker å føre mot tømmerkonto. Dette er ikke noe som nødvendigvis fremkommer direkte i regnskapet. Tømmerkonto er av skattemessig betydning, hvor du legger inn overskuddet eller underskuddet i år fra skogbruk i skattemeldingens skjema "RF-1177", så skatter du av 20% av saldoen på tømmerkontoen. På den måten blir inntektene fordelt over flere år for at du ikke skal få urimelig høy skattebelastning de årene du tar ut mye skog.

2. Mva-oppgaver

Vi støtter automatisk innlevering av den alminnelige mva-oppgaver og næringsoppgaver, men ikke skjemaene som er spesifikke kun for landbruk. Vi har automatisk støtte for feks. RF-0002 Mva oppgave for alminnelige næring, men ikke for RF-0004 Mva-oppgave for primærnæringen. Men du har alle tallene du trenger i Fiken og kan legge disse inn på Altinn.

Fiken støtter ikke delte mva-oppgaver. Det vil si at du kan føre i Fiken om alt skal rapporteres på den alminnelige mva. oppgaven eller om alt skal rapporteres på mva. oppgaven for primærnæringen. Men det er dessverre ikke mulig å bruke Fiken om du skal levere både den alminnelige og den for primærnæring. Dersom du skal levere begge oppgavene er det likevel i noen tilfeller mulig å søke om å få endret dette slik at du kun trenger å levere en av de. 

Hvordan legge inn mva-oppgave for primærnæringen

Klikk på linken her for å komme til rett oppgave på Altinn. Sjekk så summene på de forskjellige linjene i Fiken og legg de inn på tilsvarende steder på RF-0004 på Altinn.

Kontroller tilslutt at summen å betale/tilgode blir lik i Fiken som på Altinn.

  • A. Opprett mva-oppgaven i Fiken.
  • B. Velg at den blir manuelt sendt inn.
  • C. Registrer betaling
image
  • A. Kontroller skjemaet på Altinn
  • B Signer og send inn på Altinn.
image

3. Selvangivelsen og næringsoppgaver

Fiken har en modul for Næringsoppgave for AS og ENK hvor du kan sende tall tall til selvangivelsen direkte fra Fiken. Her støttes de vanligste tilleggsskjemaene som bla. lønn og eiendeler/avskrivninger. Bønder må i tillegg fylle ut Landbruksskjemaet (RF-1177). Dette kan du legge til manuelt i Altinn etter at du har sendt resten av skjemaene fra Fiken.