Under Foretak -> Bankkontoer kan du se en oversikt over alle bankkontoene du har lagt inn i Fiken:

For forklaring på hvordan du legger inn bankkontoer i Fiken, les her: Opprette bankkonto i Fiken.

Oversikten viser navn, kontonummer, type og hovedbokskonto for hver av bankkontoene du har lagt inn i Fiken. Hva som vises i de siste to kolonnene, er avhengig av om du har satt opp integrasjon mellom Fiken og nettbanken din slik at Fiken automatisk kan få saldo fra nettbanken din. Les mer om dette her: Integrasjon mellom Fiken og banker.

Bankkonto-oversikt med integrasjon med nettbank

Hvis du har aktivert integrasjon mellom Fiken og nettbanken din, vil du se "Saldo regnskap" og "Saldo nettbank" som de to siste kolonnene:

Saldo regnskap

Dette er saldo på bankkontoen din i Fiken basert på det du har lagt inn av salg og kjøp i Fiken. Dette trenger altså ikke å stemme overens med det som er faktisk saldo på bankkontoen i nettbanken din, siden du kan ha glemt å legge inn enkelte salg, kjøp, innbetalinger eller utbetalinger i Fiken.

Saldo nettbank

Dette er faktisk saldo på denne bankkontoen i nettbanken din på datoen som står oppgitt under "Sist hentet". Hvis du er helt ajour med å legge inn alle kjøp og salg i Fiken, bør denne saldoen stemme godt overens med "Saldo regnskap".

Bankkonto-oversikt uten integrasjon med nettbank

Hvis du ikke har satt opp integrasjon med nettbank, er de to siste kolonnene som vises "Avstemt saldo" og "Saldo i dag":

Avstemt saldo

Dette er det du har godkjent som saldo på denne bankkontoen sist du gjorde en bankavstemming. En bankavstemming er en kontroll av at saldo i regnskapet stemmer overens med faktisk saldo på bankkonto i nettbanken, og du kan lese mer om det her: Bankavstemming.

Saldo i dag

Dette er saldo på bankkontoen din i Fiken basert på det du har lagt inn av salg og kjøp i Fiken. Dette trenger altså ikke å stemme overens med det som er faktisk saldo på bankkontoen i nettbanken din, siden du kan ha glemt å legge inn enkelte salg, kjøp, innbetalinger eller utbetalinger i Fiken.

Vanlige spørsmål

Hvorfor er "Avstemt saldo" og "Saldo i dag" forskjellig?

Avstemt saldo er det du har bekreftet i Fiken at var saldo på bankkontoen på en bestemt dato i forbindelse med en bankavstemming. Dersom du har lagt inn kjøp eller salg i Fiken etter denne datoen, er det naturlig at "Saldo i dag" er forskjellig fra avstemt saldo.

Må jeg avstemme alle bankkontoer?

For aksjeselskap er det et krav om at vanlige bankkontoer, skattetrekkskonto og eventuell kredittkort-konto skal være avstemt i regnskapet. Dette gjelder også for utenlandske bankkontoer og bankkontoer du oppretter for betalingstjenester (Klarna, Vipps ol.) så lenge de ikke er uvesentlige. Dette kan også være en god kontroll av regnskapet for deg som har et enkeltpersonforetak. Les mer her: Bankavstemming.

Hvorfor er ikke "Saldo nettbank" oppdatert i dag?

Vi får vanligvis saldo fra nettbanken en gang pr dag. Det kan noen ganger være litt forsinkelser her, men da bør i så fall saldo bli oppdatert neste dag. Hvis det går flere dager uten at denne saldoen blir oppdatert, send en e-post til kontakt@fiken.no, så skal vi undersøke dette nærmere.

Mer informasjon