NB! Denne artikkelen skal kun brukes dersom du skal regnskapsføre noe som skjedde i september 2020- oktober 2021, eller søke støtte for september/oktober 2021. Artikkelen inneholder informasjon om de gamle ordningene og reglene knyttet til korona som gjaldt i september 2020 - oktober 2021. Det er nå kun mulig å søre om støtte for september/oktober 2021. Det er ikke lengre mulig å søke om støtte for perioder før dette. 

18. januar 2021 lanserte Brønnøysund den nye ordningen for kompensasjon ved bortfall av inntekter i forbindelse med korona-pandemien. Ordningen gjelder for samme type foretak som kunne søke etter den gamle ordningen og med samme regel om minst 30 prosent omsetningsfall. Men mange ting i selve prosessen er endret. 

Kan du få støtte?

Klikk deg gjennom en enkel steg for steg veiledning her så kan du se om du har krav på støtte fra Brønnøysund. 

Hvor mye støtte kan du få?

Sjekk kalkulatoren hos Brønnøysund for å beregne hvor mye du kan få i støtte.

Hva må du gjøre før du kan søke?

Før du sender inn søknaden må den bekreftes av en regnskapsfører eller revisor. Det vil si at selv om du ellers ikke har regnskapsfører så må du kontakte en regnskapsfører for å få lov til å søke. Fiken er leverandør av et regnskapsprogram, men ikke er regnskapsførerselskap. Vi kan derfor dessverre ikke bekrefte dette for deg. Klikk her for å se en liste over regnskapsbyråer som kjenner Fiken: Regnskapsfører som kan Fiken.

NB! Dersom søknaden blir godkjent så vil Brønnøysund i tillegg til det ordinære tilskuddet refundere 80% av fakturaen du betalte til regnskapsføreren (inntil 10.000 kr per måned du søker for). Det vil si at om du bruker 2.500 kr på regnskapsfører, så vil du få 2.000 kr av dette tilbake fra Brønnøysund.) 

Les mer her om hvordan du best mulig kan forberede deg før du søker.

Slik søker du

Du kan søke via skjemaet hos Brønnøysund.

Hvordan fører du mottatt støtte i Fiken?

Dersom du har fått slik støtte fører du det under Salg->Annet salg mot konto 3900 — Annen driftsrelatert inntekt (uten mva). Vi anbefaler å lage ett slik salg for hver måned du har fått tilskudd. Du daterer da selve salget i den måneden tilskuddet gjelder for, men setter innbetalingen på den datoen du faktisk fikk pengene. (Dersom du da feks i mars 2021 fikk inn penger for oktober 2020, så vil dette bli en inntekt i 2020.)