På forsiden av Fiken viser vi noen nøkkeltall som skal hjelpe deg til å holde oversikt over regnskapet ditt. Et av disse er "Ubetalte kjøp", som er summen av kjøp og posteringer mot leverandører som ikke er oppgjort. 

For å se hva som danner grunnlaget for summen her, kan du klikke på tallet til høyre, og du kommer da til Kjøp -> Kjøpsoversikt, hvor du raskt ser hvilket kjøp som har en utestående sum:

Klikk deg inn på dette kjøpet for å registrere betaling og få det satt som oppgjort.

Hvis du ikke finner hvilke kjøp det gjelder i denne oversikten, kan du klikke på menyvalget Kjøp -> Utestående fra kjøp. Da får du se denne oversikten:

Du kan klikke deg videre inne på en leverandør for å se mer detaljer. Ønsker du å se hva som er ført mot denne leverandøren i regnskapet ditt kan du gå på fanen "Posteringer":

Kolonnen "Akkumulert" viser summen av beløp som er ført mot leverandøren og registrerte betalinger. Hver gang en betaling blir registrert på et uoppgjort kjøp, går summen på akkumulert til 0. Hvis denne summen ikke jevnlig går i null, betyr det at et eller flere av kjøpene ikke er registrert som betalt. Da må du prøve å spore deg frem til når differansen oppstod. Når du finner kjøpet som ikke er oppgjort, kan du klikke deg videre inn på det for å registrere betalingen:

Inne på selve kjøpet kan du klikke "Registrer ny betaling":

Hvis du ikke finner ut av hvordan du kan rette opp i summen under "Ubetalte kjøp", send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, så kan vi forsøke å hjelpe deg med dette. Legg gjerne ved et skjermbilde av posteringene mot leverandøren, og forklar hva som har skjedd mot denne leverandøren i virkeligheten.

Mer informasjon