Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er elektronisk valuta som i motsetning til tradisjonelle valutaer ikke kontrolleres av en sentralbank. Kryptovaluta kan brukes til å gjennomføre betalinger, men kjøpes også av mange for å spekulere på en prisoppgang. Eksempler på vanlige kryptovalutaer er Bitcoin, Etherum og Monero.

Hvem må føre kryptovaluta i Fiken?

AS

Alle aksjeselskap som driver med utvinning eller handel med kryptovaluta må regnskapsføre dette i Fiken.

ENK

Hvis du driver utvinning eller handel med kryptovaluta over tid og i et visst omfang, må det regnes som næringsvirksomhet. Hvis du er usikker på om dette gjelder deg kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000. Hvis det regnes som næringsvirksomhet fører du det i Fiken, og ellers fører du det bare opp på din personlige del av skattemeldingen (da trenger du ikke legge det inn i Fiken).

Regnskapsføring

Nedenfor har vi satt opp noen eksempler på hvordan vanlige transaksjoner med kryptovaluta kan regnskapsføres. Verdien må alltid regnes om til (og regnskapsføres i) Norske kroner.

Utvinning

Utvinning (mining) kan du regnskapsføre under Annet -> Fri postering. Til-kontoen som anbefales er en 14xx-konto, selv om denne vanligvis ellers brukes for fysiske varer.

Kjøp

Kjøp kan du regnskapsføre under Kjøp -> Nytt kjøp som i dette eksempelet.

Salg

I dette eksempelet er det solgt 0,1 Bitcoin, som tidligere er kjøpt som en investering. Salgsprisen er 47 668,54 omregnet til Norske kroner, som er 14 300,56 kroner mer enn kjøpsprisen på 33 367,98 kroner. Her var det altså en gevinst på 14 300,56 kroner som føres på konto 8079, men i tilfelle tap brukes heller konto 8179.

Om du selger kryptovaluta etter egen utvinning (se eksempel lenger opp), kan du bytte ut konto 1889 i denne posteringen med konto 1421.

Se også hjelpeartikkelen Aksjer for mer om hvordan gevinst/tap regnskapsføres.

Skatt

Kort sagt beregnes skatt av gevinsten, altså forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen. I tillegg er det skatt på utvinning av ny kryptovaluta. Når utvinning, kjøp og salg bokføres riktig i Fiken beregnes skatten automatisk.

Hvis du skal betale selskapets utgifter med kryptovaluta i stedet for vanlig overføring gjennom bank, må du være oppmerksom på at selskapet ikke får skattefradrag for disse kjøpene om prisen er på over kr 40 000. Dette gjelder selv om betalingen deles opp, og større kjøp som betales med kryptovaluta må derfor føres på en spesiell måte i Fiken.

Mva

Det er ikke mva på salg eller utvinning av kryptovaluta.

Mer informasjon