Når et selskap går med overskudd kan eierne velge å enten beholde pengene i selskapet, eller å betale de ut til seg selv som utbytte. Dersom du tar ut et utbytte fra selskapet ditt påvirkes ikke selve overskuddet til selskapet, eller skatten som selskapet må betale. Så dersom du eksempelvis går med 200 000 kr i overskudd, og velger å ta ut 150 000 kr i utbytte, så må selskapet ditt likevel skatte av overskuddet på 200 000 kr.

Kan jeg ta ut utbytte og hvor mye kan jeg eventuelt ta ut?

Litt forenklet kan selskapet bare betale utbytte av overskuddet som er opptjent fra tidligere år. 

 • Det vil si at for at du skal få lov til å ta ut 50.000 kr i utbytte så må foretaket ditt tidligere år ha gått mer enn 50.000 kr i samlet overskudd, som ikke allerede er tatt ut som utbytte.
 • Hovedregelen er også at selskapet må ha mer eiendeler enn gjeld. Men det finnes unntak og ekstra begrensninger.
 • Aksjekapitalen (30 000 kr for de fleste) kan uansett aldri betales ut som utbytte.
 • Alle aksjonærer skal i utgangspunktet få utbetalt like mye i utbytte i forhold til deres andel av aksjene. 
 • Dersom du er usikker på om du har lov til å ta ut utbytte, eller hvor stort utbytte du har lov til å ta ut, så anbefaler vi deg å ta kontakt med en av regnskapførerne som kjenner godt til Fiken.

Er det smart å ta ut utbytte selv om jeg kan?

Hvis eier er privatperson

Alternativet til utbytte er lønn: Lønn er mer fleksibelt og om du er eneste eier kan du ta ut lønn når som helst, så lenge det regnskapsføres riktig og det betales skatt og arbeidsgiveravgift. Lønnsmodulen i Fiken kan ta seg av dette automatisk.

Når det gjelder skattenivå er det samlet sett relativt likt om du velger utbytte eller lønn, men om du tjener mye er det litt mindre skatt på utbytte. Skatten du som privatperson betaler på utbytteinntekten er 31,68% (per 2021). Dette skjer via Aksjonærregisteroppgaven som leveres fra Fiken med en frist 31. januar 2022.

En aksjonær som i utgangspunktet har lav lønn ønsker som oftest å få høyest mulig lønn for å sikre gode rettigheter for pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd osv. Penger tatt ut via utbytte gir ingen slike rettigheter. Men alle slike rettigheter har en øvre grense, der de ikke blir bedre selv om lønnen blir høyere. Når lønnen overstiger seks ganger Folketrygdens grunnbeløp (6G), ca 600.000 kr så blir ikke rettighetene dine bedre.

Hvis eier er aksjeselskap

Merk at dersom du tar ut et utbytte fra foretaket til et holdingselskap som eier av aksjeselskapet, så må ikke dette holdingselskapet skatte av utbyttet. Men dersom du som privatperson senere vil ta ut pengene fra dette holdingselskapet, så må du som privatperson naturligvis betale skatt av utbytteinntekten. Hvis du jobber for et datterselskap finnes det også regler som sier at du ikke kun kan ta ut skattefritt utbyttet til holdingselskapet ditt, men du må også ta ut lønn fra datterselskapet.

Hvordan du tar ut og regnskapsfører et vanlig utbytte

Man betaler vanligvis ut utbytte årlig: På våren bestemmer selskapet om overskuddet fra det forrige året skal betales ut til eierne. I Fiken føres dette når du lukker regnskapsåret under Annet -> Årsavslutning. Det er flere steg som å følges for å kunne betale ut et utbytte. 

La oss si at du ønsker å betale ut 100.000 kr i utbytte for regnskapsåret 2020.

 1. Før hele regnskapet for 2020 ferdig i Fiken, inkludert Annet -> Årsavslutning der Fiken spør om du skal sette av en sum til utbytte og du legger da inn 100.000 kr
 2. Opprett Årsregnskapet inkludert noter i Fiken under Annet -> Årsavslutning (og lever det gjerne til Brønnøysund samtidig)
 3. Foretaket må så avholde en Generalforsamling der de formelt sett godkjenner Årsregnskapet og summen du førte i utbytte i årsavslutningen. Dere må her vedta en dato for når utbytte skal betales ut og denne datoen kan ikke være mer enn seks måneder fram i tid. 
 4. Betal ut utbyttet fra driftskontoen din i 2021 og regnskapsfør det under Annet -> Fri postering:
 5. Lever Årsregnskapet (og Skattemeldingen innen normale frister (dersom du ikke allerede har gjort det under steg 2)
 6. Rapporter inn vedtatt utbytte for 2020 ved innsendelse av aksjonærregisteroppgaven for 2021 (året etter vedtaket). Aksjonærregisteroppgaven leveres fra Fiken med en frist 31. januar 2022.

Lån til aksjonær

Lån fra selskapet til personlige aksjonær, skal anses som et skattemessig utbytte for aksjonæren. Unntaket er hvis lånet er under 100 000 kr og tilbakebetales innen 60 dager. Merk altså at selv om låneopptaket regnes som et utbytte hos aksjonæren, er det reelt sett fortsatt et lån, og føres som sådan i regnskapet til selskapet. Dersom en enkelt personlig aksjonær har lån på 100.000 kr eller mer fra selskapet skal dette da innrapporteres som utbytte via aksjonærregisteroppgaven.

Hvor mye en aksjonær kan låne fra selskapet, baserer seg på samme grunnlag som utdeling av utbytte. Dersom du har ført lånet korrekt fortløpende i løpet av året, kan du gå på Oversikt -> Saldobalanse og finne summen der.

Hvordan du tar ut ekstraordinært- og tilleggsutbytte

Ekstraordinært utbytte kan brukes om du vil ta ut penger på bakgrunn av overskudd så langt i året du er i, men du må også ha en revisor inn for å bekrefte regnskapet ditt.

Tilleggsutbytte kan du bruke for å ta ut overskudd eller opptjente penger fra tidligere år som enda ikke er tatt ut.

En lengre forklaring på forskjellen mellom disse utbyttetypene kan du for eksempel finne i disse artiklene:

A. https://www.dib.no/utbytte/

B. https://www.sticos.no/fagstoff/ulike-typer-utbytte

1. Først føres beslutningen av styret eller generalforsamlingen i selskapet ditt om å foreta utbetalingen på Annet -> Fri postering, med beslutningsdatoen som bokføringsdato. Se eksempelet nedenfor for tilleggsutbytte.

image

For ekstraordinært utbytte føres det på samme måte, men med til-konto 8923.

2. Selve utbetalingen av utbytte fra selskapets bankkonto til aksjonæren må føres i tillegg til avsetningen ovenfor.

image

NB! Husk at hver av eierne selv må kontrollere i sin personlige skattemelding at utbyttet er tatt med som en inntekt, og det regnes vanligvis som en inntekt i utbetalingsåret.