Et holdingselskap er et vanlig aksjeselskap. Det skal levere de samme skjemaene som andre aksjeselskap med Næringsoppgave, Skattemelding og Årsregnskap. Alt dette kan gjøres fra Fiken. Hovedforskjellen mellom holdingselskap og andre aksjeselskap er at et holdingselskap ikke selger noen varer eller tjenester selv, men eier andre selskap som vanligvis gjør det. Holdingselskap kan også eie mindre aksjeposter, eiendom eller andre verdipapirer.

Les gjerne mer her om hvordan du kan føre kjøp, salg og håndtering av aksjer i Fiken.

Hvis holdingselskapet eier over halvparten av et annet aksjeselskap er det andre selskapet i de fleste tilfeller et datterselskap, og holdingselskapet et morselskap. De to selskapene sammen er et konsern. For små selskap betyr ikke det så mye i praksis, men husk at selskapene er separate fra hverandre med egne regnskap og vanligvis også bankkontoer. 

Det er mange holdingselskaper om bruker Fiken og det er enkelt å bruke Fiken for et holdingselskap. Dersom du har både mor- og datterselskap i Fiken så kan du logge deg inn med en bruker og enkelt bytte mellom de forskjellige foretakene. Men selve regnskapene er uavhengig av hverandre. Dersom du feks gjør en overføring fra morselskap til datterselskap, så må da denne føringen registreres både i mor- og datterselskapet. 

Når selskapene handler med hverandre føres det derfor som et kjøp i det ene selskapet og salg i det andre. Et unntak fra dette er at holdingselskapet kan få utbytte fra datterselskapet (selskapet det eier over halvparten av), eller det kan betales konsernbidrag (når eierandelen er over 90 %).

Når et morselskap fører over feks 30.000 kr til datterselskapet som aksjekapital skal dette føres som vist her.

I morselskapet:

I datterselskapet: