Når du fører penger mellom to foretak skjer dette som oftest gjennom kjøp, salg eller lån, men i noen få tilfeller kan du føre det som et konsernbidrag. Konsernbidrag går ut på at du overfører penger mellom selskapene i et konsern uten at det er nødvendig å begrunne. I utgangspunktet er to eller flere selskap sammen et konsern når det ene selskapet eier over halvparten av (eller på en annen måte kontrollerer) de andre selskapene, men for å betale konsernbidrag må eierandelen være på over 90 %.

Et konsernbidrag trekkes fra på skatten til selskapet som betaler (som med en utgift), og legges til (som med en inntekt) på selskapet som mottar konsernbidraget.

Regnskapsføringen av konsernbidrag er fullt mulig å føre under Annet -> Fri postering i Fiken, men på grunn av hvordan det påvirker skatten til begge selskapene er det vanligvis utenfor det kundestøtte hos Fiken kan hjelpe til med. Men kontakt gjerne et regnskapsfirma som kjenner Fiken. Begge selskapene, altså både det som betaler og mottar konsernbidrag, må legge ved skjemaet RF-1206 til skattemeldingen/næringsoppgaven. Du kan da bruke Næringsoppgavemodulen i Fiken og få fyllt ut alle skjemaer utenom RF-1026 automatisk på Altinn, så legger du bare til dette skjemaet på Altinn før du signerer.