Et aksjeselskap kan slås sammen med ett eller flere annet aksjeselskap (fusjon) eller et selskap kan splittes opp til å bli to eller flere nye selskap (fisjon).

Fusjon

Når to eller flere selskap slås sammen til ett kalles det for en fusjon. Regnskapene til selskapene må slås sammen, så hvis for eksempel to selskap som skal fusjonere eier én bil hver, vil det nå bli to biler i regnskapet. Fordi det finnes flere måter å fusjonere på, er det ikke én enkel fremgangsmåte en kan følge når det kommer til regnskapsføringen av fusjonen. 

Om et selskap fusjoneres inn i et annet legges for eksempel eiendelene og gjelden fra det selskapet inn med en fri postering i selskapet det fusjoneres inn i. Det skal være utarbeidet en fusjonsplan på forhånd som beskriver eiendelene og gjelden, som kan være til hjelp når du skal regnskapsføre fusjonen. Vi kan dessverre ikke hjelpe med denne jobber fra support, men ta gjerne kontakt med noen av regnskapsførerne som kjenner Fiken

I noen tilfeller kan det være nødvendig å endre selskapsnavn og organisasjonsnummer i Fiken, når det gamle selskapet legges ned og et nytt selskap overtar alle eiendelene. Du kan kontakte oss om dette gjelder i ditt tilfelle.

Fisjon

En fisjon er det motsatte av en fusjon. Et selskap deles opp i to eller flere selskap. For regnskapet sin del betyr det at du må starte et nytt regnskap for hvert av de nye selskapene som opprettes. Det gjør du først hos Brønnøysund og så hos Fiken under under Foretak->Opprett nytt foretak. 

Inngående balanse i det nye selskap består av eiendelene, gjelden og egenkapitalen som det nye selskapet overtar, og det skal være utarbeidet en fisjonsplan på forhånd som viser hva som skal overtas og verdien. Du vil trenge hjelp fra en revisor eller regnskapsfører til lage denne planen. Denne kan du så bruke som utgangspunkt når du legger inn inngående balanse i Fiken.