Under Annet -> Årsavslutning gjør Fiken en automatisk kontroll av regnskapet ditt for å luke ut åpenbare logiske feil eller mangler. Fiken kan ikke garantere at alt er korrekt i regnskapet ditt om du ikke lenger får feilmeldinger, men dersom du får en feilmelding så vet vi at du har gjort noe feil i regnskapet og stopper deg, slik at du kan rette denne feilen før du sender regnskapet til Skatteetaten.

Les gjerne mer generelt om årsavslutning og innlevering i artiklene her:

I denne artikkelen skal vi ta for oss alle punktene i årsavslutningen, hvorfor du kan få feilmeldinger og hvordan du kan få fjernet feilmeldinger du får. Noen feilmeldinger hindrer deg fra å komme videre til neste punkt, mens andre meldinger er mer ment som tips og informasjon og kan ignoreres. Det er ikke sikkert at du får opp alle disse punktene, Fiken tilpasser punktene automatisk basert på regnskapet ditt og vil hoppe automatisk ned til det første punktet du trenger å gjøre noe med.

1. Hovedbok

Før du kan avslutte 2020, må du først avslutte 2019. Har du ikke gjort det så gå på Annet -> Årsavslutning og lukk 2019 først. Har du hatt overgang til Fiken 01.01.2020 eller senere, eller foretaket ditt er nystiftet i 2020 så er denne automatisk grønn og ferdig. 

2. Inngående balanse

Fiken sjekker så om du har opprettet en inngående balanse. Dersom du ikke har opprettet en inngående balanse kan du der klikke deg inn på den og fullføre den. Alle AS skal ha en inngående balanse, men i noen få tilfeller er det riktig å føre den under fri postering. Derfor kan du fortsette her uten å ha opprette en inngående balanse. Men som oftest vil det være feil.

3. Aksjekapital

Alle aksjeselskap skal uansett ha en aksjekapital på minimum 30.000 kr. Her er det ingen unntak. Dersom du ikke har minst 30.000 kr i aksjekapital så er noe feil i regnskapet og denne feilen må rettes opp. Ofte skyldes feilen at du har lagt noe inn feil i den inngående balanse, eller at du kanskje ikke har fullført den inngående balansen. Klikk deg inn på den og korriger aksjekapitalen. 

4. Bilag

Fiken analyserer så alle bilagene du har lastet opp i innboksen. Her har programmet funnet et bilag i innboksen som har dato i 2020 og anbefaler deg derfor å gå til innboksen og føre det, eller eventuelt slette det om dette ikke er en relevant utgift likevel. Du kan her velge å ignorere forslaget fra Fiken ved å klikke på "Alle bilag for 2020 er regnskapsførte".

5. Kjøp

Fiken analyserer her alle kjøpene du har registrert i 2020. Her har programmet funnet et kjøp som har kjøpsdato i 2020, men du har ikke registrert noen betaling på det. Kan du ha glemt å registrere betalingen? Kanskje du ikke har betalt det enda? Eller kanskje dette er ført feil og du skal slette hele kjøpet? Du kan her velge å ignorere forslaget fra Fiken ved å klikke på "Fortsett årsavslutningen uten å registrere betaling."

6. Salg

Her har Fiken sjekket alle salgene og finner at du har en faktura som ble opprettet i 2020, men som du enda ikke har registrert betaling på. Da bør du registrere betalingen om du faktisk har fått pengene. Eller kanskje sende purring eller saken til gratis inkasso om kunden ikke har betalt deg? Var fakturaen feil, kan du opprette en kreditnota. Du kan her velge å ignorere forslaget fra Fiken ved å klikke på "Fortsett årsavslutningen uten å registrere betaling."

7. Kontantbeholdning

Kontantbeholdning din er de fysiske mynter og sedler du har i en fysisk faktisk kasse i foretaket. I følge regnskapet ditt har du her negative sedler. Det er ikke mulig i virkeligheten og du må derfor rette opp i dette. Du kan lese hvordan her: Kontantbeholdning i årsavslutningen.

8. Skattemelding for MVA

Denne gjelder kun for de som er mva-registrerte. Fiken går gjennom alle oppgavene dine under Oversikt -> MVA og gir deg beskjed om noen av de ikke er opprettet. Da må du opprette de. Eneste unntak er dersom du ble mva-registrert midt i året. Da trenger du ikke å opprette oppgavene før du ble mva. registrert og kan velge "Fortsett årsavslutning uten skattemelding for MVA".

9. MVA

Fiken vil stoppe deg på mva likevel dersom du har ført en fri postering direkte mot en mva-konto eller prøver å fullføre året uten en mva-oppgave som er fullstendig. I så fall må du korrigere den frie posteringen eller opprette de siste mva-oppgavene for å komme deg videre. Om du ble mva-registrert midt i året og ført alt korrekt her, men ikke levert oppgavene før du passerte mva-grensen så vil ikke Fiken stoppe deg her. 

10. Eiendeler og avskrivning

Fiken sammenligner her alt du har ført i regnskapet på regnskapskontoer som du er pålagt å opprette eiendeler på , og ser det opp mot alt du faktisk har opprettet som eiendeler under Foretak -> Eiendeler. Dersom det finnes en forskjell så viser vi en advarsel som du må fikse før du går videre. Les mer om hvordan du gjør dette her: Eiendeler og avskrivninger: Feilmeldinger ved årsavslutning

11. Fremførbart underskudd

Første året du skal lukke i Fiken spør vi deg om du har et fremførbart underskudd fra tidligere. Dersom du har det er det viktig å fylle ut her da dette reduserer skatten din.  Les mer om hvordan du gjør det her: Fremdørbart underskudd. Neste år du kommer til årsavslutning så husker Fiken dette automatisk for deg. 

12. Resultat og balanse

Det siste punktet i kontrollen er å regnskapsføre overskuddet eller underskuddet. Ved underskudd er det bare å klikke på den store blå knappen. Ved overskudd må du ta hensyn til eventuelt fremførbart underskudd og eventuelt sette av penger til skatt og utbytte først. Les mer om dette her: Skatt ved årsavlutning for AS.

Nå er jobben gjort. Til slutt er det bare å avsluttet regnskapsåret og gå videre til Næringsoppgaven. Les mer om det her: Næringsoppgave og årsregnskap.

Jeg trenger fortsatt hjelp!

Er det en feilmelding som stopper deg? Ta et skjermbilde og spør oss om hjelp, som vist under: