Som oftest er det den som selger noe som er pliktig til å lage dokumentasjon på dette salget. Denne dokumentasjonen lager du for eksempel i form av faktura fra Fiken, et kassaoppgjør eller salg via nettbutikk.  

Noen ganger så er det ikke du som selger som lager denne dokumentasjonen, men en oppdragsgiver. Kjøperen din kan som hovedregel ikke lage en avregning ("omvendt fakturering) på dine vegne, men unntaksvis kan de det. 

Den viktigste forskjellen mellom avregninger og vanlig salg, er at en avregning inneholder både en inntekt og en utgift. Du får inntekten i form av salget ditt, men de som gjør avregningen beholder en viss prosent eller sum av omsetningen som kompensasjon for en jobb de gjør for deg.

Det som kjennetegner situasjoner der det er lov med slike avregninger

 • Oppdragsgiver sitter med "all makten". Det er de alene (og ikke selger) som sitter med grunnlaget for hele vurderingen av pris, omfang eller leveringsbetingelser.
 • De har ofte en standardisert prosess, og er større konserner som gjør dette på vegne av mange hundre eller tusenvis av foretak.
 • De som lager avregningen fungerer ofte (men ikke alltid), som et bindeledd mellom deg som selger og en sluttkunde.
 • Avregningen skal kun lages av kjøper etter at en skriftlig underskrevet avtale er inngått.
 • Kjøper har ekstra plikt til å oppbevare denne dokumentasjonen., og reglene for utforming av dokumentasjonen er strengere enn for vanlig faktura. 
 • Av disse grunnene så kan feks ikke ditt foretak lage en slik avregning på vegne av andre i Fiken.

Typiske aktører som lager slike avregninger

 • Foodora, Wolt, Toogoodtogo og andre matbestillingsaktører som genererer omsetning mellom deg som restaurant og kundene.
 • Helfo, Hano og andre aktører som er bindeledd mellom leger, tannleger, fysioterapeuter mm og pasientene.
 • Norges Råfiskelag, Felleskjøpet og tilsvarende formidlere som tar i mot råvarer fra produsenter før de sender det videre til grossister eller sluttkunder. 
 • Taxisentraler som formidler oppdrag på vegne av taxisjåfører.

Generelt om hvordan du fører slike avregninger

Siden avregningen inneholder både en inntekt og en utgift så kan den verken føres under salg eller under kjøp. Den må derfor føres under: Annet->Fri postering feks:

Du får en avregning datert 31.januar 2021 basert på omsetningen for hele januar

 1. Total omsetning 50.000 kr
 2. Total utgift 20.000 kr
 3. Overskudd 30.000 kr
 4. Dette overskuddet betales så ut til deg 10. februar 2021

Dette legges da inn i Fiken som vist her under Annet -> Fri postering (hvis du er mva-pliktig og avregningen er med mva, er det viktig at du spesifiserer det med korrekt mva):

Ofte kan avregningene være litt mer komplisert å tyde enn kun fire slike enkle linjer. Har du problemer med å få lagt det inn korrekt så send en e-post til kontakt@fiken.no med skjermbilde av utkastet på det du har lagt inn så langt, og avregningen du legger det inn på grunnlag av, så hjelper vi deg videre.