Våren 2021 vil de aller fleste få næringsoppgaven på samme måte som tidligere år. Les mer her om hvordan du fyller ut og leverer denne: Årsavslutning for enkeltpersonforetak.

Noen veldig få foretak vil derimot tilgang til Skatteetatens nye næringsoppgave i Fiken. Denne næringsoppgaven er i "Pilot", noe som vil si at den er i test før den rulles ut for alle. Den er derfor kun tilgjengelig for et fåtall av enkeltpersonsforetak med enkle regnskapsforhold. 

Den store fordelen med den nye næringsoppgaven er at du vil få en bedre oversikt både i Fiken og hos Skatteetaten over hva som blir sendt inn, og hva som blir skatten du skal betale. Det vil ikke lenger være et skjema-oppsett, men skjermbildene vil tilpasse seg ut fra ditt regnskap.


Se video av denne næringsoppgaven her: 

https://www.youtube.com/watch?v=5z8VJwtvURc


Del 1 av 2: Bestill og opprett næringsoppgaven (skattemeldingen)

Bestilling

Etter årsavslutning vil følgende skjermbilde dukke opp under Annet -> Årsavslutning. Her må du klikke for å bestille modulen som gjør at du kan sende inn næringsoppgaven fra Fiken. 

Klikk på "Lever ny Næringsoppgave":

Klikk på den blå knappen på bunn for å bestille modulen i Fiken:

Opprett skattemelding og logg inn på Skatteetatens portal 

Det første skjermbildet du kommer til er bildet under (NB! Hvis du ser et annet skjermbilde, har du sannsynligvis gammel løsning for næringsoppgave, les om den her).
Nå skal du hente opplysninger fra Skatteetaten og opprette utkast til skattemeldingen i Fiken. For å gjøre dette kreves det at du logger deg inn i Skatteetatens portal, og velger hvilket selskap du skal sende inn for. 

1. Klikk på den grønne knappen for "Hent opplysninger og opprett utkast":

2. Velg "Logg inn via ID-porten"

3. Velg foretrukken innloggingsmetode (f.eks. MinID eller BankID):

4. Godta at Fiken kan hente ned informasjon om ditt selskap:

5. Velg selskap, og opprett selve skattemeldingen i Fiken:

Informasjon i næringsoppgaven

Etter at skattemeldingen er opprettet i Fiken vil du få en oversikt over hvordan Fiken fyller ut næringsopplysningene. Du kan her endre tall som fordeling av inntekt og formue til ektefelle. 

Vi anbefaler at du ser gjennom næringsoppgaven før du går videre for å sende den inn til Skatteetaten. De fleste selskap skal ikke gjøre noen endringer i selve næringsoppgaven i Fiken, men oppdager du noen feil anbefaler vi at du endrer dette i regnskapet i Fiken, og ikke manuelt i næringsoppgaven. Bakgrunnen for dette er at endringer i næringsoppgaven ikke vil endres i regnskapet, og kan dermed medføre følgefeil til neste år. Er du usikker på hvordan du endrer noe, send gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, så hjelper vi deg med å forklare dette. 

Regnskapet og næringsoppgaven/skattemeldingen er ikke alltid like

Tallene som vises i næringsoppgaven kan avvike noe fra regnskapet. Grunnen til dette er at næringsoppgaven bruker "skattemessige verdier" og ikke "regnskapsmessige verdier". Dette vil si at for eiendeler vises skattemessige avskrivninger, som ikke er like de regnskapsmessige avskrivningene som fremkommer i regnskapet. Inntekter og kostnader i regnskapet som er skattefrie kommer heller ikke med i næringsoppgaven. Bankinnskudd, banklån og aksjer er noe som skal rapporteres inn privat, og tas derfor ikke med som inntekt, kostnad, formue eller gjeld i næringsoppgavenfor selskapet. Har du dette i ditt selskap må du passe på at det kommer med i din private skattemelding.

Del 2 av 2: Innlevering av skattemeldingen (selvangivelsen)

Selve innsendingen til skattemeldingen består av tre deler: 

1. Kontroll av Næringsopplysningene 

Her sender Fiken opplysninger til Skatteetaten og får en tilbakemelding om tall ser riktig ut. Er det avvik må disse korrigeres før du kan sende inn skattemeldingen. 

2. Send Næringsopplysninger til Skatteetaten

Her sender en inn selskapet sin del av skattemeldingen til Skatteetaten. 

3. Se over skattemeldingen hos Skatteetaten 

Dette gjør du inne i portalen til Skatteetaten, som du kommer til når du klikker på den blå knappen i skjermbildet under

Skattemeldingen inneholder både opplysninger fra selskapet (se temaet "Næring") og deg privat. Vi anbefaler deg å se over skattemeldingen før du signerer denne. Temaet "Næring" skal stemme overens med informasjonen sendt fra Fiken, mens de andre temaene er din private del.

Bankinnskudd, banklån og aksjer er noe som skal rapporteres inn privat, og tas derfor ikke med som inntekt, kostnad, formue eller gjeld i Skattemeldingen for selskapet. Har du dette i ditt selskap må du passe på at det kommer med i din private skattemelding. Vi anbefaler deg å ta en titt på Skatteetaten sin veiledning for å sikre at du får med deg de inntektene og fradragene som skal være med i skattemeldingen her: Hjelp til riktig skatt. Trenger du hjelp her kan du nå Skatteetaten på tlf: 99510254. 

4. Fullfør og signer skattemeldingen

Du er først er ferdig med næringsoppgaven/skattemeldingen når du har signert denne i Skatteetaten sin portal slik at informasjonen sendes til Skatteetaten. Merk at når du signerer skattemeldingen signerer du også din private del. Det er mulig å korrigere skattemeldingen etter at den er signert dersom du oppdager feil. Da sender du nye opplysninger om næring gjennom Fikens modul for næringsoppgave, og leverer inn skattemeldingen på ny på samme måte som den opprinnelig ble levert.
Tips til utfylling av din private skattemelding, se her: 

Film privat skattemelding

Fradragsveilederen 

Etter at skattemeldingen er signert i Skatteetatens portal vil du få følgende melding i Fiken som bekrefter at skattemeldingen er signert og levert.  

Mer informasjon

  • Årsavslutning for enkeltpersonforetak: Les mer om hvordan du gjør en årsavslutning for enkeltpersonforetak.
  • Send gjerne en e-post til kontakt@fiken.no hvis du har spørsmål rundt den nye næringsoppgaven/skattemelding for enkeltpersonforetak, eller andre spørsmål i forbindelse med årsavslutning, så hjelper vi deg videre.