Som hovedregel kan du ikke føre salg samlet basert på en dagsrapport, ukesrapport eller månedsrapport. Salg må i utgangspunktet føres mot den kunden du solgte til, på den datoen du solgte og med betaling spesifisert på den datoen du fikk betaling på. Du må laste opp fakturaen fra det andre systemet til Fiken og bruke den som dokumentasjon under Salg->Annet salg der du oppretter ett salg for hver faktura. Du kan ikke slå sammen flere salg til en postering eller ett salg i Fiken. De må føres hver for seg.

Men det finnes noen unntaket og presiseringer som kan gjelde for noen av dere. 

1. Kassasystem

Dersom du selger via et kassasystem så må du ikke legge inn alle salg du har gjort i løpet av en dag, men kan slå sammen alle salg i løpet av en dag til ett salg i Fiken. Men du kan ikke slå sammen flere dager til ett salg. Les mer om kasseoppgjør/kassedagbok/dagsoppgjør her.  

2. Salg via nettbutikk

Grunnet reglene til Skatteetaten må alt salg via nettbutikk registreres som salg hver for seg mot de enkelte kundene. Du kan ikke føre det som kontantsalg, eller slå sammen flere salg i ett salg eller føre salg for en uke eller måned samlet. Les mer om salg via nettbutikk her.

3. Faktura fra tidligere fakturasystemer

Dersom du har laget fakturaer fra et annet faktura/regnskapsprogram skal disse legges inn i Fiken med ett salg i Fiken for hver faktura du hadde i fakturaprogrammet. Les mer om salg fra tidligere fakturasystem i punkt 1. her.

4. Journalsystemer og andre programmer som oppfyller krav til sporing

I noen tilfeller kan du derimot slippe å registrere hver enkelt kunde inn i Fiken og heller bare føre alt mot en samlekunde. Det gjelder når du har et godkjent journalsystem. For å kunne velge dette alternativet må de du selger gjennom oppfylle kravene som gjør at "salgsdelen" av regnskapet kan lagres og dokumenteres hos dem. Det er dessverre vanskelig for oss å vurdere om din leverandør gjør det, men sjekk gjerne direkte med de, eller med Skatteetaten om du er usikker. Dersom du har lov til å føre slik, kan du gjøre det som vist under.


Gå på Salg->Registrer annet salg og opprett ett salg for hver rapport du får fra dette systemet på en felleskunde. Legg da inn en sum som er lik sluttsummen i omsetningsrapporten for hele denne perioden. Er det forskjellige mva. satser må dette spesifiseres i fiken.

Her viser vi et eksempel der du har:

1. Solgt via journalprogrammet Hano

2. Omsetningen gjelder for hele april 2021, så vi har satt siste dato i april 2021

3. Last opp månedsrapporten fra Hano som dokumentasjon.

4. Omsetningen for hele april var 40.000 kr pluss 10.000 kr mva, totalt 50.000 kr.

5. Dersom du har omsetning på forskjellige mva. prosenter så må du dele på flere linjer (men de fleste har ikke det)

6. Ikke registrer noe på betaling men klikk på "Registrer salg"

7. Klikk så på "Sett til oppgjort uten betaling.

Hver enkelt faktisk innbetaling du får fra journalsystemet til driftskontoen din skal føres på den datoen og med det beløpet som faktisk ble betalt inn til deg. Alle innbetalinger du har fått på driftskontoen din må føres. Men det trengs ikke å kobles direkte til salget eller mot noen kunde. 

Dette må du føre under Annet->Fri postering. Her viser vi et eksempel der du har:

8. Fått en innbetaling på driftskontoen 5. mai 2021.

9. Fått 6.000 kr

10. Velg bankkontoen du fikk inn pengene på.

11. Velg journalsystemet som kunde.

12. Opprett fri postering.