Som oftest leverer du en mva-oppgave og denne oppgaven viser et beløp "å betale". Du klikker da under Oversikt -> MVA på steg 3 på "Registrer betaling". Men noen ganger kan det være unntaksgrunner til at du må gjøre noe annet enn å registrere betaling av hele summen som vises. 

Da må du klikke på "Registrer som oppgjort på andre måter" og velge et av alternativene under.

1. Jeg har betalt en annen sum enn det Fiken viser "Å betale"

Eksempel 1

Du har kun sendt mva-oppgave fra Fiken men du har betalt mer enn det som vises "Å betale" i Fiken.

Fiken viser nå 17.000 kr "Å betale". Du hadde først en mva-oppgave som viste 20.000 kr å betale, og du betalte 20.000 kr. Så sendte du inn en ny oppgave som kun viser 17.000 kr å betale. Skatteetaten skal nå betale 3.000 kr til deg.

Løsning 1: Du må da gå tilbake til 'Registrer betaling' og kan inne på selve betalingen endre betalingen til 20.000 kr. Fiken vil da vise at du har 3.000 kr til gode. Når Skatteetaten betaler dette ut til deg så registrerer du en ny betaling på -3.000 kr.

Eksempel 2

Du har kun sendt mva-oppgave fra Fiken, men du har betalt mindre enn det som vises "Å betale" i Fiken.

Fiken viser nå 14.000 kr Å betale.  Du hadde først en mva. oppgave som viste 10.000 kr å betale, og du betalte 10.000 kr. Så sendte du inn en ny oppgave som kun viser 14.000 kr å betale. 

Løsning: Du må da gå tilbake til 'Registrer betaling' og kan inne på selve betalingen endre betalingen til 10.000 kr. Fiken vil da vise at du skylder 4.000 kr. Når du betaler dette så registrerer du en ny betaling på 4.000 kr.

Eksempel 3

Du har levert manuell mva-oppgave direkte på Altinn eller fra et tidligere system og denne viser et annet beløp å betale/til gode enn det som er levert inn tidligere manuelt har du to alternativer.

1. Send oppgaven på nytt fra Fiken og velg at den skal erstatte tidligere oppgaver. Du må så gå tilbake til 'Registrer betaling' og kan inne på selve betalingen og endre til den sum og dato du faktisk betalte. Etter du har gjort det kan du registrere enda en betaling om du faktisk betalte flere ganger.

2. Gjør nødvendige korreksjoner i regnskapet i Fiken slik at det stemmer med det som tidligere er sendt inn.

2. Mva-oppgaven er motregnet med en annen mva-termin

Eksempel 4

Du har betalt mindre på denne oppgaven fordi du ikke fikk penger du hadde til gode på en annen mva-oppgave.

Fiken viser nå 17.000 kr Å betale. Du har 10.000 kr til gode på en annen mva-oppgave, men Skatteetaten betaler ikke ut dette til deg fordi du skylder 17.000 kr her. Du skylder da 7.000 kr samlet.

Løsning: Registrer 7.000 kr som betalt på denne oppgaven når du betaler disse 7.000 kr. Klikk så på "Sett som oppgjort manuelt" på denne oppgaven og den andre oppgaven det er motregnet mot.

Eksempel 5

Du har fått mindre til gode på denne oppgaven fordi du ikke har betalt en annen mva. oppgave du skyldte penger for.

Fiken viser nå 10.000 kr Til gode. Du skyldte 7.000 kr på en annen mva-oppgave, men Skatteetaten betaler kun 3.000 kr til deg siden du skyldte 7.000 kr på den andre oppgaven. 

Løsning: Registrer 3.000 kr som innbetalt på denne oppgaven. Klikk så på "Sett som oppgjort manuelt" på denne oppgaven og den andre oppgaven det er motregnet mot.

3. Mva-oppgaven er motregnet mot noe annet jeg skyldte til Skatteetaten

Du har betalt mindre på denne oppgaven fordi du ikke fikk penger du hadde til gode på forskuddstrekk, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift eller andre offentlige krav. Dette må da føres som i eksemplene under mot den type krav du skyldte til Skatteetaten.

2510 Restskatt 

2540 Forskuddsskatt for foretaket

2600 Forskuddstrekk for de ansatte

2740 Mva. 

2771 Arbeidsgiveravgift 

7798 Tvangsmulkt med fradrag (typisk oppgaver som er levert for sent)

7799 Tvangsmulkt uten fradrag (typisk straffeskatt ved alvorlige feil)

Eksempel 6

Fiken viser nå 17.000 kr "Å betale". Du har 10.000 kr til gode på et annet offentlig krav, men Skatteetaten betaler ikke ut dette til deg fordi du skylder 17.000 kr her på mva-oppgaven. Du skylder da 7.000 kr samlet.

Løsning: Registrer 7.000 kr som betalt på denne oppgaven når du betaler disse 7.000 kr. Klikk så på "Sett som oppgjort manuelt" på denne oppgaven og de andre offentlige kravene det er motregnet mot. 

Gå så på Annet -> Fri postering og legg inn: 10.000 kr Debet 2740 Kredit XXXX (se listen av kontoer over)

Eksempel 7

Du har fått mindre til gode på denne oppgaven fordi du ikke har betalt et annet offentlig krav.

Fiken viser nå 10.000 kr Til gode. Du skyldte 7.000 kr på en annen mva-oppgave, men Skatteetaten betaler kun 3.000 kr til deg siden du skyldte 7.000 kr på den andre oppgaven. 

Løsning: Registrer 3.000 kr som innbetalt på denne oppgaven. Klikk så på "Sett som oppgjort manuelt" på denne oppgaven og de andre offentlige kravene det er motregnet mot. 

Gå så på Annet -> Fri postering og legg inn: 7.000 kr Debet XXXX (se listen av kontoer over) Kredit 2740

4. Betaling lagt inn et annet sted

Eksempel 8

Dersom du allerede har registrert denne betalingen på en annen måte, feks via Annet -> Import fra nettbank, eller under Annet -> Fri postering så skal du ikke registrere betalingen på nytt her. Da kan du klikke på "Sett som oppgjort manuelt". Dersom du i et enkeltpersonforetak har betalt mva-oppgaven men fra en privat konto, så kan du klikke på "Registrer betaling" og så velge "Betalt privat". 

5. Jeg har sendt mva-oppgave manuelt på Altinn som viser en annen sum enn Fiken

Den endelige mva-oppgaven som leveres for en termin må etter reglene til Skatteetaten være lik oppgaven som vises i regnskapsprogrammet. Dersom oppgaven på Altinn viser noe annet enn det som nå vises i Fiken, så er enten den oppgaven som er tidligere levert på Altinn feil, eller så er regnskapet i Fiken feil.

Eksempel 9

Du har levert manuell mva-oppgave direkte på Altinn eller fra et tidligere system og denne viser et annet beløp å betale/til gode enn det som er levert inn tidligere manuelt har du to alternativer.

1. Send oppgaven på nytt fra Fiken og velg at den skal erstatte tidligere oppgaver. Du må så gå tilbake til 'Registrer betaling' og kan inne på selve betalingen og endre til den sum og dato du faktisk betalte. Etter du har gjort det kan du registrere enda en betaling om du faktisk betalte flere ganger.

2. Gjør nødvendige korreksjoner i regnskapet ved å endre kjøp og salg du kan ha registrert feil i Fiken slik at det stemmer med det som tidligere er sendt inn.

6. Jeg var ikke mva-pliktig men har beløp på mva-oppgaven

Dersom det vises et beløp til gode/å betale i en mva-oppgave som du ikke var registrert så finnes det litt forskjellige alternativer.

Eksempel 10

Du ble for eksempel mva-registrert i 2021 og skulle levere første mva-oppgave for mai/juni, men ser nå på oppgaven for mars/april at det der står et tall til gode. Du har da to valg:

1. Endre kjøpene som er registrert med mva. fradrag til 0% mva, slik at mva-oppgaven viser 0 kr til gode.

2. Krev tilbakegående mva-oppgjør som vist her. Ikke alle ha lov til å kreve tilbakegående mva. Dersom du ikke har lov til det må du følge punkt 1. 

Eksempel 11

Du ble for eksempel mva-registrert i 2021 og skulle levere første mva-oppgave for mai/juni, men ser nå på oppgaven for mars/april at det der står en sum å betale. Dette kan skyldes to grunner:

1. Du kar krevd inn mva fra en kunde før du var mva-registrert. Les her om hvordan du retter det.

2. Du har ikke krevd inn feil mva fra kunden, men registrert noe feil under Salg -> Annet salg. Gå inn på salget og endre det så det blir riktig.