Dersom du faktisk får en tolldeklarasjon så skal den alltid føres basert på informasjonen i tolldeklarasjonen uten at du trenger å legge inn noen tall fra selve kjøpet. Dersom du har fått en faktura fra leverandør eller speditør så skal også disse føres, men hva enn som står i disse endrer ikke måten du skal føre selve tolldeklarasjonen. 

I Altinn får du hver måned du har importert noe en oversikt over tollverdien på det du har importert. Denne tollverdien vil nesten alltid avvike litt fra det du har betalt for varene, men du skal bruke den verdien som står på Tolldeklarasjonen.

I de aller fleste tilfeller bruker du verdien du finner under "Statistisk verdi" i Tolldeklarasjonsoversikten fra Altinn. I sjeldne tilfeller hvor det er lagt særavgifter og andre avgifter enn merverdiavgift på varene som importeres, er disse avgiftene oppført under "Avgift" i deklarasjonsoversikten. Dette beløpet legges da sammen med beløpet under "Statistisk verdi", og du bruker summen av disse i bokføringen. Merk at hvis du har utførsel på tolldeklarasjonen skal det ikke føres i regnskapet.

1. Hvorfor du fører tolldeklarasjonen

Tolldeklarasjonen skal føres basert på summen i norske kroner som står i tolldeklarasjonen, ikke hva tilsvarende sum var på det originale kjøpet. På grunn av valutasvingningene så vil disse summene nesten alltid være litt forskjellige, men du skal da bruke den summen som står i tolldeklarasjonen. En annen ting som er viktig å få med seg er at tolldeklarasjonen som oftest kun er for statistisk bruk og for at Skatteetaten kan sjekke innlevert mva. oppgave mot hva som er deklarert hos Tollvesenet. Skatteetaten vil reagere dersom den ikke innrapporteres, selv om tolldeklarasjonen nesten aldri vil endre sum å betale på mva. oppgaven. Dersom mva. oppgaven din viste 10.000 kr å betale før du la inn tolldeklarasjonen, så skal den fortsatt vise 10.000 kr å betale etter at du har lagt inn tolldeklarasjonen. 

Utgangspunktet er at når du kjøper en ting fra utlandet så skal du verken tjene eller tape på å kjøpe denne tingen i utlandet i forhold på å kjøpe den i Norge. Dersom du kjøper noe for 10.000 kr i Norge, så ville selger ha lagt på 2.500 kr i mva, og du måtte ha betalt 12.500 kr. Du ville da ha fått mva. fradrag for 2.500 kr og sitter igjen med en utgift på 10.000 kr. 

Hovedregelen blir derfor feks når du kjøper en vare for å selge videre med mva, at når du kjøper noe for 10.000 kr så skal Tollvesenet legge på 2.500 kr (siden leverandøren din ikke har lov til å gjøre det), men samtidig så skal du få mva. fradrag for de samme 2.500 kr. Du sitter da igjen med en utgift på 10.000 kr som er det samme som om dette var kjøpt i Norge. Dette gjøres ved å velge mva-kode 81 når du fører tolldeklarasjonen og dette endrer ikke beløp å betale. 

Men det finnes noen unntak:

1. Du har kjøpt en ting som ikke ville hatt mva. i Norge, feks et kunstverk. Du skal da bruke Kode 85 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av (dette vises på post 11 men endrer ikke beløp å betale)

2. Du har kjøpt en ting som ville hatt 15% mva i Norge og som du ville fått mva. fradrag for. Feks. mat du kjøper inn for å selge videre. Du skal da bruke Kode 83 Fradragsberettiget innførsel, middels sats (dette vises på post 11 og 18 men endrer ikke beløp å betale)

3. Du har kjøpt en ting som ville hatt 15% mva i Norge og som du IKKE ville fått mva. fradrag for. Feks. mat du kjøper inn til de ansatte. Kode 84 Innførsel av varer uten mva-fradrag, middels sats (dette vises på post 10 og endrer beløp å betale)

4. Du har kjøpt en ting som ville hatt 25% mva. i Norge men som du IKKE ville fått mva. fradrag for (Feks. alkohol, representasjon eller gaver til de ansatte) Su skal da bruke Kode 82 Innførsel av varer uten mva-fradrag, høy sats (dette vises på post 9 og endrer beløp å betale)

2. Hvordan du fører tolldeklarasjonen

Tolldeklarasjonen fører du under Annet->Fri postering. 

  1. Dato skal være siste dato som står i perioden på selve tolldeklarasjonen. Hvilken dato kjøpet ble gjort på har ingen betydning her. 
  2. Du skal legge inn samme sum som står her under "Sum innførsel", uavhengig av hva som var på selve fakturaen(e), eller om det er flere linjer på tolldeklarasjonen.
  3. Dersom du også har en sum under "Avgift" så legger du til den summen også. Dersom du ikke har noen sum på "Avgift" så legger du kun inn summen på "Sum innførsel"
  4. Regnskapskontoen kan være konto 7798 Annen kostnad både på venstresiden og høyresiden.
  5. Men mva. kodene skal være forskjellige. På venstresiden velger du som oftest mva kode 81. (Les om unntak i avsnittet "Hvorfor du fører tolldeklarasjonen". 
  6. På høyresiden velger du alltid mva kode Ingen.