De som frakter varer (fra utlandet) til deg kalles en speditør. Dette kan for eksempel være UPS, DHL eller Posten. Dersom du får en regning fra en speditør i forbindelse med import av varer så skal den alltid føres basert på informasjonen i regningen fra speditøren, uten at du trenger å legge inn noen tall fra selve kjøpet fra leverandøren. Dersom du har fått en faktura fra de du kjøpte varen fra eller en tolldeklarasjon så skal også disse føres, men hva enn som står i disse endrer ikke måten du skal føre selve fakturaen fra speditøren. 

Hvis foretaket ditt ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret registrerer du fakturaen som et eget kjøp under Kjøp->Nytt kjøp. Bruk da feks kostnadskonto 4360 — Frakt, toll og spedisjon på innkjøp av varer for videresalg.

Hvis foretaket ditt er registrert i Merverdiavgiftsregisteret registrerer du også fakturaen som et eget kjøp under Kjøp->Nytt kjøp. Men det kan da være at du må dele opp kjøpet i flere linjer. Dette gjelder spesielt om det finnes en linje som heter "mva" eller "utlegg mva". Da klikker du på "Del beløpet over flere kontoer" og legger inn de forskjellige linjene. Dersom du har flere linjer på frakt/provisjon med samme mva. sats så kan disse slås sammen til en linje i regnskapsføringen. Dersom du har to linjer på frakt/provisjon i fakturaen og den ene er med mva. og den andre uten mva, så må du dele dette opp i to linjer også i Fiken. Kontroller alltid på slutten at det totale beløpet på fakturaen fra speditøren er identisk i Fiken som på den faktiske fakturaen. ,

Vi viser her et typisk eksempel på en faktura datert 27.10.2020 fra UPS på til sammen 348 kr. 183 kr av dette er "ren mva" som skal redusere beløp å betale på mva. oppgaven med 183 kr. Resten er vanlig provisjon/frakt. Denne fakturaen ble så betalt fra driftskontoen 15.11.2020.

Registrer først kjøpet under Kjøp->Nytt kjøp basert på informasjonen i fakturaen fra UPS.  


For å få opp "Direkteposteres mot MVA-konto" skal du ikke velge kostnadskonto. Du skriver kun inn bruttobeløpet og velger "Kun 25%" i feltet for "Mva". 


Dersom du allerede har betalt fakturaen når du registrerer kjøpet kan du legge inn betalingen samtidig med fakturaen ved å markere for "Kryss av dersom handelen er betalt". Dersom du betaler senere, kan du finne igjen kjøpet under Kjøp->Kjøpsoversikt og registrere betalingen der. 


Mulig feilmelding om post 7 og 9/12 på mva. oppgaven

Dersom du har fått feilmelding på mva. oppgaven om avvik mellom post 17 og 9/12 så kan den feilmeldingen skyldes at du har betalt mva. direkte til speditør som vist i artikkelen her. 

Når du importerer varer fra utlandet betaler du som oftest ikke noe i faktisk mva. til noen, men får i stedet en tolldeklarasjon som skal føres i regnskapet. For enkeltpersonforetak så blir du derimot noen ganger behandlet som privatperson ved importen. Derfor kan du ha fått en regningen fra speditøren på mva. og betalte den.

Det kan i så fall bli korrekt at det skal være et avvik her mellom post 17 og post 9/12. Det er imidlertid naturligvis vanskelig for oss umiddelbart å si om dette er grunnen til feilmeldingen hos deg. Dersom dette er grunn til feilmeldingen kan du sende inn mva. oppgaven men skrive en kort kommentar til Skatteetaten;

"Avvik mellom post 17 og 9/12 skyldes av mva ved import ble betalt direkte til speditør."