Det er mange fiskere som benytter Fiken som regnskapsprogram. Fiken er et generelt regnskapsprogram, og er derfor ikke spesielt tilrettelagt for enkelte bransjer. Målet vårt er at så mange som mulig skal klare å føre regnskapet sitt selv, og dermed skal Fiken være enklest mulig å bruke for alle, også uten regnskapserfaring. Ta gjerne en titt her for å se hvordan programmet fungerer, og hvordan du kan komme i gang med Fiken.

Et regnskap for fiskere har noen spesielle krav og skjemaer som ikke gjelder for andre typer foretak. Mye av dette støtter vi automatisk (feks 11,11% mva. og avskrivninger av fiskebåter), men noe (feks RF-1213 Fiskerifradrag) må legges til manuelt i etterkant. Men det er uansett fullt mulig å bruke Fiken når du driver med fiskeri. Vi viser der i artikkelen de viktigste temaene om fiskeri basert på tilbakemeldinger vi har fått fra fiskere som allerede bruker Fiken. Savner du noe, så send en e-post til kontakt@fiken.no.

1. Inngående balanse

Dersom du har et helt nytt enkeltpersonforetak så har du ingen inngående balanse og kan bare hopper over denne delen. For eksisterende foretak eller nye AS så må du legge inn en inngående balanse. Du må da finne en utgående rapport fra det gamle systemet som legges inn som en inngående rapport i Fiken. Dette er tall som forteller Fiken noe om hvilke verdier og gjeld som fantes i organisasjonen på den datoen dere gikk over til Fiken. Dette gjør du under Annet->Inngående balanse på samme måte som for andre foretak. 

2. Aktivere 11,11% mva.

Mange fiskere skal føre salg og kjøp med 11,11% mva. Fiken støtter 11,11% mva, men siden dette ikke er aktuelt for de fleste foretak, må du først aktivere dette valget. Dette kan du gjøre under Kjøp->Nytt kjøp. Etter at du har gjort dette en gang, kan du etterpå bruke feks. konto 4030 — Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats med 11,11% mva. om dette er varekjøp, og feks konto 3030 — Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats for salg med 11,11% mva. 

  1. Velg mva-type.
  2. Klikk på Innstillinger
  3. Huk av for 11,11%
  4. Og til slutt Lagre innstillinger.


3. MVA-oppgaver

Vi støtter automatisk innlevering av den alminnelige mva-oppgaver og næringsoppgaver, men ikke skjemaene som er spesifikke kun for primærnæringen. Vi har automatisk støtte for feks. RF-0002 Mva oppgave for alminnelige næring, men ikke for RF-0004 Mva-oppgave for primærnæringen. Men du har alle tallene du trenger i Fiken og kan legge disse inn på Altinn.

Fiken støtter ikke delte mva-oppgaver. Det vil si at du kan føre i Fiken om alt skal rapporteres på den alminnelige mva. oppgaven eller om alt skal rapporteres på mva. oppgaven for primærnæringen. Dette inkluderer også innrapportering med 11,11% mva. Du kan fint sende en alminnelig mva. oppgave fra Fiken selv om denne har har to forskjellige mva. satser, både 11,11% mva og 25% mva. 

Men det er dessverre ikke mulig å bruke Fiken om du skal levere to forskjellige mva. oppgaver, det vil si  både den alminnelige mva oppgaven (RF-0002) og mva. oppgaven for primærnæring (RF-0004). Dersom du skal levere begge oppgavene er det likevel i noen tilfeller mulig å søke om å få endret dette slik at du kun trenger å levere en av de. 


Hvordan legge inn mva-oppgave for primærnæringen

Klikk på linken her for å komme til rett oppgave på Altinn. Sjekk så summene på de forskjellige linjene i Fiken og legg de inn på tilsvarende steder på RF-0004 på Altinn.

Kontroller tilslutt at summen å betale/tilgode blir lik i Fiken som på Altinn.

  • A. Opprett mva-oppgaven i Fiken.
  • B. Velg at den blir manuelt sendt inn.
  • C. Registrer betaling
image
  • A. Kontroller skjemaet på Altinn
  • B Signer og send inn på Altinn.
image

4. Avregning fra Norges Råfisklag

Vi har ikke en automatisk integrasjon mot Norges Råfisklag, men har mange fiskere som fører denne i Fiken. Vi kan gjerne hjelpe deg med å sette opp denne første gangen for deg, så går det nok enkelt neste gang. Vi viser her et eksempel på en typisk avregning du kan registrere under Annet->Fri postering. Dersom du skulle ha noen problemer med å sette den opp, så send et skjermbilde av hvor det stopper opp til oss på e-post kontakt@fiken.no, så hjelper vi deg videre. 5. Salg

Andre salg kan du registrere på samme måte som andre foretak i Fiken. Du kan feks. enkelt sende ut fakturaer fra Fiken eller registrere andre typer inntekter.

6. Kjøp og regnskapskontoer

Kjøp for fiskere registreres som alle andre foretak. Det er mulig å opprette egne regnskapskontoer under Oversikt->Kontoer i tillegg til de som allerede finnes i Fiken. Men normalt anbefaler vi ikke å opprette egne kontoer i Fiken siden disse blir vanskeligere å koble med tanke på Mva- og Næringsoppgaven. Du får derfor også en advarsel dersom du forsøker å opprette egne kontoer.

7. Lønnsmodulen

Dersom foretaket deres ikke har ansatte så trenger dere ikke å bruke lønnsmodulen. Er det kun deg selv i ditt egne enkeltpersonforetak så skal du aldri bruke lønnsmodulen. Men dersom dere har ansatte så må dere legge disse inn i lønnsmodulen og føre lønn i hovedtrekk på samme måte som for andre selskaper.

Men det finnes også en noen spesialregler for fiskere.

Lott

Dersom dere skal betale ut etter Lott må dette registreres som en lønnsytelse i lønnsmodulen til Fiken før det kan betales ut.

Du må manuelt opprette denne lønnstypen (siden det er få selskaper som har Lott). Du oppretter den ved å gå til Lønn->Lønnstyper og trekk, og oppretter en ny lønnstype med innrapportering som bildet under viser. Etter at du har gjort det en gang kan du velge Lott som en vanlig lønnslinje på alle framtidige lønnsutbetalinger.Arbeidsgiveravgift på feriepenger.

Feriepenger er i utgangspunktet arbeidsgiveravgiftspliktig og de fleste skal få arbeidsgiveravgift på feriepengene. Men enkelte fiskere slipper arbeidsgiveravgift på feriepenger. Fiken fanger dessverre ikke opp dette automatisk i unntakstilfellene for fiskere.  Du trenger ikke å tenke på dette i de vanlige lønnsutbetalingene. Men når du skal betale ut feriepengene må du fjerne arbeidsgiveravgiften på feriepengene, slik at denne blir null. 


Endring i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget

Dersom du har behov får å legge til mer arbeidsgiveravgift eller redusere arbeidsgiveravgift som er lagt inn på en ansatt, så kan du enkelt gjøre det direkte på en lønnsutbetaling.


8. Båt som en eiendel

9. Næringsoppgaven og Skattemelding for fiskere RF-1213

Når du skal gjøre en årsavslutning i Fiken så gjør du det på samme måte som alle andre foretak i Fiken.