I artikkelen her vil vi se på hvordan du registrerer kjøp, salg, innbytte og lån knyttet til en bil som tilhører foretaket. I artikkelen vil vi kun nevne bil, men artikkelen kan i det vesentlige brukes tilsvarende for feks traktorer, båter, maskiner eller hvilke som helst andre eiendeler.

Dersom du som enkeltpersonforetak bruker din private bil under 6.000 km så skal du ikke følge denne artikkelen. Dersom du kjører mer enn 6.000 km i enkeltpersonforetaket må du som hovedregel ta inn bilen i foretaket, men merk at du da også må skatte av eventuell privat bruk. For AS er det kun biler som står registrert på foretaket som skal følge artikkelen. For informasjon om hvordan du fører fortløpende utgifter knyttet til bil og privat beskatning beregnes kan du ta en titt her:

Vi viser her de vanligste måtene en bil kan kjøpes eller selges. Alle punktene utenom det siste forutsetter at dette er biler som eiendeler. 

1. Kjøp av bil

Dersom du kjøper en bil som skal tilhøre foretaket så registreres dette som et vanlig kjøp av en ny eiendel. Dersom bil kjøpes i forbindelse med et innbytte skal du følge punkt 3 under. Du vil som hovedregel ikke få mva. fradrag for kjøp av bil, men det finnes unntak knyttet til biler med grønne skilter.

Dersom du i aksjeselskap har tatt opp et lån for å kunne betale dette kjøpet, så skal du likevel registrere hele kjøpet som betalt fra bankkontoen så lenge banken først betalte disse inn til driftskontoen din. Du må bare i tillegg føre selve lånet som et låneopptak. Enkeltpersonforetak kan føre betalinger via private lån som "Betalt privat" og trenger ikke å legge inn lånet i regnskapet.

Vi vil her vise et typisk eksempel der du kjøper en bil for 400.000 kr, du betaler 300.000 fra bankkontoen din og banken betaler 100.000 kr direkte til bilforhandleren. 

1. Registrer kjøpet på 400.000 kr uten å registrere noen betaling, men opprett dette som en eiendel på 400.000 kr når Fiken foreslår det.

2. Registrer betalingen som faktisk gikk ut av driftskontoen din, i vårt eksempel 300.000 kr (Dersom hele summen er betalt direkte fra banken som lån så hopper du over dette punktet.) Dersom hele kjøpet ble betalt direkte fra driftskontoen så er du nå ferdig og trenger ikke å fortsette. 

3. Dersom ikke hele summen ble betalt fra driftskontoen klikker du på "Sett til oppgjort uten betaling".

4. Registrer den siste betalingen fra lånet under Annet->Fri postering.

5. Gå så til Foretak->Gjeld. Opprett lånet på 100.000 kr. Fiken vil her automatisk foreslå dette for deg.

2. Salg av bil

Dersom du selger en bil som tilhører foretaket så registreres dette som et vanlig salg av en eiendel. Salg av bruktbiler skal som hovedregel være fritatt for mva. Salg av ny bil skal som hovedregel være med 25% mva. Dersom bil selges i forbindelse med et innbytte skal du følge punkt 3 under.

3. Innbytte av bil

Innbytte av bil er vanlig ved kjøp og salg via en profesjonell forhandler. Du leverer inn din gamle bil og får da en redusert pris på den nye bilen din. Vi viser her et typisk eksempel der du: 

 • Selger en bil (som du tidligere har registrert som eiendel) for 100.000 kr. 
 • Du kjøper samtidig en bil for 400.000 kr
 • Du betaler da kun mellomlegget på 300.000 kr til bilforhandleren. 
 • 120.000 kr av dette er betalt fra driftskontoen din. 
 • 180.000 kr er betalt direkte fra banken din uten at de kom innom driftskontoen din.

(Dersom du derimot har tatt opp lån som først kom inn på driftskontoen din så må du først føre selve lånet som et låneopptak inn til driftskontoen, og så registrere hele betalingen direkte fra driftskontoen.)


1. Du må først registrere salget av eiendelen i eiendelsregisteret (den gamle bilen) på 100.000 kr. 

Når du kommer til steget om faktura velger du "Ikke opprett faktura".


2. Så må du registrere inntekten og betaling i regnskapet. Det gjør du under Annet->Fri postering

 1. Legg inn salgssummen på 100.000 kr (som oftest fritatt for mva)
 2. Legg inn kjøpesummen som leverandørgjeld på 400.000 kr
 3. Legg inn betaling som har skjedd fra driftskontoen (hopp over denne om alt er betalt fra banken)
 4. Legg inn betalingen som har skjedd direkte fra banken(hopp over denne om alt er betalt fra driftskontoen)
 5. Opprett posteringen


3. Så må du registrere kjøpet av den nye bilen på 400.000 kr under Kjøp->Nytt kjøp

Det er vanlig å bruke er kontoene 1231 — Personbiler/stasjonsvogner, 1235 — Varebiler, klasse 1 eller 1236 — Varebiler, klasse 2 (for bil med grønne skilter). Ikke registrer noen betaling (siden du har registrert betalingen i punktet over) men velg "Sett til oppgjort uten betaling".


4. Opprett bilen som en eiendel på 400.000 kr når Fiken foreslår det. 


4. Kjøpe eller selge en bil mellom deg som privatperson og enkeltpersonforetaket ditt

Dersom du som privatperson har en privat bil som du kjører mindre enn 6000 km i året, kan du som hovedregel ikke ta inn denne i foretaket. Dersom du kjører mer enn 6000 km (og det ikke er et et unntak for kun dette ene året) så må du ta inn bilen i foretaket for å kunne få fradrag for bil. Dersom du senere går under 6000 km (og det ikke er et et unntak for kun dette ene året) så må foretaket selge denne bilen til privatpersonen.

Kjøp

Dersom dette er en bil som er kjøp fra andre i løpet av regnskapsåret så kan du føre kjøpet som vist i punkt 1 eller 2 tidligere i hjelperartikkelen.

Dersom dette er en bil som er kjøpt privat i et tidligere år, men nå i år ønsker å ta den inn i enkeltpersonforetaket ditt, så kan du gjøre det. Dette er forutsatt at du bruker gjenstanden hovedsakelig i selskapet. Du kan da selge denne fra deg som privatperson til selskapet. Dette registreres i utgangspunktet som et helt vanlig kjøp med deg selv som privatperson som leverandør. Men det er noen ting som er viktig å være klar over.

 • Tingen kan da føres på Kjøp -> Nytt kjøp med feks. kostnadskonto 6530 Spesialutstyr dersom den koster under 15.000 kr eller 1290 om den koster over 15.000 kr.
 • Prisen skal da IKKE være det du kjøpte den for i tidligere år, men må være en mest mulig realistisk verdsettelse over hva du kunne solgt denne bilen på bruktmarkedet i dag (sjekk feks finn.no hva tilsvarende ting ligger på). Du kan ikke selge den kunstig lavt eller høyt.
 • Selskapet trenger ikke faktisk å betale salgssummen, du kan markere kjøpet som "Betalt privat".
 • Privatpersoner kan ikke være mva-registrerte og kan derfor ikke legge mva på prisen. Du har derfor ikke noe mva-beløp å trekke fra hvis bedriften din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og fører derfor kjøpet med "Ingen" som mva-valg.
 • Bokføring av et kjøp gjør at man krever et skattefradrag, og det må derfor dokumenteres med et bilag. Du som privatperson må da lage en skriftlig avtale med enkeltpersonforetaket ditt som du kan sette opp i et tekstbehandlingsprogram. Bilaget må inneholde minst samme informasjon som er pålagt for en faktura, altså:
  • Kjøpsdato (dagens dato)
  • Selgers navn og adresse
  • Kjøpers navn, samt adresse eller organisasjonsnummer
  • Beskrivelse av hva som selges
  • Tidspunkt og sted for overlevering, og
  • Pris

Salg

Dersom du ønsker å selge en bil fra foretaket til deg som privatperson så er det fullt mulig. Du må da følge hjelpeartikkelen om salg av eiendel og opprette faktura til deg selv som privatperson som kunde. 

 • Prisen må være en mest mulig realistisk verdsettelse over hva du kunne solgt denne bilen på bruktmarkedet i dag (sjekk feks finn.no hva tilsvarende ting ligger på). Du kan ikke selge den kunstig lavt eller høyt.
 • Du som privatperson trenger ikke faktisk å betale salgssummen, foretaket kan markere salget som "Innbetalt privat".


5. Kjøpe eller selge en bil mellom deg som eier og aksjeselskapet ditt

Kjøp og salg mellom aksjeselskapet og deg som eier og foregår på samme måte salg mellom aksjeselskapet og alle andre potensielle kunder. Dersom bilen blir solgt til foretaket er det viktig at dette også registreres hos Biltilsynet og forsikringsselskapet. Dersom du som privatperson selger en bil til aksjeselskapet, så må du som privatperson skatte av eventuell senere privat bruk av denne bilen.

Kjøp

Dette registreres i utgangspunktet som et helt vanlig kjøp med deg selv som privatperson som leverandør. Men det er noen ting som er viktig å være klar over.

 • Tingen kan da føres på Kjøp -> Nytt kjøp med feks. kostnadskonto 6530 Spesialutstyr dersom den koster under 15.000 kr eller 1290 om den koster over 15.000 kr.
 • Prisen skal da IKKE være det du kjøpte den for i tidligere år, men må være en mest mulig realistisk verdsettelse over hva du kunne solgt denne bilen på bruktmarkedet i dag (sjekk feks finn.no hva tilsvarende ting ligger på). Du kan ikke selge den kunstig lavt eller høyt.
 • Selskapet må betale denne summen eller eventuelt motregne mot annen gjeld mellom foretak og eier.
 • Privatpersoner kan ikke være mva-registrerte og kan derfor ikke legge mva på prisen. Du har derfor ikke noe mva-beløp å trekke fra hvis bedriften din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og fører derfor kjøpet med "Ingen" som mva-valg.
 • Bokføring av et kjøp gjør at man krever et skattefradrag, og det må derfor dokumenteres med et bilag. Du som privatperson må da lage en skriftlig avtale med enkeltpersonforetaket ditt som du kan sette opp i et tekstbehandlingsprogram. Bilaget må inneholde minst samme informasjon som er pålagt for en faktura, altså:
  • Kjøpsdato (dagens dato)
  • Selgers navn og adresse
  • Kjøpers navn, samt adresse eller organisasjonsnummer
  • Beskrivelse av hva som selges
  • Tidspunkt og sted for overlevering, og
  • Pris

Salg

Dersom du ønsker å selge en bil fra foretaket til deg som privatperson så er det fullt mulig. Du må da følge hjelpeartikkelen om salg av eiendel og opprette faktura til deg selv som privatperson som kunde. 

 • Prisen må være en mest mulig realistisk verdsettelse over hva du kunne solgt denne bilen på bruktmarkedet i dag (sjekk feks finn.no hva tilsvarende ting ligger på). Du kan ikke selge den kunstig lavt eller høyt.
 • Du som privatperson må betale denne summen eller eventuelt motregne mot annen gjeld mellom foretak og eier.6. Kjøp og salg av biler som ikke er eiendeler

Biler som varekjøp eller varesalg, det vil si at det ikke kjøpes inn for å brukes i foretaket men for å selges videre, skal som hovedregel føres på tilsvarende måter som bilene nevnt i punktene over her. Men ett viktig unntak er at disse ikke skal registreres som eiendeler (selv om de koster mer enn 15.000 kr).

Varekjøp av bil kan føres på konto 4300 — Innkjøp av varer for videresalg (bruktbiler har som hovedregel Ingen mva.)

Varesalg av bruktbil som tidligere er registrert i Norge kan føres på konto 3100 — Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

Varesalg av nye biler kan føres mot konto 3000 — Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats.