Fra 2022 (for regnskapsår 2021) gjør Skatteetaten store endringer i hvordan regnskapet for AS og enkeltpersonforetak innrapporteres. Når du bruker Fiken trenger ikke gjøre noe aktivt, vi velger riktig oppgave for deg og du sender inn som normalt - med den nye skattemeldingen blir innleveringen enklere og raskere.

Med ny skattemelding støtter vi alle selskap vi tidligere har støttet og noen nye selskaper. Under forklarer vi de viktigste endringene og overgangsreglene.

1. Hva er nytt? Hvorfor endrer Skatteetaten reglene?

Formålet med de nye reglene er å forenkle og effektivisere innlevering av Skattemeldingen, samt å hjelpe brukere til å unngå feil ved utfylling. Skatteetaten har erfart at ved manuell innlevering direkte på Altinn så blir det levert mer feil, enn for de innleveringene som skjer via regnskapsprogrammer som Fiken. Derfor ønsker Skatteetaten å gjøre innlevering via programmer enda lettere. Dette er et prosjekt vi har jobbet lenge med i Fiken, og har fått til en veldig god løsning for våre kunder. I fjor fikk flere tusen enkeltpersonforetak testet løsningen i Fiken, og tilbakemeldingene vi fikk var at innsendingen gikk mye raskere, det var enklere å forstå tallene sine, og man var mer trygg på at Skattemeldingen var korrekt. I år har vi gjort flere forbedringer, og støtter enda flere selskapsformer. Vi tror at den nye Skattemeldingen i Fiken vil kurere skrekken for å levere Skattemeldingen for mange små foretak.

Enkeltpersonforetak

 • Alle Enkeltpersonforetak med omsetning over 50.000 anbefales nå å levere en ny skattemelding fra et regnskapssystem. Denne nye skattemeldingen skal du fullføre i Fiken og vil umiddelbart kunne se om du får restskatt/ penger til gode.

AS

 • Alle AS må framover levere en ny skattemelding fra regnskapssystem. Det vil ikke lengre være mulig å levere manuelt direkte på Altinn. Denne nye skattemeldingen skal fullføres 100% i Fiken.
 • AS må i tillegg levere Årsregnskapet på samme måten som før.

2. Hva betyr dette for meg som leverte via Fiken (eller annet system) i fjor? Hva må jeg gjøre annerledes nå?

Enkeltpersonforetak

 • Du trenger ikke å gjøre noe spesielt nytt. Du gjør årsavslutning som før. Når du så starter på innleveringen vil Fiken automatisk sette deg over til den nye typen innlevering. Denne ser litt annerledes ut og vil være litt enklere å fylle ut. Du kan fullføre jobben fra Fiken og vil automatisk se om du får restskatt/penger til gode.
 • Noen få foretak, for eksempel de som er revisorpliktige vil måtte levere etter gammel metode, men Fiken vil gjenkjenne det automatisk for deg og velge gammel metode om du er en av disse.

AS

 • Du trenger ikke å gjøre noe spesielt. Du gjør årsavslutning som før. Når du så starter på innleveringen vil Fiken automatisk sette deg over til den nye typen innlevering. Denne ser litt annerledes ut og vil være litt enklere å fylle ut. Du kan fullføre jobben fra Fiken.
 • Noen få foretak, for eksempel de som er revisorpliktige vil måtte levere etter gammel metode, men Fiken vil gjenkjenne det automatisk for deg og velge gammel metode om du er en av disse.

3. Hva betyr dette for meg som leverte manuelt på Altinn i fjor? Hva må jeg gjøre annerledes nå?

Enkeltpersonforetak

 • Dersom du leverte den forenklede innleveringen for enkeltpersonforetak med under 50.000 kr i omsetning, vil det fortsatt være mulig framover på samme måte som før.
 • For alle andre enkeltpersonforetak så anbefaler Skatteetaten at du nå skal levere fra et regnskapssystem.
 • De minste enkeltpersonforetakene med enkleste behov vil ha mulighet til å levere via en ny portal på Skatteetaten, men Skatteetaten anbefaler at også disse leverer fra et system som Fiken (reglene fra Skatteetaten om hvem som kan bruke denne ordningen er ikke helt klare enda).
 • Næringsrapport Skatt eksisterer ikke lenger. Du kan derfor ikke lengre levere Næringsrapport Skatt manuelt på Altinn.

AS

 • Alle AS må levere fra et regnskapssystem. De kan ikke lenger levere manuelt på Altinn.
 • Næringsrapport Skatt eksisterer ikke lenger. Du kan derfor ikke lenger levere Næringsrapport Skatt manuelt på Altinn.

4. Når fjernes de gamle løsningene? Hva slags overgangsordning finnes det?

Skatteetaten anbefaler at alle raskest mulig går over til den nye løsningen. Men det finnes noen overgangsregler som tillater å levere etter gammel metode en liten stund til:

 • Næringsoppgaven for Enkeltpersonforetak er mulig å levere for 2021, men ikke for 2022. Etter dette må ny løsning benyttes.
 • Næringsoppgaven for AS er mulig å levere for 2021 og 2022, men ikke 2023. Det vil si at man må bruke ny versjon fra regnskapsåret 2023, men det er fordeler å starte tidligere.

5. Hvilke av foretakene som leverte Næringsoppgaven fra Fiken for 2020 vil ikke kunne levere etter den nye i 2021?

Skatteetaten har ikke reglene helt klart over hvem som ikke vil kunne levere etter den nye metoden. Men de som ikke kan levere gjennom den nye løsningen, leverer da etter gammel løsning og Fiken vil automatisk gjenkjenne dette slik at programmet vil koble deg til den gamle løsningen. Fra 2022 av så vil også disse levere fra den nye ordningen. Foreløpig virker det som at følgende foretak ikke kan levere etter den nye metoden i 2021:

 • Alle foretak som har revisor.
 • Selskaper med kraftverk (eiendel i saldogruppe G).
 • Skogbruk.
 • AS som er formuesskattepliktige (det er veldig få av disse).
 • AS som utsteder eller mottar konsernbidrag.

6. Hvilke innleveringer støtter Fiken automatisk i 2021, som vi ikke støttet i den gamle Skattemeldingen/Næringsoppgaven for 2020?

 • Billedkunstnere måtte før levere en manuell og komplisert næringsoppgave direkte må Altinn. Nå kan Fiken fylle ut skjemaet automatisk for dere.
 • Bil-skjema.
 • Reindrift-skjema.
 • Eiendom-skjema.
 • Skjema knyttet til Overnattings- og serveringssted.
 • Skjema for Drosje og godstransport.