Fiken er først og fremst laget for å være en enklest mulig løsning for at brukere uten regnskapserfaring skal kunne føre regnskapet sitt selv. Derfor har vi i stor grad prøvd å forenkle både språk og funksjoner så mye som praktisk mulig. Det er allikevel en del ting det kan være nyttig å vite for "proffbrukere" av Fiken, sånn som regnskapsførere som fører på vegne av kunder. Her har vi forsøkt å samle de mest nyttige Fiken-funksjonene som regnskapsførere bør vite om.

Registrering og betaling av inntekter og utgifter 

Du kan enkelt registrere utgifter (kjøp) via innboksen (enten EHF-faktura, videresending av faktura på epost, eller ta bilde med appen), sende disse til nettbanken for betaling, og senere bokføre banktransaksjoner basert på kontoutskriften som kommer automatisk inn i Fiken. Utgående fakturaer bør være med KID slik at innbetalinger bokføres automatisk, og Fiken kan purre automatisk på vegne av klienten.

Last opp kvitteringer til innboksen i Fiken

Når kvitteringer lastes opp i innboksen til Fiken vil Fiken bruke tekstgjenkjenning til å foreslå posteringer. Bruk enten Fiken sin app for å ta bilde av kvitteringer, eller videresend e-poster til en epostadresse som står i innboksen. 

Funksjon for å lukke åpne poster

I Fiken kan du aktivere "rapport for lukket post" (Under Foretak->Foretaksinnstillinger ->Andre innstillinger -> Aktiver rapporter for lukket post). Denne vil da bli tilgjengelig nederst under menyvalget Oversikt, og du kan her lukke poster. 

EHF

EHF-faktura er gratis i Fiken. Det gjelder både mottak og forsendelse av EHF. Når du mottar en EHF-faktura kommer den i innboksen i Fiken. Det er enklere for Fiken å tolke dataene i en EHF-faktura enn i en PDF-faktura, og da vil regnskapet gå enda raskere å føre. 

KID-nummer og automatisk fakturahåndtering

Dersom du sender fakturaer med KID-nummer, vil betalingene gå automatisk inn i regnskapet. Da kan det være smart å aktivere Fiken sin automatiske fakturaoppfølgingsmodul, som gjør at purringer sendes automatisk, og etter en tid sendes det til automatisk inkasso. Dersom selskapet har mange fakturaer kan det være smart å endre innstillingene på bankkontoen til "tvungen KID", noe som vil si at man må bruke KID-nummer for å sende overføringer/betalinger til denne bankkontoen. Det vil gjøre at færre kunder ignorerer å bruke KID-nummer, og vil medføre mindre detektiv-arbeid for regnskapsfører. 

Bankintegrasjon

Har du en bankintegrasjon med Fiken vil transaksjoner komme inn i Fiken, og det vil være enklere å registrere inn- og utbetalinger. Utbetalinger sendes også direkte fra Fiken til nettbank. Et nyttig poeng her er at Fiken får en del informasjon fra transaksjonsdataene til bankene, som gjør at overføringer mellom kontoer, renter og gebyrer kan bokføres automatisk, og i tillegg er det enklere å koble inn- og utbetalinger mot kjøp- og salgstransaksjoner i Fiken. Du vil da også få tilgang til en effektiv løsning for bankavstemming

Eiendeler

Fiken har en eiendelsfunksjon som håndterer både regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger, og gjør jobben med utfylling av årsregnskap og skattemelding automatisk. 

Lønn og pensjon

Lønnsmodulen til Fiken er sømløs, og du kan enkelt hente skattekort, sende a-meldinger og lønnslipper, samt få betalingsinformasjon for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Dersom du har koblet Fiken mot banken kan du også sende dette til betaling fra Fiken. Vi har også en svært god integrasjon mot pensjonsleverandøren DUVI, som gjør innrapportering og betaling av pensjon til en lek.

MVA-oppgaver

Den alminnelige mva. oppgaven kan enkelt leveres direkte fra Fiken, uten at du må signere eller gjøre noe som helst direkte på Altinn.

Skattemelding og årsregnskap

Mange regnskapsførere bruker eksterne systemer for opprettelse og innsendelse av skattemelding og årsregnskap. I Fiken sitter vi allerede på mye av nøkkelinformasjonen til selskapet, og derfor vil det gå mye raskere dersom man bruker Fiken sin modul til utfylling av Næringsoppgave og Årsregnskapet. Fiken støtter også ny versjon av Skattemeldingen til Altinn/Skatteetaten.

Eksporter og rapporter

Fiken har mange nyttige eksporter og rapporter, som ligger under menyvalgene for de forskjellige funksjonalitetene. For eksempel Kjøp->Utestående fra kjøp for å finne en aldersfordelt leverandørreskontro. Vi har også flere eksporter under Foretak->Eksport av regnskap, hvor man kan eksportere hele regnskapet (herunder hovedbok og posteringdetaljer) i Excel. 

Merk at Fiken bruker "bilagsnummer" om vedleggene (dokumentasjonsnummer), mens det andre kaller bilagsnummer kaller Fiken for "posteringsnummer"

Integrasjoner

Fiken kan kobles mot en rekke nettbutikker, kassasystemer, banker og andre eksterne programmer slik at salg og betalinger derfra kan automatisk regnskapføres i Fiken.

Andre nyttige funksjoner