NB! Denne artikkelen skal kun brukes dersom du skal regnskapsføre noe som skjedde i 2020. Artikkelen inneholder informasjon om de gamle ordningene og reglene knyttet til korona som gjaldt i 2020. Det er ikke lengre mulig å søke om støtte etter reglene her.Mars-august 2020 Kompensasjonsordning for næringsdrivende som var pålagt å stenge pga. korona (ikke lenger mulig å levere nye søknader)

For AS så er det kun mulig å søke om kompensasjonsordningen som vi skriver om her i denne artikkelen. For enkeltpersonforetak har vi samlet informasjon om de forskjellige alternativene her. 

Kompensasjonsordningen er en støtteordning for selskaper som har blitt rammet hardt av korona-pandemien. Ordningen gjelder for selskaper med mer enn 5.000 kr i faste uungåelige kostnader (som husleie og forsikring). Disse foretakene kan få deler av inntektene som har forsvunnet fra kundene sine, betalt direkte fra Staten.  

Det er ikke meningen at dette skal dekke alle utgiftene dine, kun hjelpe deg ved å gi en inntekt som kompenserer delvis for bortfallet du har fått på grunn av pandemien. 

Denne artikkelen gjelder for selskaper som er pålagt å stenge av myndighetene. Vi har en egen artikkel for selskaper som ikke er pålagt å stenge.

For foretak som er pålagt, eller har vært pålagt, å stenge så så du få støtte for å dekke de faste kostnadene. Dersom du får mer enn 15.000 kr i støtte en måned skal tallene også kontrolleres av en regnskapsfører før selvangivelsen for 2020 leveres inn (i våren 2021). 

Her følger noen grove eksempler på hva som skal til for å få støtte. Støtte under 5.000 kr utbetales ikke. Med uunngåelige kostnader menes blant annet husleie, telefon og forsikring. 

 • Dersom du har hatt et omsetningsfall på 50% i april 2020, må du ha 11.500 kr i uunngåelige kostnader for å få 5.100 kr i støtte
 • Dersom du har hatt et omsetningsfall på 100% i april 2020, må du ha 5.600 kr i uunngåelige kostnader for å få 5.000 kr i støtte

Hva kan det søkes om?

Du kan søke om å få dekket uunngåelige kostnader som selskapet ikke enkelt kommer seg vekk fra. 

 • Ordningen gjelder i første omgang for mars-august, men det er mulig at den vil bli utvidet. Du kan søke for hver måned uavhengig av hverandre. Dersom du tilfredsstiller vilkårene for mars, vil du få kompensasjon for mars, selv om du ikke tilfredsstiller vilkårene for april og/eller mai. 
 • Du må ha hatt en minimum nedgang på 20% (30% for april eller mai) i omsetningen sammenlignet med samme måned i fjor eller januar/februar 2020 dersom selskapet ditt ikke eksisterte i fjor. 
 • Støtte på under 5.000 kr betales ikke ut.
 • Støtten beregnes etter følgende formel

Reduksjon i omsetning X uunngåelige faste kostnader X 0,90= Støtte

Feks: 0,80 (80% nedgang i omsetningen) X 30.000 kr i uunngåelige kostnader X 0,9 = 21.600 kr i støtte

Hvilke selskaper kan søke?

 • Selskaper registrert i Brønnøysund før 01.03.2020
 • Aksjeselskap som har ansatte 
 • ENK der omsetningen er innehavers hovedinntekt
 • ANS/DA der omsetningen er en av innehavernes hovedinntekt

Hvilke bransjer kan søke?

Foretak som driver innenfor de aller fleste vanlige typer bransjer i Norge kan søke. Men det finnes noen unntak. Selskap innenfor disse næringene kan ikke søke

 • Finansnæringen
 • Elektrisitet- og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • Utenriks varetransport på sjø
 • Private barnehager (har egen støtteordning)
 • Flyselskaper (har egen støtteordning)

Hvordan søke?

Hvordan regne ut fall i omsetningen?

Fallet i omsetningen tar utgangspunkt i salg av varer som er levert og tjenester som er utført i den aktuelle måneden. Dette tallet kan være betydelig annerledes enn det du faktisk har fakturert ut i en måned. Du bør derfor vurdere om det er nødvendig å flytte en inntekt fra en måned til en annen måned (periodisere). Etter at du eventuelt har gjort det kan du gå til Oversikt -> Resultatregnskap og finn følgende tall. Disse tallene skal senere legges inn i skjemaet. 

 1. Omsetningen for mars 2020
 2. Omsetningen for mars 2019.
 3. Omsetning for januar og februar 2020.
 4. Prosentvis nedgang (må være høyere enn 20% for mars eller 30% for april/mai)

Hva er unngåelige kostnader?

Dette er kostnader som ikke enkelt kan sies opp eller med rimelighet kan forventes at forsvinner selv om selskapet har store utfordringer. Dette gjelder for følgende utgifter (konto i Fiken). Du kan se en oversikt over dine utgifter for mars 2020 under Oversikt -> Resultatregnskap. Disse tallene skal senere legges inn i skjemaet.

 • Leie av lokaler (6300)
 • Strøm til lys og varme (6341 og 6345)
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. (6320, 6360, 6391)
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. (6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6490)
 • Regnskap, revisjonshonorar (6701, 6702, 6705, 6721, 6725)
 • Elektronisk kommunikasjon (6901, 6903, 6905, 6907, 6909)
 • Forsikring og avgifter på transportmidler (7041)
 • Kontingenter (7400)
 • Forsikringspremie (7500)
 • Renter på bankinnskudd
 • Renter på gjeld til banker og kredittinstitusjoner

Jeg har fått innvilget og utbetalt støtte. Hvordan skal jeg føre det i Fiken?

Dersom du har fått støtte fører du det under Salg->Annet salg mot konto 3900 (uten mva).

Mer informasjon

 • Jeg har ikke brukt Fiken i 2019. Hvordan kan jeg sammenligne 2020 mot 2019?

  Da må du kontakte regnskapsføreren din for 2019 og be om Resultatregnskap for mars 2019 (og eventuelt april og mai hver for seg).

 • Jeg har brukt Fiken i 2019, men har omsetning i mars 2019 som egentlig er omsetning for februar 2019

  Da kan du periodisere inntekten fra mars 2019 til februar 2019. Les mer om det her: Periodisering av inntekter og kostnader.

 • Jeg har omsetning i mars 2020 som egentlig gjelder for februar 2020

  Da kan du periodisere inntekten fra mars 2020 til februar 2020. Les mer om det her: Periodisering av inntekter og kostnader.

 • Jeg har ført utgifter i mars 2020 mot feil konto. slik at disse ikke er blant utgiftene som regnes som uunngåelige

  Da kan du endre på kjøpene slik at de kommer på korrekt utgiftskonto. Les mer om det her: Endre eller slette et kjøp.

Mars-august 2020 Kompensasjonsordning for næringsdrivende som IKKE var pålagt å stenge pga. korona (ikke lenger mulig å levere nye søknader)

Kompensasjonsordningen er en støtteordning for selskaper som har blitt rammet hardt av korona-pandemien. Ordningen gjelder for selskaper med mer enn 10.000-15.000 kr i faste unngåelige kostander (som husleie og forsikring). Disse foretakene kan få deler av inntektene som har forsvunnet fra kundene sine, betalt direkte fra Staten.  

Det er ikke meningen at dette skal dekke alle utgiftene dine, kun hjelpe deg ved å gi en inntekt som kompenserer delvis for bortfallet du har fått på grunn av pandemien.

Denne artikkelen gjelder for selskaper som ikke er pålagt å stenge av myndighetene. Vi har en egen artikkel for selskaper som ble pålagt å stenge. Dersom du får mer enn 15.000 k ri støtte en måned skal tallene også kontrolleres av en regnskapsfører før selvangivelsen for 2020 leveres inn (i våren 2021). 

Her følger noen grove eksempler på hva som skal til for å få støtte. Støtte under 5.000 kr utbetales ikke. Med uunngåelige kostnader menes blant annet husleie, telefon og forsikring. 

 • Dersom du har hatt et omsetningsfall på 30% i april 2020, må du ha 26.000 kr i uunngåelige kostnader for å få 5.000 kr i støtte
 • Dersom du har hatt et omsetningsfall på 50% i april 2020, må du ha 17.500 kr i uunngåelige kostnader for å få 5.000 kr i støtte
 • Dersom du har hatt et omsetningsfall på 100% i april 2020, må du ha 11.500 kr i uunngåelige kostnader for å få 5.200 kr i støtte
 • Du kan lage ditt eget eksempel her.

Dersom du fortsatt tror dette kan være aktuelt for deg kan du lese mer om hvordan du søker her.

Hva kan det søkes om?

Du kan søke om å få dekket uunngåelige kostnader som selskapet ikke enkelt kommer seg vekk fra. 

 • Ordningen gjelder i første omgang for mars-august, men det er mulig at den vil bli utvidet. Du kan søke for hver måned uavhengig av hverandre. Dersom du tilfredsstiller vilkårene for mars, vil du få kompensasjon for mars, selv om du ikke tilfredsstiller vilkårene for april og/eller mai. 
 • Du må ha hatt en minimum nedgang på 20% (30% for april eller mai) i omsetningen sammenlignet med samme måned i fjor eller januar/februar 2020 dersom selskapet ditt ikke eksisterte i fjor. 
 • Det er en egenandel på 10.000 kr
 • Støtte på under 5.000 kr betales ikke ut.
 • Støtten beregnes etter følgende formel

Reduksjon i omsetning X uunngåelige faste kostnader X 0,80 = Støtte

Feks: 0,40 (40% nedgang i omsetningen) X 30.000 kr (40.000 kr i uunngåelige kostnader minus 10.000 kr i egenandel for mars eller 5.000 kr i egenandel for april/mai) X 0,8 = 9.600 kr i støtte

Hvilke selskaper kan søke?

 • Selskaper registrert i Brønnøysund før 01.03.2020
 • Aksjeselskap som har ansatte 
 • ENK der omsetningen er innehavers hovedinntekt
 • ANS/DA der omsetningen er en av innehavernes hovedinntekt

Hvilke bransjer kan søke?

Foretak som driver innenfor de aller fleste vanlige typer bransjer i Norge kan søke. Men det finnes noen unntak. Selskap innenfor disse næringene kan ikke søke

 • Finansnæringen
 • Elektrisitet- og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinningsselskaper som er under oljeskatteregimet
 • Utenriks varetransport på sjø
 • Private barnehager (har egen støtteordning)
 • Flyselskaper (har egen støtteordning)

Hvordan søke?

Hvordan regne ut fall i omsetningen?

Fallet i omsetningen tar utgangspunkt i salg av varer som er levert og tjenester som er utført i den aktuelle måneden. Dette tallet kan være betydelig annerledes enn det du faktisk har fakturert ut i en måned. Du bør derfor vurdere om det er nødvendig å flytte en inntekt fra en måned til en annen måned (periodisere). Etter at du eventuelt har gjort det kan du gå til Oversikt -> Resultatregnskap og finn følgende tall. Disse tallene skal senere legges inn i skjemaet. 

 1. Omsetningen for mars 2020
 2. Omsetningen for mars 2019.
 3. Omsetning for januar og februar 2020.
 4. Prosentvis nedgang (må være høyere enn 20% for mars eller 30% for april/mai)

Hva er unngåelige kostnader?

Dette er kostnader som ikke enkelt kan sies opp eller med rimelighet kan forventes at forsvinner selv om selskapet har store utfordringer. Dette gjelder for følgende utgifter (konto i Fiken). Du kan se en oversikt over dine utgifter for mars 2020 under Oversikt -> Resultatregnskap. Disse tallene skal senere legges inn i skjemaet.

 • Leie av lokaler (6300)
 • Strøm til lys og varme (6341 og 6345)
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. (6320, 6360, 6391)
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. (6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6490)
 • Regnskap, revisjonshonorar (6701, 6702, 6705, 6721, 6725)
 • Elektronisk kommunikasjon (6901, 6903, 6905, 6907, 6909)
 • Forsikring og avgifter på transportmidler (7041)
 • Kontingenter (7400)
 • Forsikringspremie (7500)
 • Renter på bankinnskudd
 • Renter på gjeld til banker og kredittinstitusjoner

Jeg har fått innvilget og utbetalt støtte. Hvordan skal jeg føre det i Fiken?

Dersom du har fått støtte fører du det under Salg->Annet salg mot konto 3900 (uten mva).

Mer informasjon

 • Jeg har ikke brukt Fiken i 2019. Hvordan kan jeg sammenligne 2020 mot 2019?

  Da må du kontakte regnskapsføreren din for 2019 og be om Resultatregnskap for mars 2019 (og eventuelt april og mai hver for seg).

 • Jeg har brukt Fiken i 2019, men har omsetning i mars 2019 som egentlig er omsetning for februar 2019

  Da kan du periodisere inntekten fra mars 2019 til februar 2019. Les mer om det her: Periodisering av inntekter og kostnader.

 • Jeg har omsetning i mars 2020 som egentlig gjelder for februar 2020

  Da kan du periodisere inntekten fra mars 2020 til februar 2020. Les mer om det her: Periodisering av inntekter og kostnader.

 • Jeg har ført utgifter i mars 2020 mot feil konto. slik at disse ikke er blant utgiftene som regnes som uunngåelige

  Da kan du endre på kjøpene slik at de kommer på korrekt utgiftskonto. Les mer om det her: Endre eller slette et kjøp.Redusert arbeidsgiveravgift 3 termin 2020 (pga korona)

I forbindelse med korona-pandemien har myndighetene besluttet at arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for 3. termin (mai/juni) 2020. Fristen for betalingen av denne terminen er utsatt fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Dette betyr at akkurat denne terminen må håndteres spesielt i Fiken da det ikke er samsvar mellom beløpet myndighetene oppgir at du skal betale i a-meldingen (som vises under Lønn -> Betaling av skatt og aga) og det du faktisk skal betale.

Klikk under på det alternativet som passer for deg for å lese hvordan du gjør dette i Fiken:

1. Jeg har ikke gjort noe med arbeidsgiveravgift for terminen

Dette alternativet er for deg som enda ikke har betalt eller regnskapsført betalingen av arbeidsgiveravgiften som har betalingsfrist 15. oktober (men som vanligvis ville hatt frist 15. juli).

Gå først til Lønn -> Betaling av skatt og aga:

image

La oss si at Fiken der viser 20.238 kr å betale, men så har du nå fått et krav på kun 15.000 kr å betale (som faktura enten pr post eller EHF). Du fyller da inn summen som Skatteetaten vil ha her, 15.000 kr i dette eksempelet, og klikker så på "Registrer betaling":

image

Fiken vil da automatisk regnskapsføre 15.000 som betalt mot banken og 5.238 kr som en reduksjon i kostnaden til arbeidsgiveravgift. 

Når du har gjort dette er du ferdig.

2. Jeg har registrert betalingen som vanlig under Lønn -> Betaling av skatt og aga (og da betalt/registrert for mye)

Dette alternativet er for deg som har registrert betalingen av arbeidsgiveravgiften som vanlig (under Lønn -> Betaling av skatt og aga), uten å ta hensyn til at beløpet for denne terminen er redusert.

Du har da betalt for mye arbeidsgiveravgift og kan få forskjellen refundert. Venligvis settes disse pengene direkte inn på kontoen din, men du kan kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000 for mer informasjon om dette.

Etter du har fått pengene tilbake kan du føre innbetalingen under Annet -> Fri postering som i skjermbildet nedenfor, med innbetalingsdatoen på bankkontoen som dato. Dette eksempelet viser hvordan en tilbakebetaling regnskapsføres når det var betalt 1000 kr for mye og du fikk dette refundert på bankkontoen din 24.09.2020:

3. Jeg registrerte faktura fra Kemneren som et kjøp eller fri postering i Fiken

Hvis du har fått krav om betaling av arbeidsgiveravgift på en faktura (altså det reduserte beløpet) og registrert den som et kjøp eller fri postering (og altså ikke under Lønn -> Betaling av skatt og aga), følger du trinnene nedenfor.

Som kjøp:

1. Gå til Kjøp -> Kjøpsoversikt -> Kjøpsregistreringen

2. Velg "Angre kjøpsregistrering" nederst på siden

3. Følg oppskriften i det første alternativet i denne hjelpeartikkelen

Som fri postering:

1. Gå til Annet -> Fri postering -> Aktuell registrering

2. Velg "Annuller" nederst på siden og bekreft

3. Følg oppskriften i det første alternativet i denne hjelpeartikkelen

4. Jeg har mottatt faktura fra kemneren på EHF/post, men ikke ført den i Fiken

Dette trinnet er for deg som har fått faktura fra Kemnerkontoret for betaling av arbeidsgiveravgiften, men ikke registrert den i Fiken enda. Du skal kun betale denne i nettbanken, så kan du slette den fra Fiken og følge alternativ 1 i denne hjelpeartikkelen.